logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Concursuri și promovări

Concursuri şi promovări

♦ Rezultate selecție dosare concurs pentru ocuparea a două posturi de mentori antreprenoriali în cadrul echipei de implementare a proiectului tip POCU-SMARTER 82/3/7/106188. (23.01.2019)

proces verbal

 

♦ Proces verbal încheiat astăzi 21.01.2019, în urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante de administratori financiar studii superioare gr. III cu atribuții de audit public intern, poz.2 și poz.3 din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (21.01.2019)

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 4 din statul de funcții al Biroului de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (17.01.2019)

anunț

bibliografie

fișa postului

tematică

cerere

 

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr. I la Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (16.01.2019)

proces verbal

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de mentori antreprenoriali în cadrul proiectului tip POCU-SMARTER 82/3/7/106188 necesari implementării activității A3.1. (16.01.2019)

anunț

cerere

fișa postului

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.2 din statul de funcții al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului - personal de deservire. (14.01.2019)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr. III cu atribuții de audit public intern, poz. 2 și poz. 3, din statul de funcții al Compartimentului Audit Public Intern. (7.01.2019)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare gr.I, poz.5, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (19.12.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr.III cu atribuții de audit public intern, poz.2 și poz.3 din statul de funcții al Compartimentului Audit Public Intern. (19.12.2018)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.4, la administrația Facultății de Mecanică. (19.12.2018)

 

borderou

 

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.4, la administrația Facultății de Mecanică. (17.12.2018)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz.7, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (14.12.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.4, la administrația Facultății de Mecanică. (13.12.2018)

borderou

 

Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz.4 la Compartimentul administrativ – personal de deservire al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (12.12.2018)

borderou

 

Rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 4 la administrația Facultății de Mecanică. (11.12.2018)

borderou

 

♦ În data de 20.12.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.I, al d-nei Galan Anca Larisa, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr. II la Biroul Oragnizare-Normare-Gestiune Baze de Date din cadrul Direcției Resurse Umane. (10.12.2018)

anunț

tematică

bibliografie

 

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4, la Compartimentul administrativ-personal de deservire a Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (10.12.2018)

borderou

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 5 la Departamentul de Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (10.12.2018)

borderou

 

♦ Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 7, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (07.12.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 5 la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (06.12.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4 la Compartimentul administrativ-personal de deservire al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (05.12.2018)

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (04.12.2018)

borderou

 

♦ Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 4, la administrația Facultății de Mecanică. (03.12.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 5 la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (03.12.2018)

borderou

 

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (29.11.2018)

borderou

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 18, (sursă de finanțare subvenții) la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (28.11.2018)

borderou

 

 Selecție dosare  depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.4, la Compartimentul administrativ-personal de deservire de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (28.11.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.18 (sursă de finanțare subvenții) la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (26.11.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (26.11.2018)

borderou

 

♦ Selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant inginer gr.II, poz.5, la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (26.11.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate finale ale examenului organizat în data de 23.11.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Biroului Rotaprint - Direcția Generală Administrativă. (23.11.2018)

centralizator

 

♦ Rezultate finale ale examenului organizat în data de 23.11.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Tehnic - Direcția Generală Administrativă. (23.11.2018)

centralizator

 

♦ Rezultate finale ale examenului organizat în data de 23.11.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - Direcția Generală Administrativă. (23.11.2018)

centralizator

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 18 (sursa de finanțare subvenții) la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (21.11.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, poz. 9, din statul de funcții al Serviciului de Comunicații Digitale. (20.11.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de analist debutant studii medii, poz.7 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (20.11.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 9 și poz. 11, la Căminele T3-4 și T7-8 din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (16.11.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 4 din statul de funcții al Compartimentului Administrativ al Facultății de Mecanică. (15.11.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postulurilor vacante de îngrijitor poz. 9 și poz. 11 la Căminele T3-4 și T7-8. (14.11.2018)

borderou

 

 În data de 27.11.2018, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. I a doamnei Hrebenciuc Emilia, angajată în funcția de inginer gr. II la Departamentul de Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (14.11.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

 În data de 28.11.2018, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar facultate studii superioare gr. III a doamnei Sava Irina, angajată în funcția de secretar facultate studii superioare debutant la secretariatul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (14.11.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 18, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.11.2018)

proces verbal

 

 În data de 23.11.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III a domnului Rusu Ciprian Cătălin, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare de scurtă durată gr. I la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.11.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz. 4, din statul de funcții al Compartimentului administrativ - personal de deservire din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (12.11.2018)

anunț

fișa postului

cerere

 

 În data de 23.11.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II a domnului Tuluc Costel, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. III la Serviciului Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.11.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

 În data de 23.11.2018, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II a doamnei Rotaru Mihaela, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. III la Serviciului Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.11.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (12.11.2018)

proces verbal

 

Răspunsul la contestația nr.2455307.11.2018 formulată de Petrescu Silvia-Mihaela candidată la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz.9 și poz.11 la căminele T3-4și T7-T8 din cadrul D.S.S. (08.11.2018)

răspuns la contestație

 

 Rezultate proba practică  privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz.9 și poz. 11 la căminele T3-T4 și T7-T8, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (08.11.2018)

borderou

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer gr.II, poz.5, din statul de funcții al Departamentului Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (08.11.2018)

anunț

tematică și bibliografie

fișa postului

cerere

 

♦ Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz.9 și poz. 11 la căminele T3-T4 și T7-T8, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (31.10.2018)

proces verbal

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10, la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrativă. (30.10.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.18 la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești(29.10.2018)

anunț

fișa postului

cerere

 

♦ Rezultate finale al examenului organizat în data de 29.10.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativă Patrimoniu - Direcția Generală Administrativă. (29.10.2018)

 

♦ Rezultate finale al examenului organizat în data de 29.10.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Achiziții Transport - Direcția Generală Administrativă. (29.10.2018)

centralizator 

 

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10, la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrativă. (26.10.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer de sistem debutant, poz.9 din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (26.10.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță modificarea zilei de desfășurare a examenului de promovare din funcția de administrator patrimoniu SSD grad III în funcția de administrator patrimoniu SS grad III a domnului Zacornea Viorel, din data de 26.10.2018, ora 09.00, în data de 29.10.2018, ora 09.00

anunț

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10 la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (24.10.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10 la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.10.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor, poz. 11 la Căminul T3-T4 și îngrijitor, poz. 9, la Căminul T7-T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (17.10.2018)

anunț

fișa postului

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță modificarea locului de desfășurare a probei scrise a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10 de la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative, din data de 17.10.2018 de la Sala de Consiliu DGA, corpul T, et. 1, cam. C-101, la Sala de Conferințe A-03, corpul T, parter. Modificarea este justificată de motive obiective care țin de numărul concurenților admiși la proba scrisă. (16.10.2018)

anunț

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (11.10.2018)

proces verbal

 

 La data de 26.10.2018, ora 09.00, la sediul Serviciului Administrativ Patrimoniu va avea loc examenul de promovare din funcția de administrator patrimoniu SSD grad III în funcția de administrator patrimoniu SS grad III a domnului Zacornea Viorel. (10.10.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

 În data de 29.10.2018, de la ora 09.00, la Sala de Ședințe a Consiliului de Administrație C-101, etaj I, Imobil T - Rectorat, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator studii superioare gr. I a salariatei ec. Bejan Oana Claudia, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, în cadrul Serviciului Achiziții Transport. (10.10.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

În data de 15.10.2018, ora 10.00 la sediul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din nodul de comunicații Data Center, va avea loc examenul de promovare din funcția de operator calculator debutant, în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale, în funcția superioară de inginer de sistem, gradul II, a salariatului Prăjescu Alexandru Emilian. (03.10.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.5, din statul de funcții al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. - 01.10.2018

borderou

 

♦ Rezultate probă interviu pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 5 la secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (27.09.2018)

borderou

 

