CIFRA DE ȘCOLARIZARE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2018 - 2019

Numarul de locuri la licenta - admitere 2018

 

Nr.crt. Facultatea Domeniul de licenţă cf. H.G. 158/2018 Durata studiilor la zi, in ani Forma de organizare Capacitatea de şcolarizare Nr. locuri buget Nr. locuri taxa
cf. H.G. 158/ 2018
1 Facultatea de  Ingineria sistemelor 4 IF 150 137 9
Automatică şi Calculatoare Calculatoare şi tehnologia  informaţiei 4 IF 190 173 10
Total facultate 340 310 19
2 Facultatea de  Inginerie chimică 4 IF 280 86 25
Inginerie Chimică şi  Ingineria mediului 4 IF 75 35 10
Protecţia Mediului "Cristofor Simionescu" Inginerie şi management 4 IF 30 20 5
Total facultate 385 141 40
3 Facultatea de  Inginerie civilă 4 IF 640 231 75
Construcţii şi Instalaţii Ingineria instalaţiilor 4 IF 100 49 25
Total facultate 740 280 100
4 Facultatea de  Inginerie mecanică  4 IF 120 64 10
Construcţii de Maşini  Inginerie industrială 4 IF 180 119 30
şi Management Industrial Inginerie şi management 4 IF 90 55 10
Total facultate 390 238 50
5 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 4 IF 365 294 60
Total facultate 365 294 60
6 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Inginerie electrică 4 IF 310 220 25
Inginerie energetică 4 IF 125 104 10
Inginerie şi management 4 IF 50 32 3
Total facultate 485 356 38
7 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Inginerie civilă 4 IF 250 62 10
Inginerie geodezică 4 IF 100 60 25
Ingineria mediului 4 IF 60 49 10
Total facultate 410 171 45
8 Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor 4 IF 200 126 40
Inginerie mecanică 4 IF 195 117 30
Mecatronică şi robotică 4 IF 130 98 10
Total facultate 525 341 80
9 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Ingineria materialelor 4 IF 135 80 40
Inginerie mecanică 4 IF 50 40 8
Inginerie industrială 4 IF 50 41 7
Total facultate 235 161 55
10 Facultatea de  Inginerie industrială 4 IF 285 112 20
Textile – Pielărie şi  Inginerie chimică 4 IF 65 20 5
Management Industrial Inginerie şi management 4 IF 140 60 15
Total facultate 490 192 40
11 Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino" Arhitectură 6 IF 100 92 1
TOTAL UNIVERSITATE 4465 2576 528

Nr. locuri pentru cetăţeni de etnie romă: 14 

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!