Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Achiziții publice

Achiziții publice

[Actualizat 21.05.2018]

 

Agitator cu mișcare du-te vino și accesorii - FICPM - 21.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Tâmplărie aluminiu - 21.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Consumabile birotică proiect 61BG - ARH - 21.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Materiale Rotaprint - S.A.T.- 18.05.2018

invitație de participare

 

Coș de gunoi cu pedală, 20L - FICPM- 18.05.2018

invitație de participare

 

Pachet tonere pentru imprimante - FICPM - 18.05.2018

invitație de participare

 

Materiale pentru organizare concurs Konteshweller - 18.05.2018

invitație de participare

 

Accesorii de birou și produse de îngrijire personală - FICPM- 18.05.2018

invitație de participare

 

Produse pentru simpozionul studențesc ELECTROSCIENTIFIC - 18.05.2018

invitație de participare

 

Reabilitarea Imobil T - Rectorat al Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Computer portabil - FICPM - 17.05.2018

invitație de participare

 

Servicii de transport studenți Practică - Arhitectură - 17.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Reîncărcare butelie cu azot - SIM - 17.05.2018

invitație de participare

 

Pachet cloruri - SIM - 17.05.2018

invitație de participare

 

Servicii întreținere sisteme de ventilație centralizate și cazane termice pe gaz – Facultatea de Construcții și Instalații - 17.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Reparații și mentenanță bariere acces auto, supraveghere video, alarmare efracție sau incendiu - 16.05.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

„Servicii de proiectare extindere sisteme de securitate fizica- Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei” - 16.05.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Servicii de reparaţii tâmplărie Cămin T10 şi T11 - campus Tudor Vladimirescu- 16.05.2018

invitație de participare

răspuns solicitare clarificări

 

Curs agent DDD - 14.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Servicii de audit financiar contracte de cercetare - 14.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Echipamente si consumabile pentru laboratoare  - Contract sponsorizare nr. 22447/13.11.2017 - 14.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Service, operare și administrare centrală telefonică Siemens HiPath 4000 - 11.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Reînnoire abonament anual pachet academic OfficeProPlusEdu ALNG - 11.05.2018

invitație de participare

 

Pachet reactivi de laborator - 11.05.2018

invitație de participare

 

Diverse articole sanitare - 11.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Servicii de spălătorie și curățătorie - Campus studențesc „Tudor Vladimirescu” - 11.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini 

NOTĂ: Deoarece până la data precizată în invitație nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 22.05.2018, inclusiv.

 

 

Scaun birou vizitator - FICPM - 10.05.2018

invitație de participare

 

Materiale consumabile birotică - proiect 61 BG' Arhitectură - 10.05.2018

invitație de participare

 

Materiale pentru confectionare rame geam - 10.05.2018

invitație de participare

NOTA: Deoarece până la data si ora precizate în invitație nu s-a primit nici o ofertă se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 18.05.2018, ora 12.00.

 

Achiziţie „Laptop - FICPM” - 08.05.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.Metix Tehno S.R.L Iasi, comanda nr. 365CH/15.05.2018, cu o valoare de 1418,22 lei fara TVA.

 

Pachet cloruri - SIM - 08.05.2018 - anulat

invitaţie de participare

S-a anulat procedura deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

 

Materiale electrice pentru reparatii - Arhitectură -07.05.2018

invitaţie de participare

 

Servicii de revizie aparate aer condiţionat - Arhitectură - 07.05.2018

invitaţie de participare 

Se prelungește termenul de postare în SICAP, astfel: termen 11.05.2018 inclusiv.

 

 

Achiziţie balanţă analitică - SIM - 07.05.2018

invitaţie de participare

 

Achiziţie încărcare butelie Argon 5.0 - SIM - 07.05.2018

invitaţie de participare

 

Achiziţie set creuzete - SIM - 07.05.2018

invitaţie de participare

Notă - Deoarece nu s-a primit nicio oferta până la data anunțată inițial, se prelungește termenul de depunere a ofertelor până la data de 14.05.2018, ora 10.00.

