Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Telefoane de urgenţă

Centrală telefonică Universitatea Gheorghe Asachi” din Iasi

Telefon: +40-232-278683, +40-232-278680, +40-232-278688      

 

Prorectoratul pentru Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară

Telefon: +40-232-278628, +40-232-278683 (interior: 2538)

Fax: +40-232-278628

E-mail: international@tuiasi.ro

 

Prorectoratul Didactic

Telefon/ Fax: +40-232-212326

E-mail: didactic@staff.tuiasi.ro

 

Reţeaua Academică:

Telefon: +40-232-272636 (interior 1340)

E-mail: ccti@tuiasi.ro

Web: http://ccti.tuiasi.ro/

 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)

Telefon/Fax: 0232 26 23 28

E-mail: calitate@staff.tuiasi.ro, deac@staff.tuiasi.ro

Web: http://www.calitate.tuiasi.ro

 

Prorectorat Ştiinţific

Prorector - prof.univ.dr.ing.Carmen Teodosiu

Telefon: +040-0232-212324, +040-0232-278683 (interior 2242)

e-mail: cteo@ch.tuiasi.ro

Secretar prorectorat - prof. Luminiţa Săruleanu

Telefon: + 040-0232-212324

e-mail: lsarulea@staff.tuiasi.ro

 

Departamentul "Şcoli Doctorale" - secretar ing.Cristina Nagîţ

Telefon/Fax: +040-0232-212326

e-mail: cnagit@staff.tuiasi.ro

 

Centrul de Cercetare si Transfer Tehnologic Polytech - ing.Nicoleta Cuciureanu

Telefon: +40-0232-278683 (interior 2485)

e-mail: polytech@mail.tuiasi.ro

 

Compartimentul Buletin - Invenţii - subing. Doina Ghiroagă

Telefon: +40-0232-278683 (interior 2521)

e-mail: gdoina2000@yahoo.com

 

Editura Politehnium – director – acad. prof.univ.dr.ing.Mihail Voicu

Telefon/ Fax: +40-0232-231343

e-mail: mvoicu@ac.tuiasi.ro

 

Editura Politehnium - redactor - ing.Elena-Matcu Zbranca

e-mail: ezbranca@ac.tuiasi.ro

 

Prorector Relatii Internationale si Imagine Universitara si echipa ERASMUS

E-mail: international@tuiasi.ro

Telefon/ Fax: +40 232 278 628

 

Biroul de Relatii Internationale si Imagine Universitara:

 Sabina SĂRULEANU, şef birou 

Telefon: +40 232 278 628, +40 232 278 680 (interior 2561)

E-mail: sabinas@staff.tuiasi.ro

Ana-Maria ŞOICAN

Telefon: +40 232 278 628, +40 232 278 680 (interior 2538)

E-mail: adascalu@staff.tuiasi.ro   

Doina TIRON

Telefon: +40 232 278 628, +40 232 278 680 (interior 2538)

E-mail: dtiron@staff.tuiasi.ro

Cornelia MURARIU

Telefon: +40 232 278 628, +40 232 278 680 (interior 2538)

E-mail: cmurariu@staff.tuiasi.ro

Vladimir ZGHIBARCEA

Telefon: + 40 232 211 395, + 40 232 278 683 (interior 1367)

E-mail: zghib@staff.tuiasi.ro

 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Telefon: +40-232-278680 (interior 1331)

Telefon/ Fax: +40-232-231343

Fax Catedra de Calculatoare: +40-232-232430

Fax Catedra de Automatica şi Informatică Aplicată: +40-232-230751

E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro

 

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Telefon : +40 - 232 278683 (interior 2135)

Fax : +40 - 232 271311

Email : decanat@ch.tuiasi.ro

Web: www.ch.tuiasi.ro

 

Facultatea de Constructii si Instalatii

Telefon: 0232-278680, 0232-278683, 0232-278688

Secretariat: interior 1446, 1479,1480

Secretar șef: 0232-254638 (interior 1427)  

Prodecani: interior 1508

Decan: interior 1452

Fax: 0232-233368

E-mail: decanat@ce.tuiasi.ro

Web: www.ce.tuiasi.ro

 

Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

Telefon/ Fax: +40.232.242109

E-mail: secretariat@tcm.tuiasi.ro

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Telefon/Fax: 0232 213737 (centrala robot), 0232 270041 (secretariat), 0232 217720 (fax)

Email: decanat@etc.tuiasi.ro

 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Telefon/ Fax:+40 232 270804, +40 232 278683 (interior 2151)

 

Facultatea de Mecanică
Telefon/ Fax: +40 232 232337 
Centrala Universitate: 0232278683, 0232278680, 0232278688 (interior 2234, 2192)

