Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Admitere doctorat TUIAȘI

ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

- ÎNSCRIEREA LA DOCTORAT: 01 - 20.09.2017

 

- COLOCVIUL DE ADMITERE: 25 - 28.09.2017

 

- TESTUL LA LIMBA STRAINĂ - pentru absolvenții universității noastre din promoțiile anterioare anului 2005 și pentru absolvenții altor universități, se va susține la data de 22.09.2017, ora 10.00, la Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5.

 

Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita de la decanatul facultății absolvite o adeverință tip care să echivaleze testul la limba straină. Echivalarea va fi posibilă doar dacă au promovat o limbă străină în perioada studiilor universitare de licență.

 

Taxa pentru susținerea testului:

 

- 80 de lei pentru absolvenții universității noastre;
- 100 de lei pentru absolvenții altor universități.

 

În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de 2 ani.

 

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - Cod fiscal 4701606 (beneficiar - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; obiectul plății - taxa susținere test limbă straină). La susținerea testului veți face dovada plății acestei taxe.

 

 

I - ADMITEREA CETĂȚENILOR ROMÂNI, A CETĂȚENILOR DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, STATE APARȚINÂND SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat
2. Locurile pentru admiterea la doctorat
3. Planificarea colocviului de admitere la doctorat
4. Comisiile de admitere
5. Comisiile de contestație
6. Criteriile de selecție
7. Tematica și bibliografia
8. Procedura de admitere

 

 

II - ADMITEREA CETĂȚENILOR DE ETNIE RROMĂ

 

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă străină se realizează în aceleași condiții ca și la cetățenii români.

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - sunt aceleași ca și pentru cetățenii români

2. Criterii de admitere a cetățenilor de etnie rromă - număr de locuri

 

 

III - ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

 

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași condiții ca și la cetățenii români

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - sunt aceleași ca și pentru cetățenii români, la care se adaugă ANEXA 3 (declarația de apartenență)

2. Criterii de admitere a românilor de pretutindeni - număr de locuri

3. Metodologie de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România

 

 

IV - ADMITEREA CETĂȚENILOR STRĂINI DIN STATE AFLATE ÎN AFARA SPAȚIULUI COMUNITAR

 

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă străină se realizează în aceleași conditii ca și la cetățenii români

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat

2. Metodologie admitere străini 2017

3. ANEXA 2 - Cerere eliberare scrisoare acceptare la studii / Application for the issuance of letter of acceptance to studees / Demande d'application pour la lettre d'acceptation aux etudes

.