 

Servicii de calibrare detector gaze explozive si organice - FICPM- 07.05.2018

invitaţie de participare

 

Servicii de calibrare detector gaze anorganice - FICPM- 07.05.2018

invitaţie de participare

 

Achiziţie ,,SR EN ISO/IEC 17025:2018"- 07.05.2018

invitaţie de participare

 

Achiziţie „Fir, ulei și capuri pentru motocositoare”- 04.05.2018

invitaţie de participare

 

Tâmplărie PVC- 04.05.2018 - anulat

invitaţie de participare

erată

hotărâre anulare

 

Camere de supraveghere şi acumulatori - 04.05.2018

invitaţie de participare

 

Servicii de reparaţii tâmplărie Cămin T10 şi T11- campus Tudor Vladimirescu – 04.05.2018 - anulat

invitaţie de participare

S-a hotărât anularea procedurii, deoarece oferta depusa este inacceptabila.

 

Freatimetru electric 30 m - 03.05.2018

invitație de participare

 

Pachet sticlărie laborator - 03.05.2018

invitație de participare

 

Pachet reactivi - 03.05.2018

invitație de participare

 

Servicii de testare a metodelor și echipamentelor - 27.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.ROMSPECTRA IMPEX S.R.L București, comanda nr.287CH/03.05.2018, cu o valoare de 2.025 lei fără TVA.

 

Aparat de climatizare - DSS - 27.04.2018

Invitație de participare și caiet de sarcini

 

Mentenanță și suport tehnic pentru sistemul de automatizare vânzări și management al cantinei studențești - 27.04.2018

Invitație de participare și caiet de sarcini

 

Serviciu de întreținere și reparații pentru aparatele de climatizare din oficiile IT din căminul T17 - 27.04.2018

Invitație de participare și caiet de sarcini

 

Serviciu de expertiză - 27.04.2018 - atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

Contract nr. 9734/10.05.2018, S.C. HOTARNIC S.R.L. - 1500 lei fara TVA.

 

Fir, ulei și capuri pentru motocositoare - 27.04.2018 - anulat

Invitație de participare și caiet de sarcini

 

Table magnetice pentru săli de curs și laboratoare - 27.04.2018 - atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit SC SHATTER SRL, contract AC 105/27.04.2018, valoare (lei fără TVA) 7407,6

 

Pachet sistem videoproiecție - 27.04.2018

Invitație de participare

 

Materiale protecţie - S.A.T. -26.04.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Contract nr. 47/04.05.2018, operator economic S.C. VERTICAL TREND S.R.L., valoare 12.053,51 lei cu TVA.

 

Materiale tehnice - S.A.T. -26.04.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Contract nr. 50/07.05.2018, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., valoare 12.852,00 lei cu TVA.

 

Monitorizare a sistemului de alarmă antiefracție si interventie rapidă- 26.04.2018 - atribuit

invitaţie de participare

caiet de sarcini

SC Nord - Est Security Force SRL cu valoarea de 10.356,00 Ron/12 luni, fara TVA

 

Tehnică de calcul și pachete software – FICPM - 25.04.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini 

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C.QUARTZ MATRIX S.R.L Iasi, contract nr.9836/11.05.2018, cu o valoare de 6.802,91 lei fără TVA.

 

 

Materiale de igienizare laboratoare - Contract sponsorizare nr. 22447/13.11.2017 - 25.04.2018 - anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

NOTA:  Deoarece nu s-a primit nici o oferta pana la data anuntata initial , se prelungeste termenul de depunere a ofertelor  pana la data de 08.05.2018, ora 14.00.

hotărâre anulare procedură

 

Pachet materiale promovare ofertă educațională - SIM - 25.04.2018

invitație de participare

 

Reabilitare Imobil T-Rectorat al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași - 25.04.2018 - anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

ERATĂ: Se elimină din Caietul de sarcini cuvintele „necesită proiectare și execuție” la următoarele secțiuni:
- I. Lucrările de arhitectură
- II. Lucrările de instalații electrice, sanitare și de climatizare
- III. Lucrările de realizare și instalare a sistemelor de alarmare antiefracție, supraveghere video și instalație date internet

ERATĂ 2: La sectiunea 1.3 din Invitația de participare se va rectifica textul și citi: „prețul unitar egal cu valoarea estimată inclusiv TVA"

Se anulează procedura pentru achiziţionarea directă a contractului de lucrari „Reabilitare Imobil T - Rectorat al Universitatii Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iasi” (publicată pe data de 25.04.2018), deoarece în Caietul de sarcini au fost omisiuni. După ce acesta va fi completat cu datele necesare, se va publica din nou pe site-ul TUIASI această procedură.

