Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Intocmirea dosarului pentru conducere doctorat TUIASI

Întocmirea dosarului pentru conducere doctorat

 

Pentru obținerea calității de conducător de doctorat, candidații trebuie să susțină teza de abilitare în conformitate cu Ordinul nr. 3121/27.01.2015. Standardele minimale pentru conferirea calității de conducător de doctorat se regăsesc în Anexa la Ordinul 6129/2016.

 

În cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași a fost aprobat Regulamentul privind obținerea atestatului de abilitare, care prezintă modalitatea de obținere a calității de conducător de doctorat.

 

1. Regulament privind obținerea atestatului de abilitare

2. Anexa 1 - Cerere tip de depunere a dosarului și aprobarea comisiei de specialiști

3. Anexa 2 - Declarația pe propria raspundere

4. Anexa 3 - Cerere tip de aprobare a susținerii publice a tezei de abilitare

5. Anexa 4 - Raport de evaluare comisie

6. Model cerere desfășurare activitate conducător doctorat - WORD

.