Informaţii generale admitere licenţă 2018

Perioadele de admitere la Facultatile de Automatica si Calculatoare si Arhitectura "G.M.Cantacuzino" vor fi postate ulterior

 

Pentru restul facultatilor: 

 

Sesiunea de vară: iulie 2018

- înscrierea candidaţilor: 9 - 27 iulie 

- afişarea rezultatelor: 28 iulie

- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 6 septembrie

- afişarea rezultatului final al admiterii: 7 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2018

- înscrierea candidaţilor: 10 - 15 sept.

- afişarea rezultatelor: 16 septembrie

- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 sept.

- rezultate finale: 22 septembrie

 

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie chimică

Ingineria mediului

Inginerie şi management

Facultatea de

Construcţii şi Instalaţii

Inginerie civilă

Ingineria instalaţiilor

Facultatea de

Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie mecanică

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Facultatea de

Electronică  Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Inginerie şi management

Facultatea de

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Inginerie geodezică

Ingineria mediului

Facultatea de

Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Inginerie mecanică

Mecatronică şi robotică

Facultatea de

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Inginerie mecanică

Inginerie industrială

Facultatea de

Textile – Pielărie şi Management Industrial

Inginerie industrială

Inginerie chimică

Inginerie şi management

 

 

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

 

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate / paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură, şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

 

Cererea de înscriere poate fi completată online, urmând să fie validată în momentul prezentării dosarului de concurs.

 

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

 

Candidaţii care optează pentru domenii din cadrul facultăţilor de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, respectiv Automatică şi Calculatoare, vor putea considera opţiunile respective doar ca prime preferinţe în fişa de înscriere.

 

Date exacte găsiți la Metode de selecție

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!