Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Admitere doctorat TUIAȘI

ADMITEREA 2016

 

- ÎNSCRIEREA LA DOCTORAT - 01 - 16.09.2016

 

- COLOCVIUL DE ADMITERE - 20 – 23.09.2016

 

- TESTUL LA LIMBA STRAINĂ - pentru absolvenții universității noastre din promoțiile anterioare anului 1999 și pentru absolvenții altor universități, se va susține la data de 19.09.2016, ora 11.00, la Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5.

 

Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 1999, vor solicita de la decanatul facultății absolvite adeverința care să echivaleze testul la limba straină.

 

Taxa pentru susținerea testului:

 

- 80 lei pentru absolvenții universității noastre;
- 100 lei pentru absolvenții altor universități.

 

În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de 2 ani .

 

 

I - ADMITEREA CETĂȚENILOR ROMÂNI, A CETĂȚENILOR DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, STATE APARȚINÂND SPAȚIULIUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AI CONFEDERAȚIEI EUROPENE

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat
2. Locurile pentru admiterea la doctorat
3. Planificarea colocviului de admitere la doctorat - Tematica si bibliografia
4. Taxele pentru doctoranzii admisi la forma cu frecventa cu taxa pentru anul universitar 2016/2017
5. Procedura de admitere;

 

II - ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI - susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași condiții ca și la cetățenii români

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - Dosarul de înscriere va cuprinde aceleași acte ca și la cetățenii români completat cu Declarație proprie răspundere că nu are act de identitate (buletin/carte de identitate) emis de autoritățile române - copie legalizată
2. Conditii de admitere a romanilor de pretutindeni - numar de locuri
3. Metodologie de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul din Romania

 

III - ADMITEREA CETĂȚENILOR STRĂINI DIN STATE AFLATE ÎN AFARA SPAȚIULUI COMUNITAR - susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași conditii ca și la cetățenii români

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - Dosarul de înscriere va cuprinde aceleași acte ca și la cetățenii români 
2. Metodologie admitere straini 2016 - bursă
3. Metodologie admitere straini 2016 - fără bursă

 

 

.

Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI

 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Modernizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”

Modernizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”