Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Informare publica TUIAȘI

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE PUBLICĂ din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) 

DATE DE CONTACT:
Ing. Doina Tiron, e-mail dtiron@tuiasi.ro, international@tuiasi.ro
Tel/fax :0232/278628, 0232/278680, int.2496
(secretar, Prorectoratul de Relații internaționale)

LOCALIZAREA COMPARTIMENTUL DE INFORMARE PUBLICĂ
Biroul de Relații internaționale - Erasmus+,
Str. prof.dr.docent Dimitrie Mangeron, nr.67, Iași, Corp T – Rectorat, parter, cam. B01

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Marți  - orele 10.00-11.30
Joi - orele 09.00-10.30

 

CAPITOLUL I 
INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL DESPRE  UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI (TUIAȘI)

CAPITOLUL II
INFORMAȚII PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

CAPITOLUL  III
INFORMAȚII PRIVIND ETICA ÎN TUIAȘI

CAPITOLUL  IV
INFORMAȚII PRIVIND REPREZENTAREA ȘI ALEGERILE IN CADRUL TUIAȘI

CAPITOLUL V
INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ

CAPITOLUL VI
INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

CAPITULUL VII
INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE

CAPITOLUL VIII
INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA CU STUDENȚII

CAPITOLUL IX
INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRAȚIE

CAPITOLUL X
INFORMAȚII FINANCIARE

CAPITOLUL XI
BULETINE INFORMATIVE

CAPITOLUL XII
INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC - ACTIVITATE AUDIT PUBLIC INTERN

.