Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Adrese facultăţi

Facultatea de Arhitectura “G. M. Cantacuzino”

Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 43

700050 Iasi, Romania

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Str. Dimitrie Mangeron, Nr. 27

700050, Iasi, Romania

 

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Str. Dimitrie Mangeron, Nr. 73

700050, Iaşi, România

 

Facultatea de Constructii si Instalatii     

Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 43

700050, Iaşi, Romania

 

Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 59, A, Et. 1

700050, Iasi, Romania


Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Bd. Carol I, Nr. 11

700506, Iasi, Romania

 

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 21- 23

700050, Iasi, Romania

 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 65

700050, Iasi, Romania

 

Facultatea de Mecanica

Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 61-63

700050, Iasi, Romania

 

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 61 A

700050, Iasi, Romania

 

Facultatea de Textile, Pielarie si Management Industrial

Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 29

700050, Iaşi, România

 

.