Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Concursuri și promovări

Concursuri şi promovări 

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7, din statul de funcții al Direcției Resurse Umane - Biroul Personal.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 2 posturi paznic, poz. 3 și 4, la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial

- 1 post paznic, poz. 13, la Serviciul de Pază

- 1 post portar, poz. 4, la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

- 1 post paznic la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de portar, poz. 22 și poz. 38 în cadrul Direcției Servicii Studențești - Serviciul de Pază.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I, poz. 1 în statul de funcții, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor la Administrația Facultăţii de Textile - Pielărie și Management Industrial.

anunț

cerere

 

[actualizat 19.04.2017]

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic gr.II poz.6, din cadrul Biroului de Management al Proiectului cu Finanțare Externă.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.3, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești.

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.2, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer debutant, la Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică.

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu studii superioare gradul II, poziția 3, în cadrul Direcției Servicii Studențești - Biroul Tehnic.

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post de inginer IA, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale (UAAI).

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutantpoz. II, din statul de funcții al Facultății de Știința și Ingineria Mediului.

borderou

răspuns contestaţie

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7 la Biroul Personal din cadrul Direcţiei Resurse Umane.

anunţ

bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante contractuale de îngrijitor, la Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

anunţ

 

 Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IApoz. 4, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Departamentul de Energetică.

proces verbal

 

 Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. II, din statul de funcții al Facultății de Știința și Ingineria Mediului.

proces verbal

 

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de consultant juridic gr.II, poz.6, din cadrul Biroului de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

borderou

amânare Interviul a fost amânat pentru data de 11.04.2017, ora 9.00.

 

 Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post de inginer IA, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale (UAAI).

proces verbal

 

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz.4 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Departamentul de Energetică.

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza miercuri, 5 aprilie, de la ora 12.00, în Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, imobil ETH, etaj 2, examenul de promovare pe postul de inginer studii superioare gradul IA, a salariatului ing. Timofte Adrian-Iulian, angajat în funcția de inginer studii superioare gradul I, în cadrul Departamentului de Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice.

anunț

tematică și bibliografie

 

 Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic gradul II, poziția 6, în cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza vineri, 31 martie, de la ora 10.00, examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gradul al III-lea, a d-rei Nastasă Oana Roxana, angajată în funcția de administrator financhiar studii superioare debutant în cadrul Direcției Resurse Umane, Biroul Personal.

anunț

bibliografie

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza miercuri, 5 aprilie, de la ora 09.00, la sediul Facultății de Mecanică, examenul de promovare pe postul de inginer gr. I la Departamentul Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de tehnician st. medii tr. III, poz. 2, dept. IMAR din statul de funcții al Facultății de Mecanică.

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post de tehnician IA, Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

proces verbal

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare gr. III, poz. 8 la Rectorat.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 6 și poz. 21 la Direcția Servicii Studențești - Cantină.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare gr. III, poz. 8 la Rectorat. Proba practică va avea loc luni, 20.03.2017, ora 11.00, la Rectorat.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gradul II, poziția 3, în cadrul Direcției Servicii Studențești - Biroul Tehnic.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 3 la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 6 și poz. 21, de la Direcția Servicii Studențești - Cantină. Interviul va avea loc vineri, 17.03.2017, ora 12.00, la Direcția Servicii Studențești.

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician st. medii tr. III, poz. 2, dept. IMAR din statul de funcții al Facultății de Mecanică.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu debutant, în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer IA, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale (UAAI).

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate st. sup. gr. III, poz. 8 din statul de funcții al Rectoratului Universității.

proces verbal

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 3 la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic gradul II, poziția 6, în cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician IA, Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 9 și poz.10 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu, studii superioare, gr.III, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

proces verbal

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician, tr.I, poz. 2 din cadrul Direcției Servicii Studențești - cămin T14.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 9 și poz.10 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de strungar, tr.I, poz. 2, de la Departamentul de MecanicăTeoretică - Facultatea CMMI.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 7 și poz. 8 la cămin T3-T4 și îngrijitor, poz. 4, la cămin T20 din cadrul DSS.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehnician III, studii medii, pe perioadă nedeterminată, poz. 2 din statul de funcţii al Facultăţii de Mecanică- Departamentul Inginerie Mecanică şi Autovechicule Rutiere, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014.

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate finale pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI.

borderou

 

♦ Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de bibliotecar st. sup. gr.II, poz. 9, la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului vacant de bibliotecar st. sup. debutant, poz. 5, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Biroul Informare-Documentare-Informatizare din cadrul Bibliotecii TUIAȘI
 
 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.IA, poz.3, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou 

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea unui post de îngrijitor, în cadrul Direcţiei Servicii Studenţești.