♦ Rezultatul final al examenului organizat în data de 25.09.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Textile - Pielărie și Management Industrial - Departamentul de Ingineria și Designul Produselor Textile. (26.09.2018)

centralizator

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10 din statul de funcții al Serviciului Administrati Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (25.08.2018)

anunț

tematică și bibliografie

fișa postului

cerere

 

♦ Rezultatul final al examenului organizat în data de 24.09.2018 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Generale Administrative - Serviciul Tehnic. (25.09.2018)

centralizator

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului de secretar studii superioare debutant, poz.5, din statul de funcții al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (24.09.2018)

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.IA, poz.3 la Departamentul de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (18.09.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului de secretar studii superioare debutant, poz.5, din statul de funcții al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (18.09.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă interviu pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la Departamentul de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (14.09.2018)

borderou

 

♦ În data de 25.09.2018, ora 10.00, în Stația pilot țesătorie, TEX 3, va avea loc examenul de promovare pentru postul de țesător tr. I, a doamnei Hrițac Doina, angajată pe postul de țesător tr. II, în cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (13.09.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la Departamentul de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (11.09.2018)

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 5 din statul de funcții al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (11.09.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultatul final al examenului organizat în data de 03.09.2018 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial Agape Mariana. (04.09.2018)

centralizator

 

♦ Rezultatul final al examenului organizat în data de 04.09.2018 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Strugariu Oana-Maria-Loredana. (04.09.2018)

centralizator

 

♦ Selecția dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la Departamentul de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (04.09.2018)

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz. 5 din statul de funcții al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (24.08.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 5 din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.08.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer gr. IA, poz. 3 din statul de funcții al Departamentului de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (17.08.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

 

♦ În data de 14.09.2018, ora 08.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de tehnician treapta III al domnului Cimpoeșu Robert Cristian, angajat în funcția de tehnician debutant la Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată de la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ În data de 04.09.2018, ora 10.00, va avea loc concursul de promovare pe postul de secretar facultate gr. II al doamnei Strugariu Oana Maria Loredana, angajată în funcția de secretar facultate studii superioare gradul III, poz. 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ În data de 03.09.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III al doamnei Agape Mariana, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant la Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ În data de 03.09.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. II al doamnei Rădianu Daniela-Mihaela, angajată în funcția de secretar studii superioare gr. III la Facultatea de Construcții și Instalații.

anunț

tematică și bibliografie

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.I, poz.4 la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (31.07.2018)

borderou

 

♦ Rezultate interviu pentru concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr. I, poz. 4, la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (30.07.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr. I, poz. 4, la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (26.07.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr. I, poz. 4, la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (24.07.2018)

borderou

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 6 la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (19.07.2018)

borderou

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.2 la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (19.07.2018)

borderou

 

♦ Selecția dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.I, poz.4 la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (17.07.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 6, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (17.07.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță modificarea orei de desfășurare a interviului concursului pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.2 de la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații, din data de 19.07.2018 de la ora 10.00, la ora 08.30. (17.07.2018)

anunț

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.2 la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (16.07.2018)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 6 la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (12.07.2018)

borderou

 

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.2, la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și instalații. (11.07.2018)

borderou

 

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 6 la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (05.07.2018)

proces verbal

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anulează concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 4, în cadrul Facultății de Mecanică, din data de 6.06.2018. (05.07.2018)

anunț

 

Rezultatule finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (05.07.2018)

borderou

 

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.2 la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (04.07.2018)

proces verbal

 

Răspuns sesizare nr.14218/02.07.2018, depusă de Vieru Mihaela, candidată pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4 la administrația Facultății de Mecanică. (03.07.2018)

răspuns sesizare

 

Rezultatul final al examenului organizat în data de 29.06.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Biroului Informatizare - Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale Roșca Daniel. (02.07.2018)

centralizator

 

Rezultatul final al examenului organizat în data de 29.06.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Biroului Informatizare - Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale - Lucan Gabriela. (02.07.2018)

centralizator

 

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la administrația Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (02.07.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tehnician studii medii tr. I, poz. 4 din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (02.07.2018)

anunț

tematică și bibliografie

fișa postului

cerere participare concurs

 

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 4 la administrația Facultății de Mecanică. (29.06.2018)

borderou

răspuns sesizare

 

Rezultatul final al examenului organizat în data de 27.06.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Servicii Studențești - Căminul T14 - Teoderescu Constantin(29.06.2018)

 

Rezultatul final al examenului organizat în data de 27.06.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Servicii Studențești - Căminul T11 - Teoderescu Maria-Simona. (29.06.2018)

centralizator

 

Rezultatul final al examenului organizat în data de 28.06.2018 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Textile-Pilărie și Management Industrial - Departamentul Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor - Coadă-Galbenă Emilia. (29.06.2018)

centralizator

 

♦ În data de 09.07.2018, ora 09.00, în sala E303, Corp E, str. Bd. prof. Dimitrie Mangeron, nr. 21-23, Iași, va avea loc examenul de promovare în treaptă superioară, inginer gradul I, al domnului Crăciun Gheorghe, angajat ca inginer gr. II, poz.2, în cadrul Facultății IEEIA, Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale - UAAI. (27.06.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.IA, poz.3 la Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (25.06.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 4, din statul de funcții al Facultății de Mecanică. (21.06.2018)

proces verbal

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 6 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (20.06.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer debutant, poz. 2 din statul de funcții al Departamentului de Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (19.06.2018)

anunț

bibliografie

fișa postului

tematică

 

♦ În data de 29.06.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii medii treapta II al domnișoarei Gabriela Lucan, angajată pe postul de analist programator studii medii debutant la Biroul Informatizare. (18.06.2018)

anunț

tematică și bibliografie 

 

♦ În data de 29.06.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii medii treapta II al domnului Daniel Roșca, angajat pe postul de analist programator studii medii debutant la Biroul Informatizare. (18.06.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.12, la Serviciul Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.06.2018)

borderou

 

♦ În data de 29 iunie 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer I a doamnei Nechita Gina Lenuța, angajată în funcția de inginer II la Departamentul de Inginerie chimică în textile și pielărie. (14.06.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ În data de 28 iunie 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. I a doamnei Coadă Galbenă Emilia, angajată în funcția de inginer gr. II la Departamentul Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor din cadrul Facultății de Textile - Pielărie și Management Industrial. (14.06.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ În data de 29 iunie 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer I a domnului Bozianu Ioan, angajat în funcția de inginer II la Departamentul de Inginerie Chimică în textile și pielărie. (14.06.2018)

anunț

tematică și promovare

 

♦ În data de 27 iunie 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de informatician studii superioare grad II a doamnei Petraru Simona-Mariana, angajată în funcția de tehnician rețea tr. I la Departamentul de Inginerie Chimică. (14.06.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.12, din statul de funcții al Serviciului Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (14.06.2018)

borderou

 

♦ În data de 27 iunie 2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii treapta II a doamnei Teodorescu Maria, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii treapta III la căminul T11 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.06.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ În data de 27 iunie 2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii treapta II a domnului Teodorescu Constantin, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii treapta III la căminul T14 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.06.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

 Rezultatule finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și poz. 3 din cadrul Oficiului Juridic. (14.06.2018)

borderou

 

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic gr.II, poz. 2 și poz. 3 la Oficiul Juridic. (13.05.2018)

borderou

 

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.12, din statul de funcții al Serviciului Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.06.2018)

borderou

 

 Rezultatul final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10 din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (08.06.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță amânarea interviului pentru ocuparea postulurilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și 3, din cadrul Oficiului Juridic pentru data de 12.06.2018, ora 10.00. (08.06.2018)

anunț

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer gr. IA, poz. 3, din statul de funcții al Departamentului de Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (8.06.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate proba scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și poz. 3 din cadrul Oficiului Juridic. (07.06.2018)

borderou

răspuns contestație

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 4, din statul de funcții al Facultății de Mecanică. (6.06.2018)

anunț

tematică și bibliografie

fișa postului

 

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.12, din statul de funcții al Serviciului Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.06.2018)

proces verbal

 

