Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Organigrama Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Organigrama Senat 2016-2020.jpg

Descărcaţi Organigrama Senatului

 

 

Preşedinte al Senatului

prof. univ. dr. ing. Doru Adrian PĂNESCU

 

Vicepreşedinte al Senatului

prof. univ. dr. ing. Ion BOGDAN

 

Secretar al Senatului

conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

 

Comisii de specialitate ale Senatului:

C1 - Comisia pentru programe de studii, evaluarea şi asigurarea calităţii

Preşedinte prof. univ. dr. ing. Dumitru OLARU

 

C2 - Comisia pentru cercetare - dezvoltare, antreprenoriat şi parteneriat public privat

Preşedinte prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU

 

C3 - Comisia de relaţii internaţionale, imagine universitară şi titluri onorifice

Preşedinte lect. dr. mat. Marcel Romică ROMAN

 

C4 - Comisia pentru activităţi studenţeşti şi servicii sociale

Preşedinte conf. univ. dr. ing. Constantin BOFU

 

C5 - Comisia pentru strategie instituţională, infrastructură şi management financiar

Preşedinte conf. univ. dr. ing. Stelian Sergiu MAIER

 

C6 - Comisia de informatizare şi comunicaţii digitale

Preşedinte prof. univ. dr. ing. Cristian Gheorghe CROITORU

 

C7 - Comisia pentru Cartă, etică, regulamente şi incompatibilităţi

Preşedinte conf. univ. dr. ing. Eugen Vasile HOROBA

 

Reprezentantul studenților:

Poziție vacantă

 

.