proces-verbal

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea posturilor vacante de portar poz. 1 - căm. T1-T2, paznic poz. 10 - căm. T9, portar poz. 8 - căm. T15, portar poz. 14, portar poz. 17 - căm. T17, la Direcţia Servicii Studenţești.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 2, la Direcția Servicii Studenţeşti.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de bibliotecar st. sup. gr.II, poz. 9, la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului vacant de bibliotecar st. sup. debutant, poz. 5, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Biroul Informare-Documentare-Informatizare din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.IA, poz.3, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar universitate studii superioare, gradul III, poz.8, din cadrul Secretariatului Rectorat, cu dublă competență: evidența studenților străini și asigurarea calității în învățământul superior.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de auditor gr.I, poz.3 și auditor gr.II, poz.2 la Compartimentul Audit Public Intern.

anunț

tematică

bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor, la cantina studențească, din cadrul Direcția Servicii Studențești.

anunț

cerere

 

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de angajare pe postul de operator calculator, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale, din data de 17.02.2017. 

borderou

 

♦ Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului vacant de secretar universitate studii superioare gr.I, cu atribuții de șef de birou, poz. 1, din cadrul Biroului de  Relații Internaționale.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de bibliotecar st. sup. debutant poz. 13 și poz. 16 la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de bibliotecar st. sup. gr.II, poz. 9, la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a postului vacant de bibliotecar st. sup. debutant, poz. 5, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Biroul Informare-Documentare-Informatizare din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 2, la Direcția Servicii Studențești.

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7 și poz. 8 - cămin T3-4, îngrijitor poz. 4 - căm. T20, la Direcția Servicii Studențești.

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de portar poz. 1 - căm. T1-T2, paznic poz. 10 - căm. T9, portar poz. 8 - căm. T15, portar poz. 14, portar poz. 17 - căm. T17, la Direcția Servicii Studențești.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 27 februarie 2017 examenul de promovare în funcția de administrator patrimoniu treapta III a salariatului Emanuel Năstase, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant la Direcția Servicii Studențești.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate st. sup. gr. I - cu atribuții de șef birou, de la Biroul de Relații Internaționale. Interviul va avea loc luni, 20.02.2017, ora 11.00, la Prorectoratul Relații Internaționale.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă și probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 9, de la Biroul Rotaprint - DGA.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 28 februarie 2017 examenul de promovare în funcția de inginer gr. I a salariatei Bosînceanu Maria, angajată în funcția de inginer gr. II la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 28 februarie 2017 examenul de promovare în funcția de inginer gr. I a salariatului Popescu Constantin, angajat în funcția de inginer gr. II la Departamentul de Mecanica Fluidelor, Mașini și Acționări Hidraulice și Pneumatice - FCMMI.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de operator calculator, de la Biroul Sisteme de Comunicații și Informatizare.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 27 februarie 2017 examenul de promovare din funcția de operator calculator debutant, prin trecerea în gradul profesional superior, a salariaților Perju Alexandru - Mihai și Potîngă Ștefan, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 27 februarie 2017 examenul de promovare pe post de secretar studii superioare grad II a salariatei Scripcariu Ana-Maria, angajată pe post de secretar studii superioare grad III la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor - secretariatul facultății.

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III, poz. 3, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare gradul II, poz. 9, la Biblioteca TUIASI - Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

proces-verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 5, la Biblioteca TUIASI - Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Birou Informare-Documentare-Informatizare, din cadrul DGA.

proces-verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI - Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

proces-verbal

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 16, de la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare de scurtă duratăpoz. 8, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii medii debutant - cu atribuții șef tură pază, poz. 16, poz. 17 și poz. 18 din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de secretar universitate, studii superioare, gr. I, cu atribuții de Șef Birou Relații Internaționale, la Biroul de Relații Internaționale.

proces verbal

 

♦ Răspuns contestație nr. 2173/06.02.2017 cuprinzând rezultatele la proba scrisă pentru postul vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant - cu atribuții șef tură pază, ca urmare a recorectării  lucrării scrise a domnului Diaconu Viorel, candidat la concursul din data de 02.02.2017.

 

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii medii debutant - cu atribuții șef tură pază, poz. 16, poz. 17 și poz. 18 din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 16, de la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

♦ Rezultat selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, din statul de funcții al Biroului Rotaprint.

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III - cu atribuții șef serviciu pază, poz. 15, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, din cadrul Rectoratului.

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului.

 

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr.IA - Director bibliotecăpoz. 1, din cadrul Bibliotecii TUAȘI.

borderou

 

♦ Rezultat selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de operator calculator debutant, poz. 8, poz. 9 și poz. 10, din statul de funcții al BSCI.

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

anunț 

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare de scurtă duratăpoz. 8, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III - cu atribuţii de şef serviciu pazăpoziţia 15, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă. 

borderou

 

Rezultate probă scrisă privind ocuparea de trei posturi vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant- cu atribuţii de şef tură pază poziţiile 16, 17 şi 18 pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, din cadrul Rectoratului

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 13, de la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de portar, poz. 17, poz.18, poz.19 la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

borderou

 

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 13, de la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului.

borderou 

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de strungar, studii medii, tr.I, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial. 

bibliografie

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de electrician I, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Direcția Servicii Studențești. 