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10 din cadrul Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (05.06.2018)

borderou

 

♦ Rezultate proba scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10 din cadrul Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (25.05.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță amânarea concursului pentru ocuparea postulurilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și 3, din cadrul Oficiului Juridic pentru data de 06.06.2018, ora 10.00. (25.05.2018)

anunț

răspuns contestație

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și poz. 3, la Oficiul Juridic. (24.05.2018)

proces verbal

 

 Rezultatul final al examenului de promovare organizat pe postul de bibliotecar studii superioare gr. II din cadrul Bibliotecii TUIASI - Serviciul de organizare a fondului de documente a doamnei Halaucă Marilena. (22.05.2018)

centralizator

 

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (18.05.2018)

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator studii superioare gr.III, poz.12, din statul de funcții al Serviciului Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.05.2018)

anunț

tematică

bibliografie

fișa postului

 

♦ În data de 29 mai 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar facultate studii superioare grad II a doamnei Cercel Cătălina, angajată în funcția de secretar facultate studii superioare grad III, în cadrul secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (16.05.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ În data de 21 mai 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr. II, al d-rei Halaucă Marilena, angajată în funcţia de bibliotecar studii superioare debutant la Serviciul Organizarea fondului de documente din cadrul Bibliotecii TUIASI. (09.05.2018)

anunţ

tematică şi bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 şi poz. 3 din statul de funcţii al Oficiului Juridic. (09.05.2018)

anunţ

atribuţii specifice

bibliografie

tematică

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (02.05.2018)

anunț

fișa postului

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță prelungirea cu o zi a perioadei de depunere a dosarelor, respectiv 03.05.2018 (inclusiv) pentru ocuparea a două posturi vacante de auditor gr.II la Compartimentul de Audit Public Intern. (27.04.2018)

anunț

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de auditor gr. II, poz.2, și auditor gr.II, poz. 3, la Compartimentul Audit Public Intern. (17.04.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Pe 27.04.2018, ora 10.00 la sediul Serviciului Sisteme de Comunicaţii Digitale din nodul de comunicaţii Data Center va avea loc examenul de promovare din funcţia de operator calculator debutant, în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicaţii Digitale, în funcţia superioară de inginer de sistem, gradul II, a salariatului Stan Ciprian-Marian. (17.04.2018)

anunţ

tematică şi bibliografie

 

 În data de 25.04.2018, ora 08.00, în Sala de consiliu a Departamentului de Mecanica Structurilor de la Facultatea de Construcții și Instalații, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer sistem gr.II, a salariatului ing. Ionescu Bogdan Silvian, angajat în funcția de inginer debutant, în cadrul Departamentului de Mecanica Structurilor. Promovarea va avea loc prin transformarea postului din statul de funcții al Departamentului Mecanica structurilor

anunț promovare

tematică și bibliografie

 

 În data de 20.04.2018, de la ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare - grad III, al domnișoarei Ciridariu Andreea-Cătălina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare - debutant, la Biroul de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.04.2018)

anunț promovare

tematică și bibliografie

 

 Rezultatul final al examenului de promovare organizat pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr. III din cadrul Serviciului de Pază al TUIASI al domnului Parasca Iulian-Eugen. (19.03.2018)

centralizator

 

 Rezultatul final al examenului de promovare organizat pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr. III din cadrul Serviciului de Pază al TUIASI al domnului Cojocaru Gheorghe. (19.03.2018)

 

Rezultatul final al examenului de promovare organizat pe postul de bibliotecar studii superioare gr. II din cadrul Bibiliotecii TUIASI al doamnei Cojocaru Gabriela. (07.03.2018)

centralizator

 

Rezultatul final al examenului de promovare organizat pe postul de bibliotecar studii superioare gr. II din cadrul Bibiliotecii TUIASI al doamnei Mihăiş Anca Valentina. (07.03.2018)

centralizator

 

Rezultatul final al examenului de promovare organizat pe postul de bibliotecar studii superioare gr. II din cadrul Bibiliotecii TUIASI al doamnei Huştiu Elena Daniela. (07.03.2018)

centralizator

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I - cu atribuții de coordonare, poz. 1 din cadrul Serviciul Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (23.02.2018)

borderou

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anulează concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de auditor gr. II, poz. 2 şi poz. 3, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern, din data de 16.03. 2018, ora 10.00. (23.02.2018)

anunţ

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 7.03.2018, de la ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr. II al doamnei Cojocaru Gabriela, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare debutant la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (21.02.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 14.03.2018, de la ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr. III - cu atribuții de șef tură pază al domnului Parasca Iulian Eugen, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant - cu atribuții de șef tură pază la Serviciul de Pază al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (21.02.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 7.03.2018, de la ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr. II al doamnei Mihăeș Anca Valentina, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare debutant la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (21.02.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 7.03.2018, de la ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr. II al doamnei Huștiu Elena Daniela, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare debutant la Serviciul Organizarea Fondului de Publicații - Biroul Informare-Documentare-Automatizare din cadrul Bibliotecii TUIASI. (21.02.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 7.03.2018, de la ora 12.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III al doamnei Comăniță Elena-Diana, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare debutant în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (21.02.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 14.03.2018, de la ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr. III - cu atribuții de șef tură pază al domnului Cojocaru Gheorghe, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant - cu atribuții de șef tură pază la Serviciul de Pază al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (21.02.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I - cu atribuții de coordonare, poz. 1 din cadrul Serviciul Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (20.02.2018)

borderou

 

♦ Rezultate proba scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I - cu atribuții de coordonare, poz. 1 din cadrul Serviciul Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (16.02.2018)

borderou

 

Universitatea Tehnică „Ghoerghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de auditor gr. II, poz. 2 şi auditor gr. II, poz. 3 la Compartimentul Audit Public Intern. (14.02.2018)

anunţ

bibliografie

tematică

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.3, la Biroul Întreținere-Service din statul de funcții al Direcției Informatizare și Comunicații Digitale.

borderou

 

♦ Rezultate proba practică pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.3 la Biroul Întreținere-Service din statul de funcții al Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (05.02.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 15.02.2018, de la ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. II al domnului Tănasă Vasile, angajat în funcția de inginer debutant în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (05.02.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.3 la Biroul Întreținere-Service din statul de funcții al Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (01.02.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 12.02.2018, de la ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar facultate studii superioare gr.III al doamnei Alcaziu Cristina, angajată în funcția de secretar facultate studii superioare debutant în cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.3, la administrația Facultății de Mecanică.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță amânarea concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator studii superioare gr.I, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență pentru data de 15.02.2018, ora 10.00.

anunț

 

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de magaziner debutant, poz. 3, de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (26.01.2018)

borderou

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, al d-lui Niculescu Eduard, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. III la Biroul State-Salarii din cadrul Direcției Resurse Umane. (26.01.2018)

anunț

bibliografie

tematică

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare pe postul de referent studii superioare gr. III, al d-lui Grigoraș Ștefan-Bogdan, angajat în funcția de referent studii superioare debutant la Biroul Personal, din cadrul Direcției Resurse Umane. (26.01.2018) 

anunț

bibliografie

 

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Mecanică. (25.01.2018)

borderou

 

♦ Rezultatele constestaţiei depuse de Arghir Carmen, candidată pentru ocuparea postului vacant de magaziner debutant, poz.3 din statul de funcții al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (25.01.2018)

borderou

 

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de magaziner debutant, poz. 3, de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (23.01.2018)

borderou

 

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. I, poz. 3 la Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (22.01.2018)

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I cu atribuții de coordonare, poz. 1 din statul de funcții al Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (19.01.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Mecanică. (17.01.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. I, poz. 3 la Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (17.01.2018)

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de magaziner debutant, poz. 3, de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (16.01.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. IV, poz. 1 la Biroul Tehnic - Atelierul Întreținere din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.01.2018)

