Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Planificare proiect cercetare

PLANIFICAREA SUSȚINERII PROIECTULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PENTRU STUDENȚII DOCTORANZI DE LA FORMA CU FRECVENȚĂ CU BURSĂ, CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI FĂRĂ BURSĂ ȘI CU FRECVENȚĂ CU TAXĂ CARE AU ÎNCHEIAT

„Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate” și au realizat minim 30 credite / an

 

SEPTEMBRIE 2017

 

1. Facultatea de Automatică și Calculatoare

2. Facultatea de Construcții și Instalații

3. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

4. Facultatea de Inginerie Electrica, Energetică și Informatică Aplicată

5. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

6. Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

7. Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

8. Facultatea de Mecanică

9. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

10. Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial

.