 

Refill cartușe toner ML-2010D3- SIM - 24.04.2018

invitație de participare

se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor in SICAP până pe 07 mai 2018, ora 10:00

 

Materiale pentru organizare concurs „Konteshweller” - 24.04.2018 - atribuit

invitație de participare

SC SHATTER SRL, comanda nr 176/02.05.2018, valoare 648,59 cu TVA inclus

 

„Analizor gaze ardere şi accesorii", aferent contracte de cercetare cu agenţi economici - 24.04.2018 - atribuit

documentație de atribuire

Pentru Lotul nr.1: Contract nr.9790/10-05-2018, încheiat cu operatorul economic: S.C. ARC BRAŞOV S.R.L.-Braşov, valoarea contractului: 10200,00 lei fără TVA.

 

Achiziţie publică „Materiale tehnice"- 20.04.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Comanda nr. 42/26.04.2018, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., valoare 351,05 lei cu TVA.

 

DVR - sistem supraveghere video - CI - 19.04.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. GIP EST S.R.L.: 1956,32 lei fara TVA

 

Servicii de revizie/mentenanță echipamente de securitate imobil - Arhitectură - 18.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Contract nr. 9258/07.05.2018 Operator economic - S.C. MAROCO SYSTEMS SRL IASI Valoare contract (pe 12 luni) - 1680 lei fara TVA

 

Pachet accesorii de birou, personalizate – FICPM - 18.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.STEF S.R.L Iasi,comanda nr.254CH/23.04.2018,cu o valoarede 420 lei fara TVA.

 

Echipamente, accesorii, sticlărie, reactivi de laborator – FICPM - 16.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Lot 1 atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL Iasi, contract nr.9080/04.05.2018 in valoare de 8704,36 lei , fara TVA.

Lot 2 atribuit operatorului economic SC SOLANTIS SRL Bucuresti, comanda nr.268CH/25.04.2018 in valoare de 1350 lei , fara TVA.

Lot 3 atribuit operatorului economic SC SOLANTIS SRL Bucuresti, comanda nr.260CH/24.04.2018 in valoare de 586 lei , fara TVA.

Lot 4 atribuit operatorului economic SC AMEX IMPORT EXPORT SRL Bucuresti, comanda nr.263CH/24.04.2018 in valoare de 170,55 lei , fara TVA.

Lot 5 atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL Bucuresti, comanda nr.258CH/24.04.2018 in valoare de 649,88lei , fara TVA.

 

Role pentru casă de marcat fiscală - 13.04.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini 

La achiziţia mai sus menţionată a fost atribuit contract, nr. 8125 din 20.04.2018, operatorului economic S.C IT GENETICS S.R.L , cu o valoare de 7140.00 lei fără TVA.

 

 

Achizitie Servicii catering proiect POCU SMARTER - 13.04.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Prestare servicii bancare de plată cu cardul prin intermediul POS - DSS și Platforma academica - 13.04.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Atribuit catre BRD- Groupe Societe Generale  SA Contractul
nr.9742/10.05.2018  cu valoarea de 92.316 lei (cota TVA 0) pentru Lotul 1
- DSS;

Atribuit catre BRD- Groupe Societe Generale  SA Contractul
nr.9772/10.05.2018  cu valoarea de 39.972,49 lei (cota TVA 0) pentru Lotul
2 - Platforma Academica;

 

Diverse scule - 12.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Lot I: Anulat- nu s-a primit nici o oferta conforma

Lot II: Atribuit - S.C. EUROTECH S.R.L.- 1554 lei fara TVA

Lot III: Atribuit - S.C. EUROTECH S.R.L.- 4167,45 lei fara TVA

Lot IV: Atribuit - S.C. EUROTECH S.R.L.- 2187 lei fara TVA

Lot V: Atribuit - S.C. PestControl Expert S.R.L- 5905,56 lei fara TVA

Lot VI: Atribuit - S.C.PestControl Expert S.R.L- 6560,78 lei fara TVA

Lot VII: Atribuit - S.C.Resonance Distribution S.R.L- 6913,17 lei fara TVA

Lot VIII: Atribuit - S.C.Resonance Distribution S.R.L- 2220,70 lei fara TVA

Lot IX: Atribuit - S.C. EUROTECH S.R.L.- 2042 lei fara TVA.

