logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

ADMITERE LICENȚĂ 2018

 

NUMĂR LOCURI SEPTEMBRIE

REZULTATE SEPTEMBRIE

Admitere - sesiunea septembrie 2018: înscriere pe locuri fără taxă,
î
n perioada 10 - 12.09.2018

 

REZULTATE ETAPA A DOUA DE SELECȚIE

 

Candidații care au fost rezervă în etapa 1, declarați admiși în etapa a doua, trebuie să confirme locul și să depună documentele de studii în original în zilele de 30 și 31 iulie 2018, între 10.00 și 15.00, la Rectorat, corp T, etaj 1, camera B102!

 

REZULTATE SESIUNE DE VARĂ

 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează puncte de înscriere la studii de licență pe locuri la buget pentru candidații din Republica Moldova după cum urmeaza:

 

BĂLȚI: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți - 12 și 13 iulie 2018, între orele 10.00 - 15.00

 

CAHUL: Liceul „Ion Creangă” din Cahul - 13 iulie 2018 între orele 10.00 - 15.00

 

CHIȘINĂU: Liceul Teoretic Român-Francez „Gh. Asachi“ - 12, 13 și 14 iulie 2018 - între orele 10.00 - 15.00

 

UNGHENI: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni - 13 iulie 2018 - între orele 10.00 și 15.00

 

 

La Facultatea de Arhitectură și la Facultatea de Automatică și Calculatoare candidații români de pretutideni nu se pot înscrie decât direct la universitate.

 

La celelalte facultăți candidații se pot înscrie în cele patru centre din Republica Moldova (Cahul, Bălți, Chișinău, Ungheni), direct la universitate sau transmițând dosarul scanat pe e-mail, la: admissions@tuiasi.ro.

 

Programul de înscriere la rectoratul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (corp T, camera B102) este 9 - 21 iulie 2018, orele 10.00 - 15.00, de luni până vineri.

 

 

Înscrierea candidaţilor

 

9 – 21 iulie 2018

 

Luni - vineri, orele 10:00 – 15:00, Rectorat, camera B102

 

 

Pentru Facultatea de Arhitectură, înscriere: 9 – 12 iulie 2018

 

Pentru Facultatea de Automatică și Calculatoare, înscriere: 9 – 16 iulie 2018

 

 

Nu este taxă de înscriere!

 

 

Înscrierea la studii de licenţă pe locuri la buget se face la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Rectorat, corp T, etaj 1, camera B102.

admissions@tuiasi.ro; telefon: 0232702468

 

 

Afişarea rezultatelor: 22 iulie 2018.

 

 

Termen limită completare dosare cu acte în original: 27 iulie 2018.

 

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original pierd locul ocupat.

 

 

Rezultatele finale: 27 iulie 2018.

 

 

DOCUMENTE NECESARE

 

cerere de înscriere

 

Numărul de locuri la studiile de licență la buget pentru românii de pretutindeni, anul universitar 2018 - 2019

 

Facultatea

Domeniul

Total locuri buget

din care cu bursă

din care fără bursă fără taxă

Facultatea de Arhitectură

„G.M. Cantacuzino”

Arhitectură

 

7

 

4

 

3

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

 

6

 

4

 

2

Ingineria sistemelor

4

2

2

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Ingineria chimică

22

13

9

Inginerie mediului

11

6

5

Inginerie şi management

3

1

2

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Ingineria instalaţiilor

 

12

 

7

 

5

Inginerie civilă

 

30

 

15

 

15

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie industrială

13

8

5

Inginerie mecanică

11

6

5

Inginerie și management

11

6

5

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

 

30

 

17

 

13

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Inginerie electrică

15

9

6

Inginerie energetică

8

4

4

Inginerie și management

2

1

1

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Ingineria mediului

2

2

-

Inginerie civilă

6

2

4

Inginerie geodezică

2

2

-

Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor

20

11

9

Inginerie mecanică

10

6

4

Mecatronică şi robotică

20

11

9

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

13

6

7

Inginerie mecanică

2

2

-

Inginerie industrială

2

2

-

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Inginerie industrială

20

12

8

Inginerie și management

11

6

5

Inginerie chimică

6

3

3

TOTAL

299

168

131

 

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!