CIFRA DE ȘCOLARIZARE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2017 - 2018

 

Numărul de locuri pentru sesiunea de admitere septembrie 2017

 

 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

 

 • Inginerie chimică: 45 buget | 28 taxă
 • Ingineria mediului: 20 buget | 15 taxă
 • Inginerie și management: 9 buget | 5 taxă

 

 

Facultatea de Construcții și Instalații

 

 • Ingineria instalațiilor: 14 buget | 28 taxă
 • Inginerie civilă: 29 buget | 376 taxă

 

 

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

 

 • Inginerie industrială: 21 buget | 38 taxă
 • Inginerie mecanică: 25 taxă
 • Inginerie și management: 20 taxă

 

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 

 • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale: 5 taxă

 

 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

 

 • Inginerie electrică: 17 taxă
 • Inginerie energetică: 32 buget | 18 taxă
 • Inginerie și management: 3 taxă

 

 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

 

 • Ingineria mediului: 17 buget | 8 taxă
 • Inginerie civilă: 20 buget | 8 taxă
 • Inginerie geodezică: 11 buget | 19 taxă

 

 

Facultatea de Mecanică

 

 • Ingineria autovehiculelor: 18 taxă
 • Inginerie mecanică: 61 taxă
 • Mecatronică și robotică: 31 taxă

 

 

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

 

 • Ingineria materialelor: 28 buget | 14 taxă
 • Inginerie mecanică: 11 buget | 4 taxă

 

 

Facultatea de Textile - Pielarie și Management Industrial

 

 • Inginerie chimică: 15 buget | 5 taxă
 • Inginerie industrială: 43 buget | 30 taxă
 • Inginerie și management: 34 buget | 15 taxă

 

 

Sesiunea iulie 2017

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Durata studiilor la zi, in ani

Forma de organizare

Capacitatea de şcolarizare

Locuri buget

Locuri taxă

Facultatea de

Automatică şi Calculatoare

Ingineria sistemelor

4

IF

150

126

20

Calculatoare şi tehnologia  informaţiei

4

IF

190

136

47

Total facultate

340

262

67

Facultatea de

Inginerie Chimică şi

Protecţia Mediului

Inginerie chimică

4

IF

280

93

30

Ingineria mediului

4

IF

75

38

15

Inginerie şi management

4

IF

30

20

5

Total facultate

385

151

50

Facultatea de

Construcţii şi Instalaţii

Inginerie civilă

4

IF

640

215

400

Ingineria instalaţiilor

4

IF

100

57

32

Total facultate

740

272

432

Facultatea de

Construcţii de Maşini

şi Management Industrial

Inginerie mecanică

4

IF

120

55

25

Inginerie industrială

4

IF

180

117

40

Inginerie şi management

4

IF

90

47

20

Total facultate

390

219

85

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

4

IF

365

248

60

Total facultate

365

248

60

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Inginerie electrică

4

IF

310

196

32

Inginerie energetică

4

IF

125

95

20

Inginerie şi management

4

IF

50

32

8

Total facultate

485

323

60

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

4

IF

250

62

10

Inginerie geodezică

4

IF

100

60

25

Ingineria mediului

4

IF

60

50

10

Total facultate

410

172

45

Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor

4

IF

200

103

70

Inginerie mecanică

4

IF

195

95

70

Mecatronică şi robotică

4

IF

130

76

35

Total facultate

525

274

175

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

4

IF

135

83

30

Inginerie mecanică

4

IF

50

37

8

Inginerie industrială

4

IF

25

23

2

Total facultate

210

143

40

Facultatea de

Inginerie industrială

4

IF

285

125

30

Textile – Pielărie şi

Inginerie chimică

4

IF

65

20

15

Management Industrial

Inginerie şi management

4

IF

80

60

5

Total facultate

430

205

50

Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino"

Arhitectură

6

IF

100

87

2

TOTAL UNIVERSITATE

4380

2356

1066

Nr. locuri cetăţeni de etnie romă: 14

           

 

Număr locuri admitere iulie 2017

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!