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. 1, poz. 3, de la Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (11.01.2018)

proces verbal

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. IV, poz. 1 la Biroul Tehnic - Atelierul Întreținere din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (11.01.2018)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare, gradul I, poz. 3 în statul de funcţii al Biroului Întreținere-Service. (09.01.2018)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.I, al d-nei Spătaru Cerasela, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.II la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (09.01.2018)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.IV, poz. 1, de la Biroul Tehnic - Atelier Întreținere, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (03.01.2018)

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare, gradul I, poz. I în statul de funcţii, cu atribuţii de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă. (20.12.2017)

anunţ

bibliografie

tematică

cerere 

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare gr. III, poz.9, la Biroul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.12.2017)

borderou

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.2 la Biroul de Management și Monitorizare Proiect din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (18.12.2017)

borderou

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare  pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, al d-nei Țiglă Geanina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.II la Biroul de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte(18.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.3, pe durată nedeterminată, la administrația Facultății de Mecanică(18.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de magaziner debutant, poziția 3 din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, compartimentul administrativ(18.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare gr. III, poz.9, la Biroul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.12.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examenul de promovare pe postul de tehnician tr.I, al domnului Vartic Mihai, angajat în funcția de tehnician tr.II la Departamentul de Ingineria Instalațiilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (15.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.III - cu atribuții șef tură pază a domnului Corneliu Malagic, angajat în funcția de administrator patrimonii studii mediii debutant. (15.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de frezor poz.3, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (15.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III al doamnei Boicu Mihaela, angajată în funcția de administrator studii superioare debutant la Serviciul Administartiv Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative(14.12.2017)

anunț

tematică

bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași organizează examenul de promovare pe post de administrator patrimoniu studii superioare gradul al III-lea, al doamnei Cătălina Șindilaru, angajată în funcție de administrator patrimoniu studii superioare debutant în cadrul Compartimentului Administrativ al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (14.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de electrician tr. IV, poz.1 la Biroul Tehnic, din cadrul Direcţiei Servicii Studenţeşti. (13.12.2017)

anunţ

cerere

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 2, din statul de funcții al Direcției de Management și Monitorizare Proiecte - Biroul de Management și Monitorizare Proiecte. (13.12.2017)

borderou

 

♦ Rezultat final pentru ocuparea postului vacant de rectificator tr. I, poz. 5 la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial - Departamentul Tehnologia Construcțiilor. (13.12.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de rectificator tr. I, poz. 5 la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial - Departamentul Tehnologia Construcțiilor. (08.12.2017)

borderou

 

♦ Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator tr. IV, poz. 2 la Direcția Servicii Studențești - Căminul T15. (08.12.2017)

borderou

 

♦ Selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare gr. III, poz. 9, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești - Biroul Social. (07.12.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare gr. II, poz. 5 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (07.12.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de instalator tr. IV, poz. 2 la Direcția Servicii Studențești - Căminul T15. (05.12.2017)

borderou

 

♦ Selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 2, din statul de funcții al Direcției de Management și Monitorizare Proiecte - Biroul de Management și Monitorizare Proiecte. (05.12.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare gr.II, poz.5 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (04.12.2017)

borderou

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 18.12.2017, de la ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gradul I al doamnei Dascălu Angelica, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gradul II la Serviciul de Contabilitate din cadrul Direcției Economice. (04.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial. (04.12.2017)

borderou

 

♦ Selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de rectificator tr.I, poz.5, din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (29.11.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare gr.II, poz.5 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (29.11.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial. (28.11.2017)

borderou

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare, gr. II, poz. 4, în statul de funcții de la Biroul Tehnic, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.11.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultat final privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz.2 și poz.8 la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial.

borderou

 

♦ Proces verbal încheiat în urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.I, poz.6, din statul de funcții al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

proces verbal

 

♦ Proces verbal în urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.IV, poz. 2, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești - Căminul T15

proces verbal

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.4 la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

borderou

 

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial. (23.11.2017)

borderou

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar facultate studii superioare gr.II, poz.5, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (23.11.2017)

proces verbal

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durata nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de referent studii superioare gradul III, poz. 9, la Biroul Social al Direcției Servicii Studențești. (21.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 2 și poz. 8, la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial. (21.11.2017)

borderou

 

 Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4 la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (16.11.2017)

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șef birou, poz. 2, în statul de funcții de al Biroului de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (16.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial. (16.11.2017)

proces verbal

 

 Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 2 și poz. 8 la Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial. (14.11.2017)

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de rectificator poz. 5, în statul de funcții de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial - Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (14.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de electrician tr. I, poz. 1, poz. 4 și poz. 5 la Serviciul Tehnic - Atelier Centrale Termice Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (13.11.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.I la Serviciul Tehnic - Atelier Centrale Termice Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (10.11.2017)

borderou

 

 Rezultate finale pentru ocuparea unui post vacant de fochist tr.II, poz.25 la Serviciul Tehnic - Atelier Centrale Termice - Utilități. (10.11.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare, gr. II, poz. 4, în statul de funcții de la Biroul Tehnic, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.11.2017)

anunț

tematică

cerere

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de instalator sanitar, tr.IV, poz. 2, din statul de funcții de la căminul T15, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.11.2017)

anunț

cerere

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, poz. 6, la cantina studențească, din campusul „Tudor Vladimirescu.” (09.11.2017)

anunț

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 23.11.2017, de la ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar cu studii superioare gradul III al domnișoarei Chelmu Paula Andreea, angajată pe funcția de secretar studii superioare debutant în cadrul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

 

 Rezultate probă practică privind concursul pentru posturile vacante de electrician tr.I, poz.1, poz.4 și poz.5 la Serviciul Tehnic - Atelier Centrale Termice Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (08.11.2017)

borderou

 

 Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.I la Serviciul Tehnic - Atelier Centrale Termice Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (08.11.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de frezor tr.I, poz. 7 de la Departamentul Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică de la Facultatea de Mecanică. (07.11.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (07.11.2017)

borderou

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar facultate studii superioare gr.II, poz.5, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (07.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de electrician tr.I, poz.6, în statul de funcții al Departamentului de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (06.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de frezor, tr.I, poz.7, de la Departamentul Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică la Facultateaa de Mecanică. (03.11.2017)

borderou

 

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de electrician tr.I, poz. 1, poz. 4 și poz. 5 la Serviciul Tehnic - Ateliere Centrale Termice Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.11.2017)

proces verbal

 

 Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant, poz. 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare - Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată. (02.11.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației(02.11.2017)

borderou

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de fochist tr.II, poz.25 la Serviciul Tehnic - Atelier Centrale Termice - Utilități(02.11.2017)

proces verbal

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.1 la Serviciul Tehnic - Atelier Centrale Termice - Utilități(02.11.2017)

proces verbal

 

 Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant, poz. 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare - Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată. (01.11.2017)

borderou

 

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de director, poz. 1 la Direcția Servicii Studențești(01.11.2017)

borderou

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, poz. 4 la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (01.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar facultate studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial. (01.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de director, poz. 1 la Direcția Servicii Studențești(30.10.2017)

borderou

 

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant, poz. 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare - Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată. (30.10.2017)

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de frezor, poz. 7 la Facultatea de Mecanică – Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică. (30.10.2017)

proces verbal

 

 Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. I, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial - Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (30.10.2017)

borderou

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Administrația Facultății de Textile - Pielărie și Management Industrial(27.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației(26.10.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant, poz. 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare - Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată(25.10.2017)

proces verbal

 

 Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. I, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial - Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (24.10.2017)

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de director, poz. 1 la Direcția Servicii Studențești(23.10.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de frezor, poz. 3, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial - Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (17.10.2017)

proces verbal

 

 Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9 din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (17.10.2017)

borderou

 

 Rezultatul final al examenului organizat în data de 13.10.2017 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - Direcția Generală Administrativă. (16.10.2017)

centralizator

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea unui post vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.1 la Serviciul Tehnic - Atelier Centrale Termice - Utilități(16.10.2017)

 
 
