logo_home_2
logoLib
română english

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

HomeEvenimenteS-a lansat proiectul „SMARTER – Susținerea Mediului Antreprenorial din…

FEBRUARIE 09

S-a lansat proiectul „SMARTER – Susținerea Mediului Antreprenorial din România prin Tactici Economice Regionale” POCU/82/3/7/106188

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a demarat în data de 16 ianuarie 2018 proiectul „SMARTER – Susținerea Mediului Antreprenorial din România prin Tactici Economice Regionale” contract POCU/82/3/7/106188 cu finalizare în 15 ianuarie 2021.

 

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8 - Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii - Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.123.069 lei, din care 11.047.248 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

 

În contextul în care Regiunea Nord-Est ocupă locul 6 la nivel național în ceea ce privește numărul de companii locale active, deținând 10,66% din numărul total al unităților înregistrate la nivel național și acest număr este un indicator care semnalează intensitatea spiritului antreprenorial dintr-un anumit  teritoriu, proiectului „SMARTER - Susținerea Mediului Antreprenorial din România prin Tactici Economice Regionale” vizează creșterea gradului de ocupare în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est prin crearea de noi locuri de muncă în întreprinderi non-agricole din zone urbane, cu accent pe dezvoltarea competențelor și susținerea inițiativelor antreprenoriale.

 

Categoriile de grupuri țintă vizate au fost stabilite prin aplicarea unui formular de identificare a nevoilor antreprenoriale și astfel proiectul SMARTER se adresează persoanelor cu statut de angajat, studenților, antreprenorilor, șomerilor și persoanelor inactive.

 

Prin implementarea proiectului se așteaptă obținerea următoarele rezultate:

 

- Creșterea gradului de ocupare prin intermediul înființării a 47 de noi firme și implicit crearea a minim 94 de noi locuri de muncă;

 

- Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale prin intermediul unui program de formare antreprenorială acreditat, la care vor participa 384 de persoane cu vârsta de peste 18 ani domiciliate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est;

 

- Promovarea culturii antreprenoriale prin intermediul a 12 workshop-uri de informare și promovare, un workshop de diseminare a bunelor practici  precum și elaborarea unei propuneri de politici publice de susținere

 

Informațiile la zi privind progresul proiectului pot fi consultate pe site-ul proiectului www.smarter.tuiasi.ro. Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului vă rugăm să contactați Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial la tel./fax 0232 230 491 sau tel.0722226321, e-mail idulgheriu@tex.tuiasi.ro,  persoană de contact dr.ing. Ionuț Dulgheriu - manager de proiect.


Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!