Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › ACTIVITATEA DIDACTICĂ la Universitatea Tehnică „Gheorghe asachi” din Iași

Informații privind activitatea didactică în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI)

 

 1. Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă

 2. Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de master

 3. Elaborarea planurilor de învăţământ

 4. Examinarea şi notarea studenţilor

 5. Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

 6. Evaluarea internă a programelor de studiiuniversitare de licenţă şi de masterat

 7. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

 8. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă

 9. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

10. Continuarea pe perioadă determinată a activităţii după pensionare

11. Finalizarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna)

12. Organizarea programului de formare psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

13. Finalizarea studiilor universitare de master (ciclul II – Bologna)

14. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat

15. Iniţierea, evaluarea internă, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

16. Organizarea activităţii didactice pentru studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

17. Menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/ sau în cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani

18. Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate

.