Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Informații financiare TUIASI

Informații financiare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI)

 

 

1. Actul adiţional la Contractul instituţional renegociat pe anul 2014, nr. 22/009/16.12.2014 şi Contractul complementar renegociat pe anul 2014, nr. 20982/04.12.2014.

2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 iniţial  nr. 2284/11.02.2014 şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 consolidat final.

3. Programul anual estimativ al achiziţiilor publice nr. 22210/19.12.2014 – etapa IX : Raportul valorilor achiziţiilor privind tipul de achiziţie, Raportul valorilor achiziţiilor privind sursa de finanţare, Raportul valorilor achiziţiilor privind entitatea.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012, inițial.

5. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

6. Extras ședință Consiliu de Administrație 3 iulie 2012.

7. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, inițial.

8. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 final.

9. Extras ședință Consiliu de Administrație 9 aprilie 2013.

10. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014, inițial.

11. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 consolidat final.

12. Extras ședință Consiliu de Administrație 18 martie 2014.

13. Extras ședință Consiliu de Administrație 17 februarie 2015.

14. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

15. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, consolidat.

16. Extras ședință Consiliu de Administrație 10 martie 2015.

17. Extras ședință Consiliul de Administrație 21 aprilie 2015.

18. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, consolidat.

19. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, inițial.

20. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, consolidat.

21. Hotărârea Senatului nr. 154 din 12mai 2017 privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2017

22. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, inițial

23. Extras ședință Consiliul de Administrație 24 mai 2016

24. Extras ședință Consiliul de Administrație 24 mai 2016

25. Bilanț încheiat la 31.12.2012.

26. Bilanț încheiat la 31.12.2013.

27. Bilanț încheiat la 31.12.2014.

28. Bilanț încheiat la 31.12.2015.

29. Bilanț încheiat la 31.12.2016.

30. Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2012.

31. Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2013.

32. Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2014.

33. Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2015.

.