 

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Telefon/ Fax: +40-232-230009 

E-mail: decanatsim@tuiasi.ro , secretariatsim@tuiasi.ro

 

Facultatea de Textile, Pielarie si Management Industrial

Telefon: +40 232 278683 (interior 1180)

Telefon/ Fax. +40 232 230491 

E-mail: decanat@tex.tuiasi.ro

Web: http://www.tuiasi.ro/facultati/tex

 

Facultatea de Arhitectura

Telefon: 0232-278680, 0232-278683, 0232-278688 (interior 1416)

Fax: 0232-211595

E-mail: arhitect@ce.tuiasi.ro

Web: http://www.tuiasi.ro

 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Telefon: +40-232-278680 (interior 2162)
Fax: +40-232-254604

E-mail: dppd@tuiasi.ro

 

Departamentul de Management al Informatizarii

Telefon: +40-232-272636, +40-232-278683 (interior 1340)

E-mail: gvarvara@ac.tuiasi.ro

Web: http://www.tuiasi.ro/index.php?page=974

 

Biblioteca Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi
Telefon/ Fax: +40-232-212773
Telefon Corp A: +40-232-213737, +40-232-270021 (interior 301, 302, 303, 304, 305, 306)
Telefon Corp T: +40-232-278680, +40-232-278683,  +40-232-278688 (interior 2189, 2173, 1164, 1117, 1305, 1403, 1520)

E-mail : library@library.tuiasi.ro

Director Biblioteca - Prof. Mihaela Stirbu
E-mail: mstirbu@library.tuiasi.ro
Biblioteca Centrala - Corp A
Telefon/ Fax: +40-232-212773
Telefon prin centrala Corp A: +40-232-213737, +40-232-270021 (interior 302)

 

Buletinul Institutului Politehnic din Iasi

Telefon: +40 232 212324

Fax: +40 232 211667

E-mail: polytech@mail.tuiasi.ro

 

Editura Polytehnium

Telefon/ Fax: 0232 231343

E-mail: politehnium@ac.tuiasi.ro

Web: www.tuiasi.ro/publicatii/politehnium

 

Direcţia Generală Administrativă

Telefon: 0232-212328 

Telefon: 0232-278680, 0232-278688, 0232-278683 (interior 2500; 2501; 2509; 2520)

Fax: 0232-224906

Director General Administrativ - Dr.ec.jr. Petru Condrea

Telefon: 0232-212328

Telefon: 0232-278680, 0232-278688, 0232-278683 (interior 2500)

Telefon mobil: 0744-624538 

E-mail: pcondrea@tuiasi.ro, pcondrea@yahoo.com

Director Direcţia Servicii Studenţeşti - Ing. Gheorghe Gheorghiţă

Telefon: 0232-271288 

Telefon: 0232-278680, 0232-278688, 0232-278683 (interior 2420)

Telefon mobil: 0745-308405

Fax: 0232-271288

E-mail: gheorghita@tuiasi.ro

Director Bibliotecă - Prof. Mihaela Ştirbu

Telefon: 0232-278680, 0232-278688, 0232-278683 (interior 2338)

Fax: 0232-212773

E-mail: mstirbu@library.tuiasi.ro

Şef Serviciu Tehnic - Ing. Lucia Acatrinei

Telefon: 0232-278680, 0232-278688, 0232-278683 (interior 1197)

Telefon mobil: 0741-130044 

Telefon/ Fax: 0232-278688 (interior 1199)

Email: ancalucia58@yahoo.com

Şef Serviciu Administrativ - Patrimoniu - Ing. Dănuţ Degeratu

Telefon: 0232-270040 

Telefon prin centrală: 0232-278680, 0232-278688, 0232-278683 (interior 2381)

Telefon mobil: 0745-355427           

E-mail: ddegerat@tuiasi.ro

Biroul de Statistică - Adm. patr. Maria Hârjoabă

Telefon: 0232-210234             

Telefon: 0232-278680, 0232-278688, 0232-278683 (interior 1274)

Email: mharjoaba@tuiasi.ro

Şef Birou Achiziţii Transport - Ing. Radu Marian Burac

Telefon direct: 0232-216853            

Telefon: 0232-278680, 0232-278688, 0232-278683 (interior 2360)

Telefon mobil: 0741-130030             

Fax: 0232-216853

E-mail: rburac@staff.tuiasi.ro

 

Direcţia Resurse Umane

Telefon: +40 232 278683           

E-mail: resurse_umane@tuiasi.ro

 

Directia Financiar Contabila

Telefon: 0232/212330, 0232/278683 (interior 2510)

