Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Prorectorate Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Prorectorate

 

Rectorat

Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL

Rector

Mail: rectorat@staff.tuiasi.ro

Tel/Fax : +40 232 212 322

Tel: +40 232 278 688 int. 2519

 

 

Prorectorat Activitate Didactică și Asigurarea Calității

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN

Prorector

Mail: nseghed2003@yahoo.com

Tel/Fax : +40 232 212 326
Tel: +40 232 278 688 int. 2517

 

 

Prorectorat Managementul Resurselor

Prof. univ. dr. ing. Dumitru - Marcel ISTRATE

Prorector

Tel/Fax: +40 232 213 493

Tel: +40 232 278 688 int. 2502

 

 

Prorectorat Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen LOGHIN

Prorector

Tel/Fax : +40 232 212 324

Tel: Tel: +40 232 278 688 int. 2512

 

 

Prorectorat Relaţii Internaţionale

Prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU

Prorector

Mail: ilungu@ce.tuiasi.ro

Tel/Fax: +40 232 278 628
 

 

Prorectorat Relația cu Studenții

Prof. univ. dr. ing. Cezar OPRIȘAN

Prorector

Mail: pro_stud@tuiasi.ro

Tel: +40 232 278 688 int. 1514

Fax : +40 232 262 328

 

 

Prorectorat Informatizare

Prof. univ. dr. ing. mat. Daniel CONDURACHE

Prorector

Mail: informatizare@staff.tuiasi.ro

Tel: +40 232 272 636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.