logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English
.

HomeEvenimenteProfesorul Adisa Azapagic de la Universitatea Manchester, Doctor Honoris Causa…

MAI 27

Profesorul Adisa Azapagic de la Universitatea Manchester, Doctor Honoris Causa al TUIAȘI

Joi, 29 mai, începând cu ora 11.00, Senatul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din  Iaşi va acorda titlulonorific de Doctor Honoris Causa profesorului univ. dr. ing. Adisa Azapagic de la Universitatea Manchester, Marea Britanie, pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea domeniului Ingineria Mediului. Ceremonia va avea loc în Sala de Conferinţe din corpul T al TUIAȘI.

 

Acordarea titlului onorific se face la propunerea Facultăţii de Inginerie Chimică și Protecţia Mediului (FICPM) a TUIAŞI. Din comisia de decernare a distincţiei fac parte prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, prorector responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică la TUIAȘI, în calitate de preşedinte, prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, decanul Facultăţii de Inginerie Chimică și Protecţia Mediului (FICPM) a TUIAŞI, prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, prorector pentru programe de masterat şi doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), prof. univ. dr. Mircea Nicoară, decan al Facultății de Biologie de la UAIC,prof. univ. dr. ing.  Maria Gavrilescu şi prof. univ. dr. ing. Igor Creţescu, ambii de la FICPM a TUIAŞI şi prof. univ. dr. ing. Cristina Costache de la  Universitatea Politehnica Bucureşti.

 

Profesorul Adisa Azapagic se distinge în comunitatea academică internațională prin contribuțiile deosebite aduse domeniului de Ingineria Mediului și Dezvoltare durabilă, printr-o prodigioasă activitate didactică, de cercetare știinţifică şi de colaborare, atestată de o largă recunoaştere internaţională. A studiat la Universitatea Tuzla, Bosnia, obţinând diploma de inginer în 1984, în specializarea Inginerie Chimică și Mediu şi, respectiv, diploma de Master of Science în aceeaşi specializare, în anul 1988. În anul 1997 a obţinut titlul de doctor în Ingineria Sistemelor de Mediu la Universitatea Surrey, Marea Britanie.

 

DHC.jpg

 

Începând cu anul 1992, Adisa Azapagic a fost, pe rând, cercetător, conferențiar şi profesor la Universitățile din Leeds și Surrey, Marea Britanie. Din 2006 ocupă poziția de profesor universitar la Universitatea Manchester din Marea Britanie și de coordonator al grupului de cercetare Sisteme Industriale Durabile. Grupul de cercetare coordonat de prof. Azapagic (format din 35 de cercetători) se bazează în activitatea științifică pe principiile dezvoltării durabile şi pe abordarea  problematicilor din perspectiva ciclului de viață. De asemenea, au în vedere aspectele economice, de mediu și sociale care afectează industria chimică, construcțiile, industria energetică, transporturile etc.

 

Profesorul Adisa Azapagic a publicat peste 100 de lucrări știintifice în reviste cotate ISI cu factor de impact și volume indexate ISI (indice Hirsch 20). Este autoarea a 27 de cărţi publicate în edituri internaționale și a dezvoltat 9 programe software pentru calculul amprentei de carbon și evaluarea ciclului de viață.

 

Printre titlurile științifice și onorifice pe care la deține profesorul Adisa Azapagic se numără cele de Membru al Academiei Regale de Inginerie (Marea Britanie), Membru al Instituției de Inginerie Chimică (Marea Britanie), Membru al Societăţii Regale de Chimie (Marea Britanie), Membru de onoare al Societăţii pentru Mediu (Marea Britanie), Membru al Societății de Promovare a Științei din Japonia (Japonia). Aceasta a deținut poziția de profesor invitat la: Universitatea Bristol, Marea Britanie (2009), Universitatea Merida, Mexic (2010), Universitatea Cantabria, Spania (2010), Universitatea Bath, Marea Britanie (2010), Universitatea Birmingham, Marea Britanie (2010), Universitatea Dresden, Germania (2013).

 

În 2010, Adisa Azapagic a primit Premiul IChemE pentru realizări deosebite în Ingineria Chimică și de Proces și în anul 2011 i s-a acordat, de către Asociația Industriilor Chimice din Marea Britanie, Premiul pentru inovare GSK/CIA, și Premiul pentru cel mai bun proiect de colaborare de către Societatea de Inovare în Chimie pentru proiectul CCaLC (un proiect care consideră reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră produse de industrie prin introducerea unui sistem de calcul a amprentei de carbon la nivelul sistemelor de producție industriale).

 

Adisa Azapagic desfăşoară proiecte de cercetare științifică cu mari companii din industria chimică, industria alimentară și industria energetică cum ar fi: Procter & Gamble, Marea Britanie și Belgia, Kraft Foods, Premier Foods, Tesco, Marks and Spencer, Whirlpool Europe SRL, GEA Searle, IFAM – Fraunhofer Gesellschaft (Germania), FDF (Food and Drink Federation), FSDF (Food Storage and Distribution Federation), DNL– Dyadic Olanda, CIMV– Compagnie Industrielle de la Matière Végétale (Franța), precum și cu instituții guvernamentale: IFST (Institute of Food Science and Technology), Department for Environment, Food and Rural affairs (DEFRA, UK), British Energy, British Nuclear Energy Society, Foreign and Commonwealth Office, Ministry of Defence, Centre for International Governance Innovation (Canada) etc.

 

Colaborarea profesorului Adisa Azapagic cu TUIAŞI, mai ales cu Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului al FICPM datează din anul 2008. Datorită acestei colaborări, atât cadrele didactice cît şi studenţii au putut participa la schimburi de experiență și stagii de cercetare. De asemenea, s-au mai organizat două stagii de colaborare şi documentare. Profesorul Azapagic este membru al comitetului editorial internațional al revistei cotată ISI “Environmental Engineering and Management Journal” a FICPM. De asemenea, a fost membru în comitetului științific internațional și keynote speaker la conferințele internaționale de Ingineria și Managementul Mediului ICEEM04 (septembrie 2007, Iași, Romania) și ICEEM07 (septembrie 2013, Viena, Austria) organizate de Departamentul Ingineria și Managementul Mediului, TUIAŞI. 


Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.