PERIOADELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2017. METODA DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CRITERII DE DEPARTAJARE A CANDIDAȚILOR CU ACEEAȘI MEDIE.

   

Facultatea

Domeniul de licenţă

Perioada de desfăşurare a

concursului de admitere 2017

Metoda de selecţie

Facultatea de

Automatică şi Calculatoare

Ingineria sistemelor

Sesiunea iulie 2017

- înscrierea candidaţilor: 10-15 si 17 iulie

- test grilă: 19 iulie

- afişarea rezultatelor la testului grila: 19 iulie

-afişarea rezultatelor preliminare: 20 iulie

- termen limită acte în original:

   Etapa I: 20-25 iulie

   Afisare rezultat preliminar: 25 iulie

   Etapa II: 26-28 iulie

- afişare rezultat final admitere: 31 iulie

 

Sesiunea septembrie 2017 (întrucât s-au ocupat toate locurile la buget și la taxă în sesiunea din iulie, nu se mai organizează)

- înscrierea candidaţilor: 6-8 septembrie

 - test grilă: 11 septembrie 

- afişarea rezultatelor: 11 septembrie

- completare acte in original: 13-14 septembrie

- rezultate finale: 15 septembrie

 

Test grilă

din programa matematică M_mate_info

MA = 0.8 NTG + 0.2 MBac

unde:

NTG = Nota la testul grilă

MBac= media la examenul de bacalaureat

 

Obs.: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Facultatea de

Arhitectură „G.M. Cantacuzino"

Arhitectură

Sesiunea iulie 2017:

- înscrierea candidaţilor: 14 – 17 iulie

- proba de Desen tehnic şi liber:19 iulie

- afişarea rezultatelor: 24 iulie

- termen limită acte în original: 15 septembrie

 

Rezultate finale: 16 septembrie

CONCURS

Disciplina de concurs:

Desen tehnic şi liber

MA = 0,8 MD + 0,2 MBac

unde:

MD = media la disciplina de concurs de Desen tehnic şi liber

MBac = media examenului de bacalaureat

 
 

 

Pentru următoarele facultăți, metoda de selecție este prin concurs de dosare, MA = MBac, unde  MBac=media examenului de bacalaureat, iar calendarul, după cum urmează:

 

Sesiunea iulie 2017

- înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie

- afişarea rezultatelor: 31 iulie

- termen limită acte în original: 7 sept.

- afişare rezultat final admitere: 8 sept.

 

Sesiunea septembrie 2017

- înscrierea candidaţilor: 11-15 sept.

- afişarea rezultatelor: 16 septembrie

- termen limita acte in original: 18 sept.

- rezultate finale: 19 septembrie

 

Facultatea de

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie chimică

Ingineria mediului

Inginerie şi management

Facultatea de

Construcţii şi Instalaţii

Inginerie civilă

Ingineria instalaţiilor

Facultatea de

Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie mecanică

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Facultatea de

Electronică  Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Inginerie şi management

Facultatea de

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Inginerie geodezică

Ingineria mediului

Facultatea de

Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Inginerie mecanică

Mecatronică şi robotică

Facultatea de

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Inginerie mecanică

Facultatea de

Textile – Pielărie şi Management Industrial

Inginerie industrială

Inginerie chimică

Inginerie şi management

 

 

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

1. Nota la testul grilă

2. Nota la proba scrisă la una din disciplinele Matematică/ Informatică/ Fizică la examenul de bacalaureat*

3. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino"

Media la proba de concurs (Desen tehnic şi desen liber)

Celelalte facultăţi

1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)

3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

 

*Candidaţii care nu au susţinut la bacalaureat probe la disciplinele Matematică, Informatică sau Fizică, vor primi nota 0 (zero) la acest criteriu.

 

 

Metode de selecție / Perioade de admitere

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!