logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

Ghid de completare a formularului online de înscriere la
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
ADMITERE 2018

 

Acest ghid este disponibil și pe site-ul înscrierii online.

 

I. Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

 

II.Completarea formularului

 

·         La opțiunile de înscriere, candidatul va completa, în ordinea preferințelor, cu 1, 2, 3 șamd, opţiunile pe domenii şi forme de finanţare (buget / taxă). De exemplu, dacă prima sa opțiune este Facultatea de Construcții și Instalații – domeniul Inginerie civilă, va completa, în dreptul acesteia, cu 1 la „buget” și - dacă dorește să fie luat în considerare și pentru un loc la taxă, în caz că nu intră la buget - cu 2 la „taxă”. Dacă în schimb nu vrea să fie luat în considerare și pentru un loc la taxă, va completa cu 2 în dreptul următorului domeniu care îl interesează.

 

·         Nu trebuie să existe opțiuni duplicate – folosiți, în ordinea preferințelor, fiecare număr o singură dată. Candidații care introduc același număr de mai multe ori în formular vor primi, la validare, următorul mesaj de eroare:

 

1 duplicat.jpg

 

2 eroare duplicat.jpg

 

·         ATENȚIE: Prima opțiune trebuie să fie la facultatea la care vă depuneți dosarul.

 

·         Candidaţii care optează pentru domenii de la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” sau Facultatea de Automatică şi Calculatoare vor putea considera opţiunile respective doar ca prime preferinţe în fişa de înscriere.

De exemplu, un candidat care selectează din meniul principal Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” și în formular are prima opțiune la orice altă facultate, va primi următorul mesaj de eroare în momentul în care încearcă să valideze opțiunile:

 

3 prima optiune.jpg

 

4 eroare prima optiune.jpg

 

·         Candidaţii care au obţinut în perioada liceului distincţii (premiile I, II, III sau menţiune) la olimpiade şcolare naţionale / internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale sau cei care au obținut premii și distincții la concursurile organizate de facultățile din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași le vor trece în formularul de înscriere, întrucât beneficiază de dreptul de a fi admiși fără susţinerea concursului de admitere sau de scutire de taxă, pe locuri finanţate de la buget. Mai multe detalii în Anexa TUIASI.POB.09-A2, cu condiţii specifice pentru fiecare facultate. Candidații vor prezenta diploma în original care să ateste distincţia obţinută.


Folosiți butonul „Adaugă concurs” pentru a adăuga concursul sau concursurile la care ați obținut rezultate și butonul „Șterge ultimul concurs” în eventualitatea în care ați introdus date greșite.

 

5 premii.jpg

 

·         Candidaţii care au mai urmat cursurile unui alt program de studiu de licență şi care au beneficiat de finanţare de la buget pe parcursul studiilor pot fi admiși pe locuri de la buget pentru o durată care să completeze perioada legală pentru care pot primi finanţare de la buget. Astfel, aceștia vor trece în formularul de înscriere perioadele în care au fost în trecut la buget, iar apoi vor depune documente doveditoare în acest sens. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați comisiei de admitere de la facultatea la care vă depuneți dosarul.
 

·         Dacă instituția la care candidatul a absolvit studiile preuniversitare și-a schimbat numele între timp, candidatul va alege „altă opțiune” și va completa formularul cu numele instituției așa cum apare pe diploma de absolvire.

 

6 liceu alta optiune.jpg

 

·         Candidatul va specifica dacă diploma de absolvire sau actul echivalent acesteia a fost emisă de altă instituție de învățământ față de cea la care a urmat studiile preuniversitare.

 

7 diploma emisa de.jpg

 

·         Dacă ați omis completarea unui câmp obligatoriu, cum ar fi cele legate de datele din buletin, veți primi un mesaj de eroare:

 

8 eroare date omise.jpg

 

·         În timpul completării formularului, nu uitați să consultați informațiile suplimentare oferite în casetele ajutătoare, aducând cursorul mouse-ului peste iconița info.jpg.

 

III.    După completarea formularului online, pentru a fi considerat înscris, candidatul trebuie să se prezinte cu dosarul la comisia de admitere a facultății pentru care exprimă prima opțiune. Înscrierea se face personal, pe baza cărţii de identitate / paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

 

ATENȚIE: Candidații care nu se prezintă cu dosarul la comisia de admitere facultății pentru care exprimă prima opțiune nu sunt considerați înscriși în concurs.

 

Formularul se completează o singură dată. În cazul în care există erori de completare odată ce acesta a fost transmis, candidatul se va adresa comisiei de admitere pentru rectificarea acestora.

 

Distribuirea candidaților se face pe facultăţi şi pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcție de opțiuni.

 

Media de admitere se stabileşte pe baza mediei de la examenul de bacalaureat sau, după caz, pe baza rezultatului la testul - grilă sau de aptitudini, conform Anexei TUIASI.POB.09-A1.

 

Pentru mai multe detalii despre procedura de organizare și desfășurare a admiterii la TUIASI, vizitați http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.POB.09.htm.

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!