Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Legislație/Noutăți

NOUTĂȚI

 

Conferința Școlilor doctorale, 23 - 24 mai 2018 - INVITAȚIE - PLIANT

PROCEDURA de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat - FORMULARE

PROCEDURA privind recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în strainatate - CERERE TIP

PROCEDURA privind recunoașterea titlului de doctor obținut în străinătate - CERERE TIP

Informații bancare pentru plata în valută (EURO) a taxelor de școlarizare de către cetățenii din afara spațiului comunitar

 

 

LEGISLAȚIE

 

Ordinul nr. 5923/2016 -Metodologie echivalare titlu de doctor

Ordinul nr. 5921/2016 - Metodologie echivalare conducere doctorat

H.G. 134/02.03.2016 - Modificare H.G. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat

Ordinul 3482/24.03.2016 privind Regulamentul de functionare a CNATDCU si Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat

Ordonanta privind modificarea Legii 1 si HG de modificare a Codului studiilor doctorale

Ordinul nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

Ordinul nr. 5648/113.12.2013 privind modificarea Ordinului 5691/2011 referitor la sustinerea tezelor de abilitarea in vederea conferirii calitatii de conducator de doctorat

Ordonanta 22/2009 - privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana

Legea privind modificarea studiilor universitare de doctorat

Legea Educatiei Nationale - 1/2011

Codul studiilor universitare de doctorat HG 681/2011

.