 

Materiale organizare IACSIC 2018 - 12.04.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 648,00 lei fără TVA

 

Tub polarimetru - 05.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C. Analitic Laboratoty S.R.L Bucuresti

comanda nr.214CH/13.04.2018, cu o valoare de 1.880 lei fara TVA.

 

Scaun reglabil pe înălțime, tip taburet - 05.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.MCM DESIGN S.R.L Iasi

comanda nr.226CH/18.04.2018, cu o valoare de 900 lei fara TVA.

 

Achiziție Servicii cazare, catering și inchiriere săli aferente proiect POCU SMARTER - 05.04.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

Erata: Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de 16.04.2018 ora 09:30.

 

Achiziție Materiale aferente proiect Erasmus+ KA103 - 05.04.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Achiziție Multiplicare suport curs proiect POCU SMARTER - 05.04.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Materiale proiect ROSE - CIVIC - 04.04.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 5531,50 lei fara TVA

 

Materiale aferente proiect Erasmus K4F - 30.03.2018

invitație de participare

 

Birotică și papetărie - proiect POCU 82/3/7/106188 - 30.03.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Manoperă cu echipamentele prestatorului pentru Serviciul de dezinsecție - 30.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă: se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor in SICAP până pe 04 aprilie 2018, inclusiv.

S-a atribuit Contractul înregistrat sub nr. 7784/17.04.2018 cu prestatorul S.C. DDD COMPANY S.R.L. în valoare de 7.550 lei fără TVA.

 

Materiale publicitare pentru concursul studentesc IT MARATHON 2018 - 29.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă: se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor in SICAP până marti, 03 aprilie ora 12.00. 

atribuit SC SHATTER SRL, contract AC 74/16.04.2018, valoare (lei fără TVA) 1.490,26

 

„Prestare servicii bancare de plată cu cardul prin intermediul POS - D.S.S şi Platforma academică"- 29.03.2018 - anulat

invitaţie de participare

Anulata deoarece oferta depusa este inacceptabila.

 

Achiziție publică „Echipament de măsură RLC - ETTI”- 28.03.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Atribuită SC Q SRL, comanda nr. 135/03.04.2018, valoare 3305,82 cu TVA.

 

Achiziție publică „SURSE DE ALIMENTARE SI MOUSE pentru PC - ETTI”- 28.03.2018 - atribuit

Invitaţie de participare 

Atribuită SC Q SRL, comanda nr 134/03.04.2018, valoare 1178,10 cu TVA.

 

 

Achiziţie publică pentru „Service ascensor”- 28.03.2018 - atribuit

invitaţie de participare

S.C. IFMA S.A.: 200,00 lei fara TVA/luna

 

Materiale contract cercetare PN-III nr. 146CI/2017 - 27.03.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. CLIMA THERM CENTER S.R.L.: 8.360,00 lei fara TVA

S.C. SHATTER S.R.L.: 461,12 lei fara TVA

 

Tonere - proiect POCU 82/3/7/106188 - 23.03.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC GIROS COMPANY SRL, contract nr. 7158/03.04.2018, cu o valoare de 5500,00 lei fara TVA.

 

Reabilitare termohidroizolație Imobil TCM Corp A - 23.03.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Laptopuri Proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER - 22.03.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

răspuns la solicitare clarificări

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC DOHU CONSULTING SRL, contract nr. 7235/04.04.2018, cu o valoare de 38860,00 lei fara TVA.

 

Fereastră cu părți fixe și glisante - FICPM - 22.03.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.SUNRISE S.R.L Iasi,comanda nr.179CH/27.03.2018,cu o valoarede 700 lei fara TVA.

 

Mobilier Proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER - 22.03.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC MCM DESIGN SRL, contract nr. 7232/04.04.2018, cu o valoare de 5664,00 lei fara TVA.

 

Tehnică de calcul şi accesorii aferente contracte de cercetare - 21.03.2018 - atribuit

documentația de atribuire

- Pentru Lotul nr.1: Contract nr.7182/04-04-2018, încheiat cu operatorul economic: S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.-Iaşi, valoarea contractului : 7820,00 lei fără TVA.

- Pentru Lotul nr.2: Comanda nr.7183/04-04-2018, încheiată cu operatorul S.C.OPTIMUS DIGITAL S.R.L- Buzău, valoarea comenzii: 755,46 lei fără TVA.

