Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Cercetare științifică TUIAȘI

Activitatea de cercetare științifică la TUIAȘI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIAȘI) acordă o importanţă deosebită cercetării ştiinţifice, având 23 de centre de cercetare/ excelenţă, 8 colective de cercetare şi laboratoare de cercetare acreditate.

Activitatea de cercetare științifică derulată în TUIAȘI dezvoltă și completează pregătirea tinerilor prin programe de licență, master, doctorat și post-doctorat. La nivelul TUIAȘI activitatea doctorală este organizată în cadrul a 10 școli doctorale, cu 13 domenii de doctorat, cu un număr total de 493 doctoranzi supervizați de 175 conducători de doctorat, pe direcții de cercetare doctorală și post-doctorală, corelate cu domeniile prioritare la nivel național și internațional. În anul 2013 s-au derulat 3 proiecte POSDRU (burse doctorale și post-doctorale) câștigate în calitate de coordonator și un proiect POSDRU (burse post-doctorale) în calitate de partener.

Activitatea de cercetare științifică, de inovare și transfer tehnologic în domenii multi și transdisciplinare s-a materializat, în ultimii cinci ani, în derularea a 441 contracte de cercetare câștigate prin competiții naționale în calitate de coordonator, 197 contracte în calitate de partener, 58 contracte câștigate prin competiții internaționale, 221 de contracte de cercetare cu agenți economici, publicarea a 2601 de lucrări in reviste cotate/ indexate ISI și înregistrarea la OSIM a 35 de brevete de invenții.

Diseminarea rezultatelor cercetărilor obținute și facilitarea schimbului de informații ştiinţifice cu alte grupuri de cercetare din străinătate se face și prin revista cotată ISI a universității, „Environmental Engineering and Management Journal și prin Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, publicație cu 10 secții de specialitate, din care șase sunt încadrate în categoria B+.

 

► Strategia de cercetare științifică

 

► Centrul de Cercetare și Transfer Tehnologic POLYTECH

 

► Programe cu finanțare externă

 

► Proiecte post-doctorale
 

♦ POS-DRU
 

POST-DOC
 

► Rapoarte anuale privind activitatea de cercetare științifică
 

♦ 2011
 

2012
 

► Evaluări externe ale activității de cercetare științifică
 

♦ Certificat grad de încredere ridicat
 

♦ Raport EUA
 

♦ Rezultate ENEC
 

► Premii de excelență în cercetare științifică


♦ 2012

• Criterii acordare premii 2012

• Premii acordate în 2012
 

♦ 2013

• Criterii acordare premii 2013

• Premii acordate în 2013

• Broșură premii cercetare 2013
 

► Materiale informative
 

♦ Broșura de cercetare

• Broșura universității

• Broșura Polytech
 

♦ Domenii de cercetare

 

Ultima actualizare: 6 februarie 2014

.