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, din cadrul Rectoratului

borderou

 

Rezultatele selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr. I A, Director Bibliotecă, poz.1, din statul de funcții al Bibliotecii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de îngrijitoare, la Direcția Servicii Studențești. 

anunț

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi contractual vacante de portar, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Direcția Servicii Studențești. 

anunț

tematică și bibliografie

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de portar, poz. 17, poz.18, poz.19 la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 13, de la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

 

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului.

borderou

 

♦ Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare de scurtă durată, poz. 8, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

proces verbal 

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii medii debutant- cu atribuţii de şef tură pază, poziţia 16, pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

proces verbal

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III - cu atribuţii de şef serviciu pază, poziţia 15, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă. 

proces verbal

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician 1A, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. 

 

 

♦ Rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

♦ Rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu - DGA.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare gradul II, poz. 9, la Biblioteca TUIASI - Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI - Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 5, la Biblioteca TUIASI - Serviciul Organizarea Fondului de Documente - Birou Informare-Documentare-Informatizare, din cadrul DGA.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, la Rectorat.

proces verbal

 

♦ Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, la Departamentul State-Salarii din cadrul DRU.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de secretar universitate, studii superioare, gr. I, cu atribuții de Șef Birou Relații Internaționale, la Biroul de Relații Internaționale.

anunț

bibliografie

cerere

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță anularea probei scrise din data de 19.01.2017 pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz.16, de la Biroul Rotaprint și reprogramarea acesteia în ziua de 03.02.2017, ora 10.00.

anunț

 

Reprogramarea concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului, pentru data de 27.01.2017, ora 09.00.

anunț

 

Rezultatele finale privind ocuparea posturilor vacante de tehnician tr.IA, poz.2 și poz.5, la Departamentul Beton, Materiale, Tehnologie și Management din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

borderou

 

♦ Rezultatele probei practice privind ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, din statul de funcții al Biroului State-Salarii, din cadrul Direcției Resurse Umane.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 9, pe durată nedeterminată la Biroul Rotaprint.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de operator calculator debutant, pozițiile 8, 9, 10 în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații.

anunț

tematică și bibliografie 

cerere

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.1,, din cadrul Biroului State-Salarii - DRU.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar universitate studii superioare, gradul III, poziția 8, la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

anunţ test limbă engleză

 

♦ Rezultatele probei scrise privind ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, din statul de funcții al Biroului State-Salarii, din cadrul Direcției Resurse Umane.

borderou

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, la Secretariatul Rectoratului.

proces verbal

 

♦ Rezultatele probei practice privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.1,, din cadrul Biroului State-Salarii - DRU.

borderou

 

♦ Rezultatele probei scrise privind ocuparea posturilor vacante de tehnician tr.IA, poz.2 și poz.5, la Departamentul Beton, Materiale, Tehnologie și Management din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

borderou

 

♦ Rezultate finale privind ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

 

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, din cadrul Direcției Resurse Umane - Biroul State-Salarii.

borderou

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere, de director bibliotecă, poziția 1 (bibliotecar studii superioare, gradul IA), din cadrul Bibliotecii TUIAȘI.

anunț

bibliografie

tematică

cerere

 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de manipulant bunuri, la Biroul ROTAPRINT - Direcția Generală Administrativă.

proces verbal

 

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocupare a trei posturi vacante de portar, poz. 21, poz. 22, poz. 23 la Facultatea de Mecanică.

borderou

 

 Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocuparea a postului vacant de inginer debutant poz. 2, din statul de funcții a Facultății de Construcții și Instalații - Departamentul Căi de Comunicații și Fundații.

borderou

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea de trei posturi vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant- cu atribuţii de şef tură pază poziţiile 16, 17 şi 18 pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

anunţ

bibliografie

tematică

cerere

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu SSD debutant, poziţia 9, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă - Serviciul Administrativ Patrimoniu.

anunţ

bibliografie

tematică

cerere

 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III - cu atribuţii de şef serviciu pază, poziţia 15, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

anunţ

bibliografie

tematică

cerere

 
 Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.
 
 

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, din statul de funcții al Biroului State-Salarii, din cadrul Direcției Resurse Umane.

proces verbal

 

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocupare a trei posturi vacante de portar, poz. 21, poz. 22, poz. 23 la Facultatea de Mecanică.

borderou

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA poz.2 și poz.5, din statul de funcții al Departamentului Beton Materiale, Tehnologie, Management, de la Facultatea de Construcții și Instalații.

proces verbal

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar universitate studii superioare, gradul III, poziția 8, la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

anunţ test limbă engleză

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, din cadrul Direcției Resurse Umane - Biroul State-Salarii.

proces verbal

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de secretar universitate studii superioare debutant, poziția 11, la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de administrator patrimoniu cu studii medii, debutant, la Direcția Generală Administrativă - Serviciul Tehnic.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

proces verbal

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de portar, poz. 17, poz. 18, poz. 19, la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 21, poz. 22, poz. 23, din cadrul Facultății de Mecanică.

proces verbal

 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

proces verbal

 

Concursuri și promovări 2016

Concursuri și promovări 2015

 

♦ Rezultate selecție dosare depuse

.

Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI

 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Modernizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”

Modernizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”