Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Burse studenti

 

TUIASI oferă:

· burse de performanţă pentru studenţii cu merite deosebite

· burse sociale pentru studenţii proveniţi din familii cu mijloace financiare reduse

· burse de studii în străinătate la universităţi din Europa, Canada şi Statele Unite ale Americii

· burse oferite de societăţi comerciale din ţară sau din străinătate

 

.