logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English
.

HomeEvenimenteApel participare Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS)

IUNIE 05

Apel participare Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS)

Cod CEEPUS: CIII-RS-1012-03-1718

Titlu: Building Knowledge and Experience Exchange in CFD

Deadline: 15 Iunie 2018 pentru anul academic 2018 - 2019, semestrul I (lunile octombrie, noiembrie, decembrie)

Scopul mobilităţii: stabilirea de contacte în domeniul simulărilor tip CFD folosind programe comerciale (ex: Ansys, Comsol) sau de tip Open-Foam, îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi de învăţare a lucrului cu acest tip de programe, finalizarea lucrărilor de dizertaţie sau licenţă, precum şi doctorat.

Publicul ţintă: studenţi la cursurile de licenţă, master, doctorat

 

CEEPUS este o rețea universitară de mobilități cu tradiție în spațiul central european care finanțează mobilități ale studenților și cadrelor didactice. România este membră CEEPUS din 1998.

 

Bursele CEEPUS sunt acordate de către țara gazdă a mobilității, la nivelul național stabilit prin lege.

 

Beneficiarii burselor acceptaţi la universităţile solicitate din România primesc pe perioada şederii la universitatea-gazdă următoarele facilităţi:

 

a) pentru cei care efectuează studii universitare de licenţă se acordă o bursă lunară în cuantum egal cu echivalentul în lei al sumei de 120 euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente;

 

b) pentru cei care efectuează studii universitare de masterat, doctorat şi postdoctorale se acordă o bursă lunară în cuantum egal cu echivalentul în lei al sumei de 150 euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente;

 

Mai multe informaţii sunt disponibile la:

www.ceepus.info

 

precum şi descrierea reţelei CEEPUS CIII-RS-1012-03-1718 la:

https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=CBECC25D5F6D44B94D2CAAC0BC9D5F79C3E6C2663201640907D944865C97495E

 

Persoane de contact:

Coordonator reţea CEEPUS CIII-RS-1012-03-1718:

Prof. Siniša Bikić, Ph.D.

University of Novi Sad

Faculty of Technical Sciences

Department of Energy and Process Engineering

e-mail: bikic.sinisa@gmail.com

 

Coordonator partener CEEPUS CIII-RS-1012-03-1718:

prof.dr.habil.ing. MINEA ALINA ADRIANA

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

e-mail: alina.minea@yahoo.com; aminea@tuiasi.ro

 


Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.