Ec. Manuela FOTEA, şef Serviciul Financiar

Telefon: 0232/278683 (interior 2524)

Ec. Viorica DUMITRAŞ, şef Biroul MMFOI

Telefon: 0232/278683 (interior 2507)

E-mail: vicky_d25@yahoo.com

 

Directia Servicii Studentesti

Telefon/ Fax: +40 232 271 288            

E-mail: dss@tuiasi.ro

 

Preşedinţii de cămin

Cămin T1

Marius BURAGA

Telefon: 0758469156

E-mail: mariusburaga_mb@yahoo.com

Cămin T3

Andrei Zapiroi

Telefon: 0749092441
E-mail: andrei.zapiroi@yahoo.com

Cămin T5

Paul Uleru
Telefon: 0757492233

E-mail: paulik_x@yahoo.com

Cămin T7

Alexandru Bindar

Telefon: 0761360018
E-mail: alexu_smiley@yahoo.com

Cămin T9

Andrei Ciobanu

Telefon: 0747192081
E-mail: cioby_andrei@yahoo.com

Cămin T10

Florin Gaină
Telefon: 0746601213

E-mail: florinel.gaina@yahoo.com

Cămin T11

Marius Hincu

Telefon: 0741047031
E-mail: hinq_marius17@yahoo.com

Camin T12

Alexandru Palade

Telefon: 0762292047
E-mail: palade_alexandru17@yahoo.com

Cămin T13

Florentin Nacu

Telefon: 0743560433
E-mail: nacu.florentin@yahoo.com

Cămin T14

Catalin Haisan

Telefon: 0748232556
E-mail: haisy_88@yahoo.com

Cămin T15

Ionut Madalin Popa

Telefon: 0740369023
E-mail: ionutmadalin.popa@yahoo.com

Cămin T16

Corina Campanu

Telefon: 0740170520
E-mail: karynna_ag@yahoo.com

Cămin T17

Marius Ripanu

Telefon: 0764556149
E-mail: ripanumariusionut@yahoo.com

Cămin T18

Tudor Preutu

Telefon: 0748435847
E-mail: preutash@yahoo.com

Cămin T19

Gabriel Antoniu

Telefon: 0749145760
E-mail: gabiantoniu@gmail.com
 

Asociatii studentesti

Asociația Studenților Arhitecți Iași
Preşedinte Marius BOGHEAN

Telefon: 0744 407 023            
E-mail: marius_boghean@yahoo.com

Liga Studenților Electroniști
Preşedinte: Catalin TOPCEA

Telefon: 0746249822
E-mail: s_top_c@yahoo.com

Liga Studenților de la Mecanică
Preşedinte: Ciprian VASI

Telefon: 0755925160
E-mail: cip_vasi_x@yahoo.com

Asociația Studenților și Absolvenților Hidrotehniști
Preşedinte: Florentin NACU

Telefon: 0743560433
E-mail: nacu.florentin@yahoo.com

Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Construcții
Preşedinte: Alexandru BÎNDAR

Telefon: 0761360018
E-mail: alexu_smiley@yahoo.com

Asociția Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare
Preşedinte: Mădălin NIŢU

Telefon: 0767235064
E-mail: tess_player_mada@yahoo.com

Asociatia Studentilor Chimisti "Chemis"
Preşedinte Marian NISTOR

Telefon: 0741361095
E-mail: nistormarianconstantin@yahoo.com

Web: http://www.ascchemis.blogspot.com/
 

Studenţii Senatori

Facultatea de Arhitectură

Mihai Stebinger
Telefon: 0755920266

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Bogdan Nemes
Telefon: 0743098730

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Alexandru     Bindar

Telefon:0761360018
E-mail:alexu_smiley@yahoo.com

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Catalin Haisan

Telefon: 0748232556
E-mail: haisy_88@yahoo.com

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Marius Ripanu

Telefon: 0764556149
E-mail: ripanumariusionut@yahoo.com

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Catalin Topcea

Telefon: 0746249822
E-mail: s_top_c@yahoo.com

Facultatea de Mecanică

Gabriel Alexandru

Telefon: 0745661913
E-mail: e.galexandru@yahoo.com

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Mirabela Lungu

Telefon: 0741164276
E-mail: mirabela_lungu@yahoo.com

Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

Ionut Dulgheriu

Telefon: 0722226321
E-mail: ionut.dulgheriu@yahoo.com

Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

Andrei Zapiroi

Telefon: 0749092441
E-mail: andrei.zapiroi@yahoo.com
 

Sala de Sport

Administrator Marusia Costea

Telefon: 0722 210 370           

E-mail: mary_marussya@yahoo.com

 

 

.

Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI

 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Modernizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”

Modernizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”