 

Celule edometrice și accesorii - 20.03.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. TEH COM S.R.L.: 3.961,06 lei fara TVA

 

Achiziție „Materiale de igienizare laboratoare - Contract sponsorizare nr. 22447/13.11.2017” - 19.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Deoarece nu s-a primit nici o oferta pana la data anuntata initial pentru LOT1 si LOT6, se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pentru aceste loturi pana la data de 28.03.2018, ora 12.00.

Comanda a fost atribuită operatorului economic DEDEMAN S.A. Iași,  comanda nr.6991/02.04.2018, cu o valoare de1276,06 lei cu TVA.

 

Servicii de reparare și întreținere rețea telefonică digitală pe cablu de cupru - 16.03.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Materiale pentru montajul echipamentelor Huawei - Centrul de instruire HAINA - 15.03.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit SC QUARTZ MATRIX SRL, contract AC 50/26.03.2018, valoare (lei fără TVA) 8.498,9

 

Amenajare spații de depozitare speciale pentru deșeuri reciclabile în campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” - 14.03.2018

solicitare de ofertă și caiet de sarcini

 

Pachet reactivi de laborator - FICPM - 14.03.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C.Chemical Company S.A. Iași, comanda nr.142CH/20.03.2018, cu o valoare de 572 lei fără TVA.

 

Serviciu constatare și reparare echipamente pentru cantina Tudor Vladimirescu din Iași - 14.03.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana la data de 21.03.2018 la ora 10.00.

 

Igienizare și reparații curente grupuri sanitare - CMMI - 13.03.2018

invitație de participare

lista cantităților de lucrări - reparații grup sanitar bărbați - imobil TCM

lista cantităților de lucrări - reparații grup sanitar bărbați - hala MUS

 

Pară cauciuc pentru pipete, 100 ml - FICPM - 13.03.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.SOLANTIS SRL
Bucuresti,comanda nr.135CH/19.03.2018, cu o valoare de 210 lei fara TVA.

 

Ușă în două canate- FICPM - 12.03.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.SUNRISE SRL
Iasi,comanda nr.133CH/19.03.2018,cu o valoarede 1135 lei fara TVA.

 

Achiziție publică „SURSE DE ALIMENTARE PC - ETTI”- 12.03.2018 - anulat

invitație de participare

Nota: Deoarece nu s-a primit nici o oferta pana la data anuntata initial se prelungeste termenul pentru depunere oferte pana marti, 20.03.2018, ora 12

 

Achiziţie Echipamente IT si softuri proiect cLINK - 09.03.2018

invitație de participare

Erata: Termenul de depunere a ofertelor este pana la data de 13.03.2018 ora 11.00

 

Achiziţie publică „Hârtie copiator” – 07.03.2018 - atribuit

invitaţie de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 701,80 lei fara TVA

 

Achiziții contract cercetare PN-III nr. 140CI/2017- 05.03.2018 - atrbuit

invitaţie de participare 

S.C. ADELAIDA IMPEX S.R.L.: 1.001,76 lei fara TVA

S.C. IASI IT S.R.L.: 493,00 lei fara TVA

S.C. METIX TEHNO S.R.L.: 1.946,80 lei fara TVA

S.C. MICRONIX PLUS S.R.L: 2.045,00 lei fara TVA

S.C. SHATTER S.R.L.: 500,62 lei fara TVA

 

 

Acumulatori 200Ah - ETTI - 01.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă: se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor până luni, 12 martie ora 12.00.

Notă 2: se prelungeşte cu încă o zi termenul de depunere a ofertelor, până marți, 13 martie, ora 12.00.

atribuit SC Dedeman SRL, comanda nr 107/14.03.2018, 1668,83 lei cu TVA

 

Serviciu anual întreținere ascensoare - FICPM - 01.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C.MOLDOVA LIFT SRL
Iasi,contract nr.5596/20.03.2018, cu o valoarede 10.800 lei fara TVA.

