admitere doctorat 2013.jpg

 

 

Înscrierea la doctorat:
01 – 20 septembrie 2017


Colocviul de admitere:
25 – 28 septembrie 2017

 

Testul la limba străină:

 

Pentru absolvenții universității noastre din promoțiile anterioare anului 2005 și pentru absolvenții altor universități, se va susține la data de 22.09.2017, ora 10, Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5.

 

Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita de la decanatul facultății absolvite o adeverință tip care să echivaleze testul la limba straină. Echivalarea va fi posibilă doar dacă au promovat o limbă straină în perioada studiilor universitare de licență.

 

Taxa pentru susținerea testului este:

- 80 lei pentru absolvenții universității noastre
- 100 lei pentru absolvenții altor universități

 

În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de 2 ani.

 

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - Cod fiscal 4701606 (Beneficiar - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății - Taxă susținere test limbă straină doctorat - LINGUATEK). La susținerea testului veți face dovada plății acestei taxe.

 

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Nationale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat..G.nr. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat.

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

 

1. Științe inginerești

 

2. Științe exacte

 

 

FORMELE DE PREGATIRE prin doctorat sunt:

 

• cu frecvență cu bursă - BUGET - pentru o perioadă de 3 ani;

• cu frecvența fără bursă - BUGET - pentru o perioadă de 3 ani

• cu frecvență cu TAXĂ - pentru o perioadă de 3 ani;

 

 

Doctoratul are două componente:

 

• Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)

• Programul de cercetare științifică (anul II și III)

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!