logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Membrii Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

 

MEMBRII SENATULUI

LEGISLATURA 2016 - 2020

 

Nr. crt.

Gradul didactic

Numele şi prenumele

Facultatea

Funcția

1 Conf.dr.ing. HAPURNE Tania Mariana Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” Președinte Senat
2 Prof.dr.ing. BOGDAN Ion Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Vicepreședinte Senat
3 Conf.dr.ing. BĂDĂRĂU Gheorghe Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Secretar Senat

4

Prof.dr.ing.

ADAM Maricel

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

5

Prof.dr.ing.

BACIU Constantin

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Președinte C2

6

Prof.dr.ing.

BEJAN Liliana Emilia

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

7

Prof.dr.ing.

BEJINARIU Costică

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Secretar C7

8

Prof.dr.ing.

BIALI Gabriela

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Membru Senat

9

Prof.dr.ing.

BLAGA Mirela

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Secretar C6

10

Prof.dr.ing.

BOFU Constantin

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Președinte C4

11

Prof.dr.ing.

CAŞCAVAL Petru

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

12

Prof.dr.ing.

CIOBANU Romeo Cristian

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

13

Prof.dr.ing.

CIOCOIU Iulian Aurelian

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

14

Conf.dr.arh.

CIOLACU Dragoș

Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”

Membru Senat

15

Prof.dr.ing.

CROITORU Cristian Gheorghe

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Președinte C6

16

Prof.dr.ing.

CURTEANU Silvia

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Membru Senat

17

Prof.dr.ing.

DOROFTEI Ioan

Facultatea de Mecanică

Membru Senat

18

Sl dr.ing.

ENȚUC Ioana Sorina

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

19

Sl dr.ing.

GAIGINSCHI Lidia

Facultatea de Mecanică

Membru Senat

20

Prof.dr.ing.

GĂLĂȚANU Cătălin Daniel

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Secretar C4

21

Prof.dr.ing.

GAVRILESCU Maria

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Secretar C2

22

Conf.dr.ing.

HARPA Rodica

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

23

Conf.dr.ing.

HOROBA Eugen Vasile

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Președinte C7

24

Prof.dr.ing.

HORODINCĂ Mihăiță

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

25

Conf.dr.ing.

ISTRATE Cristiana

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

26

Conf.dr.ing.

MAIER Stelian Sergiu

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Președinte C5

27

Prof.dr.ing.

MĂMĂLIGĂ Ioan

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Membru Senat

28

Prof.dr.ing.

MUNTEANU Corneliu

Facultatea de Mecanică

Membru Senat

29

Prof.dr.ing.ec.

NEDELCU Dumitru

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

30

Conf.dr.ing.

NICUȚĂ Ana

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

31

Prof.dr.ing.

OLARU Dumitru

Facultatea de Mecanică

Președinte C1

32

Prof.dr.ing.

PĂNESCU Doru Adrian

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

33

Prof.dr.ing.

PLEȘCA Adrian Traian

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Secretar C3

34

Conf.dr.ing.

POSTOLACHE Mihai

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

35

Conf.dr.ing.

PROCA Gabriela Ecaterina

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretar C5

36

Prof.dr.fiz.

RADINSCHI Irina

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

37

Lect.dr.mat.

ROMAN Marcel Romică

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Președinte C3

38

Prof.dr.ing.

SĂLCEANU Alexandru

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

39

Prof.dr.ing.

SĂRMĂŞANU CHIHAI Constantin

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

40

Conf.dr.ing.

SAVA Costică

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

41

Conf.dr.ing.

SCRIPCARIU Luminița

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

42

Prof.dr.ing.

SCUTARU Dan

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Secretar C1

43

Conf.dr.ing.

ȘERBAN Elena

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

44

Prof.dr.ing.

SÎRBU Adriana

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

45

Conf.dr.ing.

TIȚA Irina

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

46

Sl dr.ing.

TOMA Ionuț Ovidiu

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

47

Student

ZAZU Mihaela Cosmina

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Membru Senat

48

Student

SUMĂNARU Robert Florin

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

49

Student

TULUCEANU Marius Cosmin

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

50

Student

IRIMIA Ionuț Alexandru

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Membru Senat

51

Student

HORGA Tudor

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

52

Student

LOZNEANU Vlad Ionuț

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

53

Student

HUMĂ Iuliana

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Membru Senat

54

Student

PORUȘNIUC Nicoleta

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Membru Senat

55

Student

BREABĂN Sergiu

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Membru Senat

56

 

Student

TĂRĂBOANȚĂ Georgiana

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

57

Student

POPA Adi Cătălin

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Membru Senat

58

Student

PRICOPE Răzvan Mihai

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

59

Student

DAVID Sebastian Marian

Facultatea de Mecanică

Membru Senat

60

Student

RĂȚOI Andrei

Facultatea de Mecanică

Membru Senat

61

Student

BRABAN Andreea Simona

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Membru Senat

62

Student

MĂTĂȘEL Elena Alice

Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial

Membru Senat

 

C1 - Comisia pentru programe de studii, evaluarea și asigurarea calității 

C2 - Comisia pentru cercetare - dezvoltare, antreprenoriat și parteneriat public privat

C3 - Comisia de relații internationale, imagine universitară și titluri onorifice

C4 - Comisia pentru activități studențești și servicii sociale

C5 - Comisia pentru strategie instituțională, infrastructură și management financiar

C6 - Comisia de informatizare și comunicații digitale

C7 - Comisia pentru Cartă, etică, regulamente și incompatibilități

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.
>