 
 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea unui post vacant de instalator tr.I, poz.13 la Serviciul Tehnic - Atelier Întreținere(16.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea unui post vacant de fochist tr.II, poz.25 la Serviciul Tehnic - Atelier Centrale Termice - Utilități(16.10.2017)

 
 
 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de electrician tr.I, poz.1, poz.4, și poz.5 la Serviciul Tehnic - Atelier Electric. (16.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de frezor, poz. 7 la Facultatea de Mecanică – Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică. (12.10.2017)  

anunţ

bibliografie

cerere

 

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9 din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (11.10.2017)

borderou

 

♦  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, poz. 4 la Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, imobil A, Copou. (10.10.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

 

♦ În data de 23 octombrie 2017, ora 10.00 va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gradul III al domnişoarei Paval Diana Alexandra, angajată pe funcţia de secretar studii superioare debutant în cadrul Rectoratului. (10.10.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de director al Direcției Servicii Studențești, poz. 1, la Direcția Servicii Studențești. (06.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Automatică și Calculatoare - Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată. (05.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9 din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (04.10.2017)

proces verbal

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de rectificator, poz. 5, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial - Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de frezor, poz. 3, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial - Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 În data de 13 octombrie 2017, ora 9.00, la sediul Serviciul Administrativ Patrimoniu va avea loc examenul de promovare din funcţia de administrator patrimoniu SSD debutant în cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu în funcţia de administrator patrimoniu SSD grad III, a salariatului Zacornea Viorel. (28.09.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

 

 În data de 10 octombrie 2017, ora 10.00, la sediul Serviciului Sisteme de Comunicaţii Digitale din nodul de comunicaţii Data Center, va avea loc examenul de promovare din funcţia de operator calculator tr. III, în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicaţii Digitale, în funcţia superioară de analist studii superioare, gradul II, a salariatei Ciurdea Georgiana-Elena. (28.09.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de paznic și șapte posturi de portar din statul de funcții al Direcției Generale Administrative, urmare a contestaţiei depuse de candidatul Beacă George. (27.09.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de paznic și șapte posturi de portar din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (21.09.2017)

borderou

 

 Rezultatele contestației depuse în urma probei scrise pentru ocuparea posturilor de portar/paznic la Serviciul de Pază din cadrul Direcției Generale Administrative. (20.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea a trei posturi vacante de paznic și șapte posturi de portar din statul de funcții al Direcției General Administrativ - Serviciului Pază. (19.09.2017)

borderou

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bucătar, poz. 12, la Căminul T17 din cadrul Direcției Servicii Studențești.

borderou

 

 Rezultate probă practică privind ocuparea postului de bucătarpoz. 12, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (13.09.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de fochist, poz. 9, la Atelierul de Întreținere din cadrul Direcției Servicii Studențești.

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar, poz. 3, la Căminul T1 - T2 din cadrul Direcției Servicii Studențești.

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 10 și poz. 11 din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

borderou

 

 Rezultate finale pentru ocuparea postului de operator calculator studii medii poz.6, din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (14.09.2017)

borderou

 

 Rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante de analist studii medii debutantpoz.4 și poz.5 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (14.09.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul de ocupare a postului vacant de inginer sistem gr.II din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (14.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă practică pentru ocuparea posturilor vacante de analist studii medii debutantpoz.4 și poz.5 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (14.09.2017)

borderou

 

 În data de 27.09.2017, ora 09.00, la sediul Departamentului Automatică și Informatică Aplicată va avea loc examenul de promovare din funcția de tehnician debutant în cadrul Departamentului Automatică și Informatică Aplicată, în superioară de inginer grad II, a salariatului Mihalache George. (13.09.2017)

anunț

tematică și bibliografie

 

 Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului de bucătar, poz. 12, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (13.09.2017)

borderou

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță amânarea din motive obiective a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de portar / paznic din structura Serviciului de Pază din cadrul Direcției Generale Administrative pentru data de 18.09.2017, ora 10.00. (13.09.2017)

anunț

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea a trei posturi vacante de paznic și șapte posturi de portar din statul de funcții al Direcției General Administrativ - Serviciului Pază. (13.09.2017)

proces verbal

 

 Rezultate probă practică pentru concursul de operator calculator, Biroul Asistență Tehnică IT&C. Interviul va avea loc pe 14.09.2017, de la ora 11.00. (13.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitarpoz.3, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (12.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă practică pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 10 și poz. 11 din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu. (12.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de fochistpoz.9, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea posturilor vacante de analist studii medii debutant, poz.4 și poz.5 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (12.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului de operator calculator studii medii poz.6, din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C - Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (12.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă practică privind concursul de ocupare a postului vacant de inginer sistem gr.II din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (12.09.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant Șef Birou, poz.1, la Biroul Personal din cadrul Direcției Resurse Umane. (12.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou, poz. 1, la Biroul Personal din cadrul Direcției Resurse Umane. (11.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru examenul de promovare pe postul de analist st. sup. gr. II, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (07.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer sistem gr. II, poz. 2, din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C - Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (07.09.2017)

borderou

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de analist studii medii debutant, la Biroul Informatizare - Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (06.09.2017)

proces verbal

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de operator calculator studii medii poz. 6, la Biroul Asistență Tehnică IT&C din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (04.09.2017)

proces verbal

 

 Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de Director General Adjunct Administrativ, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative, poz. 2. (01.09.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de Director General Adjunct Administrativ, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative, poz. 2. (30.08.2017)

borderou

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou, poz. 1, la Biroul Personal din cadrul Direcției Resurse Umane. (28.08.2017)

proces verbal

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de Director General Adjunct Administrativ, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative, poz. 2. (28.08.2017)

proces verbal

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de bucătar, poz. 12, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (22.08.2017)

proces verbal

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de fochist, poz.9, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.08.2017)

proces verbal

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 10 și poz. 11 din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu. (22.08.2017)

proces verbal 

 

 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar, poz.3, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (22.08.2017)

proces verbal

 

 În data de 04.09.2017, la ora 10.00, la sediul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din nodul de comunicații Data Center va avea loc examenul de promovare din funcția de operator calculator în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale, în funcția superioară de analist studii superioare gradul II, a salariatei Moroșanu Cornelia-Mihaela(22.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer sistem gr.II din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale.

proces verbal

 

 Referitor la concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.1, din cadrul Biroului Personal, care va avea loc pe 08.09.2017, vă comunicăm că selecția dosarelor de concurs se amână pentru data de 28.08.2017. (21.07.2017)

anunț amânare

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de operator calculator debutant, poz. 6, din cadrul Biroului Asistență Tehnică IT&C. (17.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante, pe durată nedeterminată, de analist studii medii, poz. 4 și 5, din cadrul Biroului Informatizare. (17.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi din cadrul Direcției Generale Administrative – Serviciul de Pază, conform H.G. nr. 286/20111 completată cu H.G. nr. 1027/2014:    (03.08.2017)

- paznic, poz. 2, la Facultatea de Automatică și Calculatoare;

- portar, poz. 2, la Facultatea de Arhitectură;

- paznic, poz. 2, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului;

- portar, poz. 14 și poz. 15, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial;

- paznic, poz. 6, la Facultatea de Construcții și Instalații;

- portar, poz. 6, poz. 7, poz. 8 și poz. 9 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informațiilor

anunț

tematică și bibliografie

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de îngrijitor, la Direcția Servicii Studențești. (03..08.2017)

anunț

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator sanitar la atelierul de întreținere, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.08.2017)

anunț

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de fochist la atelierul de întreținere, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.08.2017)

anunț

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de bucătar, în cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată conform HG nr. 286/2011 completată cu HG 1027/2014, de Director General Adjunct Administrativ, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative, poz. 2. (03.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG 1027/2014, de Inginer de sistem gradul II, poziția 2 din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C. (03.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG 1027/2014, de Inginer de sistem gradul IA, poziția 4 din statul de funcții al Biroului de Asistență Tehnică IT&C. (03.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Șef Biroupoz. 1, la Biroul Personal din cadrul Direcției Resurse Umane. (03.08.2017)

anunț

bibliografie

cerere

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de director poz. 1 din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (27.07.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de director poz. 1, din statul de funcții al Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (25.07.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de operator calculator studii medii, debutant, poziția 10, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (18.07.2017)

borderou

 