 

Achiziţie publică „Serviciu de reparare a calculatoarelor aparţinând Direcţiei Servicii Studenţeşti”- 23.02.2018

invitaţie de participare

 

Achiziţie publică „Sursă şi acumulator pentru sistemul de control acces de la cantina studenţească - DSS"- 23.02.2018

invitaţie de participare

 

Achiziție publică „Materiale pentru confecţionare balustradă ETTI”- 23.02.2018 - atribuit

invitaţie de participare

atribuit SC Dedeman SRL, comanda nr 86/27.02.2018, 2695,3 lei cu TVA

 

Lucrări de reparații curente sala I.03 și birou din imobil A - 22.02.2018 - atribuit

solicitare de ofertă

caiet de sarcini

atribuit SC Izo Construct Trading SRL, contract nr 90/28.02.2018, 31.170,25 lei cu TVA

 

Achiziție publică de „microscop metalografic inversat trinocular - SIM“ - 22.02.2018

invitaţie de participare

 

Achiziție publică pentru „Achiziții contract cercetare PN-III nr. 144CI/2017” - 22.02.2018 -atribuit

invitaţie de participare 

S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L. : 1.673,04 lei fara TVA

S.C.CHEMICAL COMPANY S.A.: 525,00 lei fara TVA

S.C. CREATIVE OFFICE S.R.L.: 440,05 lei fara TVA

S.C. GERMAN ELECTRONICS S.R.L.: 1.029,43 lei fara TVA

S.C.OPTIMUS DIGITAL S.R.L.: 239,38 lei fara TVA

S.C. SOLANTIS S.R.L.: 340,00 lei fara TVA

 

 

Extindere sistem de supraveghere video imobil A - Arhitectură - 21.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Operator economic S.C. FLASH GRUP SRL VASLUI

Contract nr.5027/13.03.2018

Valoare contract - 3780 lei fara TVA

 

Hard disk - 21.02.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Achiziție Echipamente IT proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER - 20.02.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. GIROS COMPANY S.R.L., contract nr. 5005 din 12.03.2018, cu o valoare de 11.979,00 lei fara TVA.

 

Achiziție Servicii organizare workshop proiect POCU 82/3/7/106188 - 19.02.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Modificare / completare documentaţie - Se prelungeşte data limită de primire a ofertelor până la data de 26.02.2018 ora 10. Workshop-urile din Bacău și Onești se pot desfășura în zilele de 05.03.2018, 08.03.2018 sau 10.03.2018, iar workshop-urile din Vaslui și Bârlad se pot desfăşura în zilele de 06.03.2018, 09.03.2018 sau 11.03.2018. Ataşăm modificarea/completarea la documentaţie.

completare documentație

LOT1 - Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. AVANGARDE BUSINESS GROUP S.R.L., contract nr. 4351 din 02.03.2018, cu o valoare de 14.580,00 lei fara TVA.
LOT2 - Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. SHATTER S.R.L., contract nr. 4353 din 02.03.2018, cu o valoare de 7.813,80 lei fara TVA.

 

Serviciu constatare și reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din Iași - 19.02.2018 - anulat

invitație de participare

 

Achiziție publică „Lacăte și cilindri de siguranță” -16.02.2018 - atribuit

invitaţie de participare 

atribuita SC URVAS COM, comanda nr 70/20.02.2018, valoare 323,89 cu TVA

 

Achiziție „Servicii de reparare și de întreținere instalații climatizare - Chiller Cantina campus «Tudor Vladimirescu»” - 16.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Atribuit către SC ROTHERM GRUP SRL - valoarea de 25.862,00 lei fara TVA (contract nr. 5321 / 15.03.2018).

 

Achiziție Servicii de proiectare sistem de securitate fizică - imobil AC - 15.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit SC FACILITY INSTAL SRL, contract AC 35/20.03.2018, valoare (lei fără TVA) 3.650

 

Achiziție Servicii de reparare si intretinere echipamente de securitate - 15.02.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Achiziţie publică „Birotică” - 15.02.2018

invitaţie de participare şi caiet de sarcini

 

Achiziţie sistem de marcat, case de marcat cantină – 14.02.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Notă: Se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 21.02.2018, inclusiv.

Atribuit către SC VEC IMPEX SRL- suma de 14630 lei fara TVA (contract nr. 4568/06.03.2018).

