logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English
.

HomeEvenimenteBurse și internshipuri pentru studenții TUIASI în proiectul „Practică…

NOIEMBRIE 20

Burse și internshipuri pentru studenții TUIASI în proiectul „Practică soluții inteligente pentru viitor”

SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL anunță public faptul că pe data de 14 iunie 2018 a fost lansat proiectul „Practică soluții inteligente pentru viitor” (POCU/90/6/19/107299), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, cu durata de implementare de 24 luni. Proiectul este o inițiativă comună a SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, în calitate de beneficiar, împreună cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de partener.

 

Vrei să te formezi pentru viitor? Vrei să dezvolți o carieră în prefabricate sau BCA? Aplică acum pentru un stagiu de practică!

 

Valoarea totală a proiectului este de 1,339,615.61 lei, dintre care valoare finanțare nerambursabilă 1,277,830.60 lei. Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de angajabilitate a elevilor şi studenţilor din regiunile NE, SM şi SE.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităților și instituțiilor de învățământ implicate prin incheierea și operationalizarea de parteneriate pentru practică; dezvoltarea abilităților și a competențelor transversale, cheie, pentru menținerea competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați; dezvoltarea competențelor profesionale specifice elevilor și studenților din sectorul construcțiilor în vederea creșterii inserției lor pe piața muncii.

 

Proiectul îşi propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a creşterii gradului de angajabilitate a elevilor şi studenţilor din regiunile NE, SM şi SE prin participarea a 126 de elevi şi 56 de studenţi din sectorul construcţiilor la programe de învăţare la locul de muncă. Cei 182 de tineri vor dobândi abilităţi şi aptitudini profesionale, iar minim 47% dintre studenţi şi 61% dintre elevi îşi vor găsi un loc de muncă în domeniul pregătirii pe care o urmează în cadrul activităţilor proiectului. Măsurile inovative din cadrul proiectului vizează combaterea discriminării şi prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar.

 

În cadrul proiectului, se vor încheia cel puţin 6 parteneriate pentru practică în cadrul cărora, tinerii vor participa la un program de informare şi consiliere profesională în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra situaţiei din sectorul construcţiilor, a nevoii de integrare pe piaţa muncii, modalităţii de adaptare şi de punere în valoare la locul de muncă a cunoştinţelor obţinute în programele de formare teoretice şi practice, adaugându-se astfel, valoare adăugată stagiului de pregătire practică.

 

Pasul următor va consta în participarea tinerilor la programele de învăţare la locul de muncă.  Cei 126 de elevi şi 56 de studenţi vor fi distribuiţi pe parcursul anului şcolar / universitar în fabricile deţinute de solicitant, astfel încât stagiile de practică să fie derulate în perioadele prevăzute în programa de învăţământ. Acestea se vor finaliza cu organizarea unei competiţii profesionale în urma căreia vor fi selectate cele mai bune proiecte. Se vor acorda 104 premii în valoare de 500 lei / premiu, iar proiectele selectate vor fi prezentate în cadrul unei festivităţi la sediul universităţii partenere.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

 


Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.