Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Intocmirea dosarului pentru conducere doctorat TUIASI

Întocmirea dosarului pentru obținerea calității de conducător de doctorat

 

Pentru obținerea calității de conducător de doctorat, candidații trebuie să susțină teza de abilitare în conformitate cu Ordinul nr. 3121/27.01.2015. Standardele minimale pentru conferirea calității de conducător de doctorat se regăsesc în Anexa la Ordinul 6129/2016.

 

În cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași a fost aprobată Procedura privind obținerea atestatului de abilitare COD. PO.CSUD. 05, care prezintă modalitatea de obținere a calității de conducător de doctorat.

 

1. PROCEDURA PRIVIND OBȚINEREA ATESTATULUI DE ABILITARE, COD. PO.CSUD. 05

2. Formularul PO.CSUD.05 - F1 - Cerere tip pentru susținere abilitare

3. Formularul PO.CSUD.05 - F2 - Declarația pe proprie răspundere

4. Formularul PO.CSUD.05 - F3 - Cerere privind susținerea publică a tezei de abilitare

5. Formularul PO.CSUD.05 - F4 - Raportul de evaluare al comisiei la susținerea publică a tezei de abilitare

6. Formularul PO.CSUD.05 - F5 - Cerere desfășurare activitate conducător de doctorat

.