PERIOADA DE DESFĂŞURARE A  CONCURSULUI DE ADMITERE 2017 ŞI METODA DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Perioada de desfăşurare a

concursului de admitere 2017

Metoda de selecţie

Criterii de departajare

A. Domeniul Ingineria sistemelor

 

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10 – 15 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17 iulie 2017

Afişarea rezultatelor preliminare: 18 iulie

Depunere acte în original

Etapa I : 18, 20, 21 iulie

Afișare rezultat etapa I: 21 iulie

Etapa II : 24-28 iulie 2017

Afișare rezultate finale: 31 iulie

 

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 16 septembrie

Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie

Depunere acte în original: 18, 19 septembrie

Afișare rezultate finale: 19 septembrie

 

Pentru programele de master în limba engleză:

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10 – 15 iulie

Proba eliminatorie de lb. engleză: 17 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17 iulie

Afişarea rezultatelor preliminare: 18 iulie

Depunere acte în original

Etapa I : 18, 20, 21 iulie

Afișare rezultat etapa I: 21 iulie

Etapa II : 24-28 iulie

Afișare rezultate finale: 31 iulie

 

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor:  11-15 septembrie

Proba eliminatorie de lb. engleză: 1 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 16 septembrie

Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie

Depunere acte în original: 18, 19 septembrie

Afișare rezultate finale: 19 septembrie

A. Domeniul Ingineria Sistemelor

 

 

 

MA = 0,6*MF + 0,4*MC

 

Unde

MA – media la concursul de admitere

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)

A. Domeniul Ingineria Sistemelor

 

 

 

 

Nota obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă

B. Domeniul Calculatoare şi tehnologia informatiei

 

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10 – 15 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17 iulie

Afişarea rezultatelor preliminare: 18 iulie

Depunere acte în original

Etapa I : 18, 20, 21 iulie

Afișare rezultat etapa I: 21 iulie

Etapa II : 24-28 iulie

Afișare rezultate finale: 31 iulie

 

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor:  11-15 septembrie Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 16 septembrie

Rezultate preliminare: 16 septembrie

Depunere acte în original: 18, 19 septembrie

Afișare rezultate finale: 19 septembrie

 

Pentru programele de master în limba engleză:

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10 – 15 iulie

Proba eliminatorie de lb. engleză: 17 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17 iulie

Afişarea rezultatelor preliminare: 18 iulie

Depunere acte în original

Etapa I : 18, 20, 21 iulie

Afișare rezultat etapa I: 21 iulie

Etapa II : 24-28 iulie

Afișare rezultate finale: 31 iulie

 

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor:  11-15 septembrie

Proba eliminatorie de lb. engleză: 1 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 16 septembrie

Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie

Depunere acte în original: 18, 19 septembrie

Afișare rezultate finale: 19 septembrie

 

B. Domeniul Calculatoare și tehnologia informației

 

 

 

MA = 0,6*MF + 0,4*MC

 

Unde

MA – media la concursul de admitere

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)

B. Domeniul Calculatoare și tehnologia informației

 

Nota obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă

 

 

 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Pentru programele de master în limba română

Sesiunea iulie 2017

- înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-28 iulie

- afişarea rezultatelor: 29 iulie

- afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie

- termen limită acte în original: 1 septembrie

 

Sesiunea septembrie 2017

- înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 11-15 septembrie

- afişarea rezultatelor: 16 septembrie

- afişarea rezultatelor după contestaţii: 18 sept.

- termen limita acte in original: 19 septembrie

Rezultate finale: 19 septembrie

 

Pentru programul de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2017

- înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-28 iulie

- proba eliminatorie de lb.engleză, notată cu admis/respins: 28 iulie

- afişarea rezultatelor: 29 iulie

- afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie

- termen limită acte în original: 1 septembrie

 

Sesiunea septembrie 2017

- înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 11-15 septembrie

- proba eliminatorie de lb.engleză, notată cu admis/respins: 15 septembrie

- afişarea rezultatelor: 16 septembrie

- afişarea rezultatelor după contestaţii: 18 sept.

