Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Informații financiare TUIASI

Informații financiare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI)

 

 

1. Actul adiţional la Contractul instituţional renegociat pe anul 2014, nr. 22/009/16.12.2014 şi Contractul complementar renegociat pe anul 2014, nr. 20982/04.12.2014

2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 iniţial  nr. 2284/11.02.2014 şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 consolidat final

3. Programul anual estimativ al achiziţiilor publice nr. 22210/19.12.2014 – etapa IX : Raportul valorilor achiziţiilor privind tipul de achiziţie, Raportul valorilor achiziţiilor privind sursa de finanţare, Raportul valorilor achiziţiilor privind entitatea

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012, inițial

5. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012

6. Extras ședință Consiliu de Administrație 3 iulie 2012

7. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, inițial

8. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 final

9. Extras ședință Consiliu de Administrație 9 aprilie 2013

10. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014, inițial

11. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 consolidat final

12. Extras ședință Consiliu de Administrație 18 martie 2014

13. Extras ședință Consiliu de Administrație 17 februarie 2015

14. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015

15. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, consolidat

16. Extras ședință Consiliu de Administrație 10 martie 2015

17. Extras ședință Consiliul de Administrație 21 aprilie 2015

18. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, consolidat

19. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, inițial

20. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, consolidat

21. Hotărârea Senatului nr. 154 din 12mai 2017 privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2017

22. Hotărârea Senatului nr. 41 din 9 februarie 2018 privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a contului de execuție a bugetului la data de 31.12.2017

23. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, inițial

24. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, inițial

25. Extras ședință Consiliul de Administrație 24 mai 2016

26. Extras ședință Consiliul de Administrație 24 mai 2016

27. Bilanț încheiat la 31.12.2012

28. Bilanț încheiat la 31.12.2013

29. Bilanț încheiat la 31.12.2014

30. Bilanț încheiat la 31.12.2015

31. Bilanț încheiat la 31.12.2016

32. Bilanț încheiat la 31.12.2017

33. Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2012

34. Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2013

35. Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2014

36. Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2015

.