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului de director, poz. 1, în cadrul Direcţiei de Management şi Monitorizare Proiecte. (17.07.2017)

proces verbal

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de operator calculator studii medii, debutant, poziția 10, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale.

proces verbal

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I - cu atribuții de coordonare, poz. 1 din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (06.07.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 2 din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (06.07.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postulurilor vacante de îngrijitor, poz. 6, poz. 4 și poz. 2 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.07.2017)

borderou

 

 Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I - cu atribuții de coordonare, poz. 1 din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (04.07.2017)

borderou

 

 Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postulurilor vacante de îngrijitor poz. 6, poz. 4 și poz. 2 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.07.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 2 din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (04.07.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Director, poz. 1, în cadrul Direcţiei de Management şi Monitorizare Proiecte. (30.06.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

cerere

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.3 la Biroul de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (29.06.2017)

borderou

 

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I - cu atribuții de coordonare, poz.1 din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (29.06.2017)

borderou

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist gr.IA, poz. 1, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației - Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. (29.06.2017)

borderou

 

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.3, la Biroul de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (27.06.2017)

borderou

 

 Rezultat contestaţie pentru ocuparea postului administrator patrimoniu studii superioare gradul I, poz. 1, în statul de funcţii, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (27.06.2017)

răspuns

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist gr.IA, poz. 1, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației - Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. (26.06.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de operator calculator debutant, poziţia 10 din statul de funcţii al Serviciului de Sisteme de Comunicaţii Digitale. (26.06.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 3, la Biroul de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (22.06.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza în data de 05.07.2017, de la ora 09.00, examenul de promovare pe post de inginer gr. II al d-lui Cojocaru Denis, angajat pe funcția de inginer debutant în cadrul Departamentului Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (22.06.2017)

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii debutant cu atribuții de șef tură pază poz. 3, poz. 4, la Serviciul de Pază. (22.06.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului vacant de analist gr.IA. poz. 1, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației - Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. (21.06.2017)

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.I, cu atribuții de conducere, din statul de funcții al Serviciului de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (21.06.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii debutant cu atribuții de șef tură pază poz. 3, poz. 4, la Serviciul de Pază. (20.06.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. debutant, poz. 3, la Biroul de Statistică - Direcția Generală Administrativă. (20.06.2017)

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.9 din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (19.06.2017)

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. debutant, poz. 3, la Biroul de Statistică - Direcția Generală Administrativă. (14.06.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9, la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Interviul va avea loc vineri, 16.06.2017, ora 12.30, la Facultatea de Automatică și Calculatoare. (13.06.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anunță reprogramarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant cu atribuții de șef tură pază, poz. 3 și poz. 4, la Direcția Generală Administrativă - Serviciul de Pază, pentru data de 20.06.2017, ora 09.00. Concursul se va desfășura în Sala de Consiliu, Corp T, etaj I, Direcția Generală Administrativă. (09.06.2017)

anunț

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Departamentul Mașini Unelte Scule. Interviul va avea loc luni, 12.06.2017, ora 13.00, la Facultatea de Mașini și Management Industrial. (08.06.2017)

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii debutant cu atribuții de șef tură pază poz. 3, poz. 4, la Serviciul de Pază. (08.06.2017)

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului(06.06.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de îngrijitoare la Direcția Servicii Studențești(06.06.2017)

anunț

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I, poz. 1, în statul de funcţii, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență(06.06.2017)

anunț

tematică

bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de inginer sistem debutant, poz. 3 la Departamentul Mecanica Structurilor - Facultatea de Construcții și Instalații. (06.06.2017)

borderou

 

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Arhitectură „GM Cantacuzino”.  (31.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA, la Dep. MUS - Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (31.05.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 2 la DPPD.  (29.05.2017)

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, poz. 3 la Facultatea de Construcții și Instalații, Departamentul de Mecanica Construcțiilor. Interviul va avea loc miercuri, 31.05.2017, ora 11.30, la Facultatea de Construcții și Instalații. (29.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Arhitectură „GM Cantacuzino”. Interviul va avea loc miercuri, 31.05.2017, ora 12.30, la Facultatea de Arhitectură „GM Cantacuzino”. (29.05.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de analist grad I A, studii superioare, poz. 1, în statul de funcţii al Departamentului de Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (26.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează pe data de 7 iunie 2017, ora 9.00, examenul de promvoare pe post de inginer gr. I al doamnei Chichirău Eugenia, angajată pe funcţia de inginer gr. II în cadrul Departamentului de Administraţie, Facultatea de Mecanică. (25.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul al III-lea, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (25.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de secretar studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino.” (24.05.2017)

borderou

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de administrator patrimoniu debutant, la Direcţia Generală Administrativă - Biroul de Statistică. (24.05.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează pe data de 15 iunie 2017, ora 9.00, la sediul Departamentului de Ingineria Instalaţiilor din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii, examenul de promovare din funcţia de tehnician, tr. III, în funcţia de inginer, gr. II, a salariatei Creţu Elena. (23.05.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant - cu atribuţii de şef tură pază poziţiile 3 şi 4 pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă. (22.05.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.2 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (22.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer sistem debutant - studii superioare, poziţia 3, la Departamentul Mecanica Structurilor de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. (22.05.2017)

proces-verbal

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează pe data de 8 iunie 2017, ora 10.00 examenul de promovare pe postul de secretar facultate studii superioare grad I a doamnei ing. Elena Caras, angajată pe postul de secretar facultate studii superioare grad II, în cadrul secretariatului Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată. (22.05.2017)

anunţ 

tematică şi bibliografie

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de portar la Serviciul de Pază din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (19.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de portar, poz. 22 și poz. 38 la Serviciu de Pază din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.2 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (18.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul al III-lea, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (18.05.2017)

proces-verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor, poz. 9 la Departamentul Administrativ din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare. (18.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de portar la Serviciul de Pază din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”. (17.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 22 și poz. 38 Serviciul de Pază, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești(17.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 9 şi poz. 10 din cadrul Facultăţii de Textile Pielărie şi Management Industrial. (17.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de secretar studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino.” (17.05.2017)

proces-verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” organizează pe data de 31 mai 2017, ora 10.00, examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gradul III, al doamnei Samoil Raluca Ioana, angajată pe funcţia de secretar studii superioare debutant în cadrul Rectoratului. (17.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie 

 

Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (12.05.2017)

proces-verbal

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor la Administrația Facultăţii de Textile - Pielărie și Management Industrial. (12.05.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de tehnician tr. I A, poziţia 3, la Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Departamentul de Maşini-Unelte şi Scule. (12.05.2017)

anunţ

tematică

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anunţă suspendarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I, poz. 1 în statul de funcții, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (12.05.2017)

anunţ

 

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 22 și poz. 38 Serviciul de Pază, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (11.05.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de paznic poz. 13, portar poz. 4, paznic poz. 3 și poz. 4, paznic poz.4, din statul de funcții al Serviciului de Pază, Facultatea TPMI, Facultatea HGIM. (11.05.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.II, poz.2 de la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.(10.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului vacant de chimist gr. specialist, poz.5 de la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (10.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.II, poz.2 de la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.(09.05.2017)

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a postului vacant de chimist gr. specialist, poz.5 de la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.  (09.05.2017)

borderou

 

 Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7, din statul de funcții al Direcției Resurse Umane - Biroul Personal. (08.05.2017)

borderou

răspuns sesizare

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 4, din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - Departamentul Electrotehnică. (08.05.2017)

borderou

 

 Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor, poz. 9 şi poz. 10. (05.05.2017)

borderou

 