- termen limita acte in original: 19 septembrie

Rezultate finale: 19 septembrie

 

Cursuri cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă

 

 

 

MA =  0.8 MF+0.2 MC

 

unde:

 

MF = media ex. de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

 

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă

 

 

Facultatea de Construcții și Instalații

Sesiunea iulie 2017

- înscrierea candidaţilor: 10 – 12 iulie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 13 iulie

- afişarea rezultatelor: 14 iulie

- termen limită acte în original: 21 iulie

 

Sesiunea septembrie 2017

- înscrierea candidaţilor: 11- 12 septembrie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 13 septembrie

- afişarea rezultatelor: 14 septembrie

- termen limita acte in original: 18 septembrie

Rezultate finale: 20 septembrie

 

 

 

 

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

unde:

 

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Media de  examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă

 

 

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului: 14,28 iulie

Afişarea rezultatelor: 31 iulie

 

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie

 Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 15 septembrie

Afişarea rezultatelor: 16 septembrie

Rezultate finale: 19 septembrie

 

 

MA = 0,7MF+0,3 MC

 

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

 

 

 

1. Media la examenul de   diploma / licență

2. Nota la susținerea proiectului de diplomă/licență

 

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Sesiunea iulie 2017

- înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-28 iulie

- afişarea rezultatelor: 31 iulie

- Depunere acte în original: 4-6 septembrie

 

Sesiunea septembrie 2017

- înscrierea candidaţilor: 11-15 sept.

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 11-15 septembrie

- afişarea rezultatelor: 16 septembrie

- termen limita acte in original: 18 sept.

- rezultate finale: 19 septembrie

 

 

 

 

MA = 0.8 MF + 0.2 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă.

 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

 

 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 13, 14, 27 si 28 iulie

Afişarea rezultatelor: 31 iulie

Depunere acte în original: 4 septembrie

 

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului: 15 septembrie

Afişarea rezultatelor: 16 septembrie

Data limită depunere acte în original: 19 septembrie

Rezultate finale: 19 septembrie

 

 

MA = 0.7 MF+ 0.3 MC

 

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă

 

 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10 - 28 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:10-28 iulie

Afişarea rezultatelor: 31 iulie

 

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor: 11- 15 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului: 11-15 septembrie

Afişarea rezultatelor: 16 septembrie

Rezultate finale: 19 septembrie

 

 

MA = 0.75 MF + 0.25 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă.

 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

 

 

Facultatea de Mecanică

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-28 iulie

Afişarea rezultatelor: 31 iulie

Depunere acte în original:  4 septembrie

 

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie

Verificarea cunostintelor de specialitate: 11-15 septembrie

Afişarea rezultatelor: 16 septembrie

Rezultate finale: 19 septembrie

 

 

 

 

MA = 0,8*MF + 0,2*MC

 

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Media examenului de diploma

 

 

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 29 iulie

Afişarea rezultatelor: 31 iulie

Depunere acte în original: 8 septembrie

 

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 16 septembrie

Afişarea rezultatelor: 16 septembrie

Rezultate finale: 19 septembrie

 

 

 

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Media bacalaureat

 

 

Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial

Domeniile:  Inginerie industrială;   Inginerie chimică:

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10- 28 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-28 iulie

Afişarea rezultatelor:  31 iulie

Depunere acte în original: 7-8 septembrie

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-28 iulie

Afişarea rezultatelor: 16 septembrie

Rezultate finale: 19 septembrie

 

Domeniile:  Inginerie industrială;   Inginerie chimică

 

 

 

MA = 0.75 MF + 0.25 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

 

Media susţinere lucrare de diplomă

Domeniul Inginerie şi Management:

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaţilor: 10- 26 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 27,28 iulie

Afişarea rezultatelor: 31 iulie

Depunere acte în original: 7-8 septembrie

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor: 11-13 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 14,15 septembrie

Afişarea rezultatelor: 16 septembrie

Rezultate finale: 19 septembrie

Domeniul Inginerie şi Management:

 

 

 

MA= 0,7 MF+ 0,3 MC

 

unde:

MF= media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

 

 

Metode de selecție / Perioade de admitere

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!