Planificarea colocviului de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2017

 

Școala doctorală a Facultății de

Planificarea colocviului

 
 

Automatică şi Calculatoare

26 septembrie 2017, ora 9,00 în Sala de Consiliu

 
 

Construcţii şi Instalaţii

28 septembrie 2017, ora 9,00 în sala de ședințe a Departamentului de Mecanica Structurilor

 

Construcţii de Maşini şi Management Industrial

25 septembrie 2017, în sala de consiliu a facultății după următorul program:

- ora 9.00 – colocviul de admitere;

- ora 12.30 - afișarea listei provizorii cu rezultatele la colocviu / ierarhizarea provizorie a candidaților pe domenii si pe tipul de studii doctorale ( bursa, fără bursa, taxa )

- ora 12.30 - 12.30/26.09 - Depunerea contestațiilor *

- ora 12.30 -12.30/27.09 - Rezolvarea contestatiilor**;

- ora 13.00 / 27.09 - Afișarea rezultatelor finale pe domenii si pe tipul de școlarizare ( bursa, fără bursa, taxa)

 

*Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor provizorii si se rezolva de catre comisia de contestatii in termen de 48 de ore de la inceputul perioadei de depunere a contestatiilor .

**Nu se pot contesta : probele orale si problemele legate de necunoasterea metodologiei de admitere . Lista cu rezultatele finale ramane definitiva si nu poate fi modificata dupa afisare.

 
 

Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

26 septembrie 2017, ora 9,00, în Sala de Consiliu

 
 

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

26 septembrie 2017, ora 10, 00, în Amfiteatrul P 4

 

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

27 septembrie 2017, ora 12, 00 în Sala de conferințe – Decanat

 

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

27 septembrie 2017, ora 9,00 în Sala de Consiliu

 
 
 

Mecanică

25 septembrie 2017, ora 9,00 în Sala de Consiliu a facultății

 

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

26 septembrie 2017, ora 14,00 în Sala SIM-TEPM-10

 

Textile – Pielărie şi Management Industrial

27 septembrie 2017, ora 9,00, Sala de Consiliu, Corp Tex 1

 
 

 

Planificare colocviu

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!