 Rezultat contestaţii la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7, din statul de funcții al Direcției Resurse Umane - Biroul Personal. (04.05.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer sistem debutant - studii superioare, poziţia 3, la Departamentul Mecanica Structurilor de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. (04.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere 

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul al III-lea, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (03.05.2017)

anunț

tematică

bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant studii superioare pe perioadă nedeterminată de chimist, grad specialist, poz. 5 la Departamentul Ingineria și Managementul Mediului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (03.05.2017)

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant studii superioare pe perioadă nedeterminată de inginer, gradul II, poz. 2 la Departamentul Ingineria și Managementul Mediului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (03.05.2017)

proces verbal

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7, din statul de funcții al Direcției Resurse Umane - Biroul Personal. (03.05.2017)

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de secretar studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (27.04.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7, poz. 8 din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Interviul va avea loc marți, 02.05.2017, ora 09.00, la Facultatea CMMI. (27.04.2017)

borderou

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 4, din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - Departamentul Electrotehnică. (26.04.2017)

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (25.04.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant studii superioare pe perioadă nedeterminată de inginer, gradul II, poz. 2 la Departamentul Ingineria și Managementul Mediului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (24.04.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant studii superioare pe perioadă nedeterminată de chimist, grad specialist, poz. 5 la Departamentul Ingineria și Managementul Mediului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (24.04.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7, din statul de funcții al Direcției Resurse Umane - Biroul Personal.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 2 posturi paznic, poz. 3 și 4, la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial

- 1 post paznic, poz. 13, la Serviciul de Pază

- 1 post portar, poz. 4, la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

- 1 post paznic la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de portar, poz. 22 și poz. 38 în cadrul Direcției Servicii Studențești - Serviciul de Pază.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I, poz. 1 în statul de funcții, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor la Administrația Facultăţii de Textile - Pielărie și Management Industrial.

anunț

cerere

 

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic gr.II poz.6, din cadrul Biroului de Management al Proiectului cu Finanțare Externă.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.3, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești.

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.2, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer debutant, la Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică.

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu studii superioare gradul II, poziția 3, în cadrul Direcției Servicii Studențești - Biroul Tehnic.

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post de inginer IA, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale (UAAI).

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutantpoz. II, din statul de funcții al Facultății de Știința și Ingineria Mediului.

borderou

răspuns contestaţie

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7 la Biroul Personal din cadrul Direcţiei Resurse Umane.

anunţ

bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante contractuale de îngrijitor, la Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

anunţ

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IApoz. 4, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Departamentul de Energetică.

proces verbal

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. II, din statul de funcții al Facultății de Știința și Ingineria Mediului.

proces verbal

 

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de consultant juridic gr.II, poz.6, din cadrul Biroului de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

borderou

amânare Interviul a fost amânat pentru data de 11.04.2017, ora 9.00.

 

 Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post de inginer IA, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale (UAAI).

proces verbal

 

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz.4 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Departamentul de Energetică.

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza miercuri, 5 aprilie, de la ora 12.00, în Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, imobil ETH, etaj 2, examenul de promovare pe postul de inginer studii superioare gradul IA, a salariatului ing. Timofte Adrian-Iulian, angajat în funcția de inginer studii superioare gradul I, în cadrul Departamentului de Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice.

anunț

tematică și bibliografie

 

 Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic gradul II, poziția 6, în cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza vineri, 31 martie, de la ora 10.00, examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gradul al III-lea, a d-rei Nastasă Oana Roxana, angajată în funcția de administrator financhiar studii superioare debutant în cadrul Direcției Resurse Umane, Biroul Personal.

anunț

bibliografie

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza miercuri, 5 aprilie, de la ora 09.00, la sediul Facultății de Mecanică, examenul de promovare pe postul de inginer gr. I la Departamentul Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de tehnician st. medii tr. III, poz. 2, dept. IMAR din statul de funcții al Facultății de Mecanică.

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post de tehnician IA, Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

proces verbal

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare gr. III, poz. 8 la Rectorat.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 6 și poz. 21 la Direcția Servicii Studențești - Cantină.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare gr. III, poz. 8 la Rectorat. Proba practică va avea loc luni, 20.03.2017, ora 11.00, la Rectorat.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gradul II, poziția 3, în cadrul Direcției Servicii Studențești - Biroul Tehnic.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 3 la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 6 și poz. 21, de la Direcția Servicii Studențești - Cantină. Interviul va avea loc vineri, 17.03.2017, ora 12.00, la Direcția Servicii Studențești.

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician st. medii tr. III, poz. 2, dept. IMAR din statul de funcții al Facultății de Mecanică.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu debutant, în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer IA, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale (UAAI).

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate st. sup. gr. III, poz. 8 din statul de funcții al Rectoratului Universității.

proces verbal

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 3 la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic gradul II, poziția 6, în cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician IA, Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 9 și poz.10 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu, studii superioare, gr.III, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

proces verbal

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician, tr.I, poz. 2 din cadrul Direcției Servicii Studențești - cămin T14.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 9 și poz.10 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de strungar, tr.I, poz. 2, de la Departamentul de MecanicăTeoretică - Facultatea CMMI.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 7 și poz. 8 la cămin T3-T4 și îngrijitor, poz. 4, la cămin T20 din cadrul DSS.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehnician III, studii medii, pe perioadă nedeterminată, poz. 2 din statul de funcţii al Facultăţii de Mecanică- Departamentul Inginerie Mecanică şi Autovechicule Rutiere, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014.

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate finale pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI.

borderou

 

♦ Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de bibliotecar st. sup. gr.II, poz. 9, la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului vacant de bibliotecar st. sup. debutant, poz. 5, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Biroul Informare-Documentare-Informatizare din cadrul Bibliotecii TUIAȘI
 
 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.IA, poz.3, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou 

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea unui post de îngrijitor, în cadrul Direcţiei Servicii Studenţești.

proces-verbal

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea posturilor vacante de portar poz. 1 - căm. T1-T2, paznic poz. 10 - căm. T9, portar poz. 8 - căm. T15, portar poz. 14, portar poz. 17 - căm. T17, la Direcţia Servicii Studenţești.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 2, la Direcția Servicii Studenţeşti.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de bibliotecar st. sup. gr.II, poz. 9, la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului vacant de bibliotecar st. sup. debutant, poz. 5, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Biroul Informare-Documentare-Informatizare din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.IA, poz.3, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar universitate studii superioare, gradul III, poz.8, din cadrul Secretariatului Rectorat, cu dublă competență: evidența studenților străini și asigurarea calității în învățământul superior.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de auditor gr.I, poz.3 și auditor gr.II, poz.2 la Compartimentul Audit Public Intern.

anunț

tematică

bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor, la cantina studențească, din cadrul Direcția Servicii Studențești.

anunț

cerere

 

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de angajare pe postul de operator calculator, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale, din data de 17.02.2017. 

borderou

 

♦ Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului vacant de secretar universitate studii superioare gr.I, cu atribuții de șef de birou, poz. 1, din cadrul Biroului de  Relații Internaționale.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de bibliotecar st. sup. debutant poz. 13 și poz. 16 la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de bibliotecar st. sup. gr.II, poz. 9, la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a postului vacant de bibliotecar st. sup. debutant, poz. 5, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Biroul Informare-Documentare-Informatizare din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 2, la Direcția Servicii Studențești.

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7 și poz. 8 - cămin T3-4, îngrijitor poz. 4 - căm. T20, la Direcția Servicii Studențești.

