CONDIŢII SPECIALE DE ADMITERE PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEU CU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT CARE AU OBŢINUT PERFORMANŢE RECUNOSCUTE LA CONCURSURI NAŢIONALE

 

Facultatea

Condiţii speciale de admitere

Automatică şi Calculatoare

Admitere fără concurs:

1. candidaţii care au obţinut premiul I la Sectiunea „ Programator junior” din cadrul Concursului „IT Marathon” organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași

2. candidaţii care în clasele IX -  XII au luat premiul 1, 2, 3 sau mentiune la Olimpiadele agreate de Ministerul Educației Naționale:

-naţionale

- Informatica

- Tehnologia informatiei

- Matematica

- Fizica

-internaţionale din domeniile: Informatică, Matematică, Fizică

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Scutiţi de plata taxei de înscriere: candidaţii care au depus actele în original şi:

-   Au obţinut premiu sau menţiune la Concursul ”Cristofor Simionescu”;

-   Au obţinut premiu sau menţiune la Concurs ”High School Science Project”.

 

Admişi fără concurs premianţii olimpiadelor naţionale sau internaţionale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Stiinţele Pământului, Biologie, Geografie, Economie

Construcţii şi Instalaţii

Admişi fără concurs premianţi (în perioada studiilor liceale) ai olimpiadelor naţionale sau internaţionale de Matematică, Ştiinţe, Tehnologii şi /sau alte concursuri naţionale sau internaţionale în domeniul Construcţii, Instalaţii şi Lucrări publice

Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Sunt admişi

a)   fără concurs:

- candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale, inclusiv la Concursul Naţional de Matematică „Adolf Haimovici”.

b)   cu bonificaţie de 2 puncte la media finală - candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la fazele judeţene ale Concursului naţional de matematica „Adolf Haimovici” sau la Concursul de creativitate mecanică „Dumitru Mangeron” organizate de ISJ Iaşi şi Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial.

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Sunt admişi:

a) fără concurs:

- premianţi la concursuri/ olimpiade naţionale/ internaţionale la una din disciplinele Matematică, Fizică sau Informatică, precum şi la profilul Tehnic-Electric la una din calificările: Tehnician electronist sau  Tehnician de telecomunicaţii;

b)   cu bonificaţie de 1 punct la media finală candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani a Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului.

Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Admişi fără concurs

Olimpiada/ Concursul şcolar

Disciplina

Etapa

Premiul

Olimpiade naţionale şcolare

Matematică

Judeţeană

I –în oricare dintre anii de liceu

Naţională

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Fizică

Judeţeană

I – în oricare dintre anii de liceu

Naţională

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Informatică

Judeţeană

I – în oricare dintre anii de liceu

Naţională

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Olimpiade şi concursuri internaţionale

Olimpiada internaţională de matematică

Matematică

Internaţio-nală

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Balcaniada de matematică

Matematică

Internaţio-nală

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Olimpiada internaţională de fizică

Fizică

Internaţio-nală

I, II, III şi menţiune – în ultimii trei ani

Concursul internaţional bilateral de fizică

Fizică

Internaţio-nală

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Olimpiada internaţională informatică

Informatică

Internaţio-nală

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Olimpiada de informatică a ţărilor din Europa centrală

Informatică

Internaţio-nală

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Balcaniada de informatică

Informatică

Internaţio-nală

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Turneul de informatică

Informatică

Internaţio-nală

I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu

Olimpiade la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”

Tehnician în instalaţii electrice/  electromecanic/ electrotehnist/ în automatizări/ operator tehnică de calcul/ electronist

Judeţeană

I – în ultimii doi ani

Naţională

I, II, III – în ultimii doi ani

Concursul naţional de creativitate în fizică şi tehnologii “Ştefan Procopiu”

Secţiunile:

Fizică,

Mecatronică, Electronică, Electrotehnică

Naţională

I, II, III – în ultimii doi ani

 

 

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Admişi fără concurs premianţii la olimpiade naţionale şi internaţionale:

-     Matematică şi /sau Fizică – la domeniile Inginerie civilă şi Inginerie geodezică

-     Matematică, Fizică, Chimie, Biologie – la domeniul Ingineria mediului

Mecanică

Admişi fără concurs:

- candidaţii care au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale sau internaţionale de Matematică, Informatică, Fizică, Mecanică, Rezistenţa materialelor, Mecatronică;

- premianţi la Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului.

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Admişi fără concurs candidaţii care pe parcursul studiilor liceale au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Textile-Pielărie şi Management Industrial

Admişi fără concurs candidaţii care pe parcursul studiilor liceale au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Arhitectură “G.M. Cantacuzino”

Admişi fără concurs, fără taxă de înscriere candidaţii care pe parcursul studiilor liceale au obţinut distincţii (premiul I,II,III) la olimpiade/concursuri naţionale de profil, agreate de Ministerul Educației Naționale sau internaţionale în domeniul Arhitectură.

 

Condiții speciale de admitere

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!