 

Serviciu de incinerare deşeuri menajere de origine animală pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi - 13.02.2018

invitație de participare

 

Serviciu de curăţarea separatoarelor de grăsimi Cantina Tudor Vladimirescu din laşi - 13.02.2018

invitație de participare

 

Piese de schimb pentru sistem de alarmare la incendiu ETTI - 13.02.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuita SC FLASH GROUP SRL, comanda nr 67/20.02.2018, valoare 1547 cu TVA

 

Servicii de telefonie - 09.02.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Achiziții proiect ASSET - CI - 09.02.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. AVANSIS ELECTRONIC S.R.L.: 840,33 lei fara TVA

S.C. SHATTER S.R.L.: 427,45 lei fara TVA

 

Memorii USB - CI - 09.02.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 129,00 lei fara TVA

 

Licență - subscripție nouă Microsoft Image Premium - IEEI - 08.02.2018

invitație de participare

 

Placă electronică - 07.02.2018

documentația de atribuire

 

Luxmetru digital - 06.02.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. ARC BRASOV S.R.L.: 1.300,00 lei fara TVA

 

Materiale pentru reparații instalații sanitare - 02.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit SC Q SRL, contract AC 24/09.02.2018, valoare (lei fără TVA) 270,47

 

Serviciu de constatare și reparare uscătoare profesionale - 02.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit prin contract nr.3398/19.02.2018 - 6728 lei fara TVA

 

Revizie/reparare fotocopiator - 02.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

contract, nr. 3400 din 19.02.2018, operatorului economic S.C Quartz Matrix S.R.L, cu o valoare de 2485.00 lei fără TVA;

 

Încărcare și verificare tuburi oxigen și acetilenă - 02.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Atribuit către SC LINDE GAZ ROMANIA SRL - valoarea de 2.800.00 lei fara TVA (contract nr. 212 / 23.02.2018)

 

Servicii de reparare și întreținere instalații climatizare - chiller Cantină Campus „Tudor Vladimirescu” - 02.02.2018 - anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

Se prelungeste perioada de depunere a ofertelor pana la data de 14.02.2018, inclusiv.

S-a hotărât anularea procedurii, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

 

Produse informative și de promovare PRI - 01.02.2018 - atribuit

invitație de participare

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. SHATTER S.R.L., contract nr. 2905/12.02.2018, cu o valoare de 8.668,48 lei fara TVA.

 

Materiale feronerie pentru reparații - Arhitectură - 01.02.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 130/08.02.2018, S.C. MCM DESIGN SRL IASI

Valoare 297,50 lei cu TVA

 

Sare pentru deszăpezire - Arhitectură - 01.02.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 127/08.02.2018, S.C. MCM DESIGN SRL IASI

Valoare 74,00 lei fara TVA

 

Cablu conector și mouse - Arhitectură - 01.02.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 141/08.02.2018, S.C. SHATTER SRL IASI

Valoare 297,28 lei cu TVA

 

Lopeți pentru deszăpezire - 29.01.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit SC DEDEMAN SRL, comanda nr 38/05.02.2018, valoare 188.51 (cu TVA)

 

Serviciu de purificare / filtrare apă cu instalare a 122 de aparate - 26.01.2018 - atribuit

invitație de participare

contract, nr. 2575 din 07.02.2018, operatorului economic S.C LA FÂNTÂNA S.R.L, cu o valoare de 59.292,00 lei fără TVA

 

Clorură de calciu pentru deszăpezire - 25.01.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Atribuit SC SELGROS CASH&CARRY SRL, COMANDA NR 28/29.01.2018, VALOARE 209.95 (cu TVA)

 

Formulare contabile - 19.01.2018 - atribuit

invitație de participare

Atribuit S.C. ALPHA GROUP LTD prin comanda nr 115/30.01.2018 cu valoarea de 177,31 lei cu TVA.

 

Servicii de mentenanță software gestionare școlaritate UMS - 19.01.2018 - atribuit

invitație de participare 

S.C. RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.: 1.706,00 lei fara TVA / luna

 

Serviciu de mentenanță barieră acces auto - 18.01.2018 - atribuit

invitație de participare

Atribuita SC QUARTZ MATRIX SRL, contract nr 22/29.01.2018, valoare 1200 fara TVA

 

Servicii de purificare apă - 18.01.2018 - atribuit

invitație de participare

Nota: Se prelungeste perioada de depunere a ofertelor pana la data de 26.01.2018, ora 11

Atribuit SC LA FANTANA SRL, valoare 5436 (fara TVA)

 

Servicii de expertiză extrajudiciară - 18.01.2018

invitație de participare

 

Servicii de expertiză extrajudiciară - 11.01.2018 - anulat

invitație de participare

 

Achiziții 2017

Achiziții 2016

 

Lista achizițiilor cu o valoare mai mare de 5000 euro, aferente primului trimestru al anului 2016

Situație de monitorizare a contractelor de achiziții atribuite în anul 2015

Achiziții 2015

 
 
.