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de portar poz. 1 - căm. T1-T2, paznic poz. 10 - căm. T9, portar poz. 8 - căm. T15, portar poz. 14, portar poz. 17 - căm. T17, la Direcția Servicii Studențești.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 27 februarie 2017 examenul de promovare în funcția de administrator patrimoniu treapta III a salariatului Emanuel Năstase, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant la Direcția Servicii Studențești.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate st. sup. gr. I - cu atribuții de șef birou, de la Biroul de Relații Internaționale. Interviul va avea loc luni, 20.02.2017, ora 11.00, la Prorectoratul Relații Internaționale.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă și probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 9, de la Biroul Rotaprint - DGA.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 28 februarie 2017 examenul de promovare în funcția de inginer gr. I a salariatei Bosînceanu Maria, angajată în funcția de inginer gr. II la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 28 februarie 2017 examenul de promovare în funcția de inginer gr. I a salariatului Popescu Constantin, angajat în funcția de inginer gr. II la Departamentul de Mecanica Fluidelor, Mașini și Acționări Hidraulice și Pneumatice - FCMMI.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de operator calculator, de la Biroul Sisteme de Comunicații și Informatizare.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 27 februarie 2017 examenul de promovare din funcția de operator calculator debutant, prin trecerea în gradul profesional superior, a salariaților Perju Alexandru - Mihai și Potîngă Ștefan, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 27 februarie 2017 examenul de promovare pe post de secretar studii superioare grad II a salariatei Scripcariu Ana-Maria, angajată pe post de secretar studii superioare grad III la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor - secretariatul facultății.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III, poz. 3, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare gradul II, poz. 9, la Biblioteca TUIASI - Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

proces-verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 5, la Biblioteca TUIASI - Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Birou Informare-Documentare-Informatizare, din cadrul DGA.

proces-verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI - Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

proces-verbal

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 16, de la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare de scurtă duratăpoz. 8, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii medii debutant - cu atribuții șef tură pază, poz. 16, poz. 17 și poz. 18 din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de secretar universitate, studii superioare, gr. I, cu atribuții de Șef Birou Relații Internaționale, la Biroul de Relații Internaționale.

proces verbal

 

♦ Răspuns contestație nr. 2173/06.02.2017 cuprinzând rezultatele la proba scrisă pentru postul vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant - cu atribuții șef tură pază, ca urmare a recorectării  lucrării scrise a domnului Diaconu Viorel, candidat la concursul din data de 02.02.2017.

 

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii medii debutant - cu atribuții șef tură pază, poz. 16, poz. 17 și poz. 18 din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 16, de la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

♦ Rezultat selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, din statul de funcții al Biroului Rotaprint.

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III - cu atribuții șef serviciu pază, poz. 15, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, din cadrul Rectoratului.

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului.

 

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr.IA - Director bibliotecăpoz. 1, din cadrul Bibliotecii TUAȘI.

borderou

 

♦ Rezultat selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de operator calculator debutant, poz. 8, poz. 9 și poz. 10, din statul de funcții al BSCI.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

anunț 

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare de scurtă duratăpoz. 8, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III - cu atribuţii de şef serviciu pazăpoziţia 15, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă. 

borderou

 

Rezultate probă scrisă privind ocuparea de trei posturi vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant- cu atribuţii de şef tură pază poziţiile 16, 17 şi 18 pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, din cadrul Rectoratului

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 13, de la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de portar, poz. 17, poz.18, poz.19 la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

borderou

 

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 13, de la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului.

borderou 

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de strungar, studii medii, tr.I, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial. 

bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de electrician I, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Direcția Servicii Studențești. 

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, din cadrul Rectoratului

borderou

 

Rezultatele selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr. I A, Director Bibliotecă, poz.1, din statul de funcții al Bibliotecii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de îngrijitoare, la Direcția Servicii Studențești. 

anunț

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi contractual vacante de portar, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Direcția Servicii Studențești. 

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de portar, poz. 17, poz.18, poz.19 la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 13, de la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului.

borderou

 

♦ Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare de scurtă durată, poz. 8, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

proces verbal 

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii medii debutant- cu atribuţii de şef tură pază, poziţia 16, pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

proces verbal

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III - cu atribuţii de şef serviciu pază, poziţia 15, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă. 

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician 1A, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. 

 

 

♦ Rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

♦ Rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare gradul II, poz. 9, la Biblioteca TUIASI - Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI - Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 5, la Biblioteca TUIASI - Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Birou Informare-Documentare-Informatizare, din cadrul DGA.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, la Rectorat.

proces verbal

 

♦ Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, la Departamentul State-Salarii din cadrul DRU.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de secretar universitate, studii superioare, gr. I, cu atribuții de Șef Birou Relații Internaționale, la Biroul de Relații Internaționale.

anunț

bibliografie

cerere

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță anularea probei scrise din data de 19.01.2017 pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz.16, de la Biroul Rotaprint și reprogramarea acesteia în ziua de 03.02.2017, ora 10.00.

anunț

 

Reprogramarea concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului, pentru data de 27.01.2017, ora 09.00.

anunț

 

Rezultatele finale privind ocuparea posturilor vacante de tehnician tr.IA, poz.2 și poz.5, la Departamentul Beton, Materiale, Tehnologie și Management din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

borderou

 

♦ Rezultatele probei practice privind ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, din statul de funcții al Biroului State-Salarii, din cadrul Direcției Resurse Umane.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 9, pe durată nedeterminată la Biroul Rotaprint.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de operator calculator debutant, pozițiile 8, 9, 10 în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații.

anunț

tematică și bibliografie 

cerere

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.1,, din cadrul Biroului State-Salarii - DRU.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar universitate studii superioare, gradul III, poziția 8, la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

anunţ test limbă engleză

 

♦ Rezultatele probei scrise privind ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, din statul de funcții al Biroului State-Salarii, din cadrul Direcției Resurse Umane.

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, la Secretariatul Rectoratului.

proces verbal

 

♦ Rezultatele probei practice privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.1,, din cadrul Biroului State-Salarii - DRU.

borderou

 

♦ Rezultatele probei scrise privind ocuparea posturilor vacante de tehnician tr.IA, poz.2 și poz.5, la Departamentul Beton, Materiale, Tehnologie și Management din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, din cadrul Direcției Resurse Umane - Biroul State-Salarii.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere, de director bibliotecă, poziția 1 (bibliotecar studii superioare, gradul IA), din cadrul Bibliotecii TUIAȘI.

anunț

bibliografie

tematică

cerere

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de manipulant bunuri, la Biroul ROTAPRINT - Direcția Generală Administrativă.

proces verbal

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocupare a trei posturi vacante de portar, poz. 21, poz. 22, poz. 23 la Facultatea de Mecanică.

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocuparea a postului vacant de inginer debutant poz. 2, din statul de funcții a Facultății de Construcții și Instalații - Departamentul Căi de Comunicații și Fundații.

borderou

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea de trei posturi vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant- cu atribuţii de şef tură pază poziţiile 16, 17 şi 18 pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

anunţ

bibliografie

tematică

cerere

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu SSD debutant, poziţia 9, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă - Serviciul Administrativ Patrimoniu.

anunţ

bibliografie

tematică

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III - cu atribuţii de şef serviciu pază, poziţia 15, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

anunţ

bibliografie

tematică

cerere

 
 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.
 
 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, din statul de funcții al Biroului State-Salarii, din cadrul Direcției Resurse Umane.

proces verbal

 

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocupare a trei posturi vacante de portar, poz. 21, poz. 22, poz. 23 la Facultatea de Mecanică.

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA poz.2 și poz.5, din statul de funcții al Departamentului Beton Materiale, Tehnologie, Management, de la Facultatea de Construcții și Instalații.

proces verbal

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar universitate studii superioare, gradul III, poziția 8, la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

anunţ test limbă engleză

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, din cadrul Direcției Resurse Umane - Biroul State-Salarii.

proces verbal

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de secretar universitate studii superioare debutant, poziția 11, la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de administrator patrimoniu cu studii medii, debutant, la Direcția Generală Administrativă - Serviciul Tehnic.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

proces verbal

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de portar, poz. 17, poz. 18, poz. 19, la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 21, poz. 22, poz. 23, din cadrul Facultății de Mecanică.

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

proces verbal

 

Concursuri și promovări 2016

Concursuri și promovări 2015

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.