Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Admitere doctorat TUIAȘI

ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

- ÎNSCRIEREA LA DOCTORAT: 01 - 20.09.2017

 

- COLOCVIUL DE ADMITERE: 25 - 28.09.2017

 

- TESTUL LA LIMBA STRAINĂ - pentru absolvenții universității noastre din promoțiile anterioare anului 2005 și pentru absolvenții altor universități, se va susține la data de 22.09.2017, ora 10.00, la Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5.

 

Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita de la decanatul facultății absolvite o adeverință tip care să echivaleze testul la limba straină. Echivalarea va fi posibilă doar dacă au promovat o limbă străină în perioada studiilor universitare de licență.

 

Taxa pentru susținerea testului:

 

- 80 de lei pentru absolvenții universității noastre;
- 100 de lei pentru absolvenții altor universități.

 

În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de 2 ani.

 

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX4701606 (beneficiar - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; obiectul plății - taxa susținere test limbă straină). La susținerea testului veți face dovada plății acestei taxe.

 

 

I - ADMITEREA CETĂȚENILOR ROMÂNI, A CETĂȚENILOR DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, STATE APARȚINÂND SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat
2. Locurile pentru admiterea la doctorat
3. Planificarea colocviului de admitere la doctorat
4. Comisiile de admitere
5. Comisiile de contestație
6. Criteriile de selecție
7. Tematica și bibliografia
8. Procedura de admitere

 

 

II - ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI - susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași condiții ca și la cetățenii români

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - Dosarul de înscriere va cuprinde aceleași acte ca și la cetățenii români completat cu Declarație proprie răspundere că nu are act de identitate (buletin/carte de identitate) emis de autoritățile române - copie legalizată
2. Conditii de admitere a romanilor de pretutindeni - numar de locuri
3. Metodologie de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul din Romania

 

III - ADMITEREA CETĂȚENILOR STRĂINI DIN STATE AFLATE ÎN AFARA SPAȚIULUI COMUNITAR - susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași conditii ca și la cetățenii români

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - Dosarul de înscriere va cuprinde aceleași acte ca și la cetățenii români 
2. Metodologie admitere straini 2016 - bursă
3. Metodologie admitere straini 2016 - fără bursă

 

 

.

Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI

 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Modernizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”

Modernizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”