Taxe şi finanţare Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

 

Taxe admitere   

Facultatea Forma de învățământ Cuantum (lei)
Facultatea de Automatică și Calculatoare toate 200
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului toate 100
Facultatea de Construcții și Instalații toate 100
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial toate 100
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei toate 100
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată toate 100
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului toate 100
Facultatea de Mecanică toate 100
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor toate 100
Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial universitare de licență 100
universitare de master 100
Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino" învățământ integrat licență și master (6 ani) 300

 

 

Taxe școlarizare

Facultatea Forma de învățământ Cuantum (lei / an universitar)
Facultatea de Automatică și Calculatoare Licență și master
Taxa școlarizare începând cu a doua repetare
3.000
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Licență
Master - frecvență redusă
2.500
Master - cu frecvență 3.000
Facultatea de Construcții și Instalații Licență, IF 2.400
Master 2.900
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Licență și master 2.700
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Licență și master 3.000
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Licență și master 2.500
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Domeniul inginerie civilă
Licență și master
2.000
Domeniul ingineria mediului 2.000
Domeniul inginerie geodezică 2.500
Facultatea de Mecanică Domeniul ingineria autovehiculelor
- licență
2.500
- master 2.700
Domeniul inginerie mecanică și
Domeniul Mecatronică și robotică
- licență
- master
2.200
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Licență și master 2.000
Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial Licență și master 2.000
Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino" Program integrat licență și master 4.000

 

 

Taxe admitere 

Taxe scolarizare

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!