Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Editura Politehnium TUIAȘI

Despre editura Politehnium

Editura Politehnium a fost înfiinţată, conform Decretului nr. 151/1975, art 8, cu aprobarea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 31279/27.03.1991, acreditată CNCSIS, în cadrul Universităţii Tehnice din Iaşi sub denumirea de Editura „Gheorghe Asachi”.

Din luna martie 2001 este recunoscută de CNCSIS. Denumirea actuală, „Politehnium”, datează din martie 2004.

De la înfiinţare, editura şi-a dedicat activitatea promovării editoriale a unor importante domenii ale ştiinţei, cu precădere ale ştiinţelor tehnice, de mare interes pentru specialiştii şi studenţii din aceste domenii.

Prin „Editura Politehnium” a TUIAȘI se sprijină procesul de învățământ și activitatea de cercetare științifică prin editarea şi tipărirea, conform Hotărârii Senatului nr.2707/07.11.2007, cărţi, tratate, manuale profesionale, monografii de specialitate, lucrări de informare generală, dicţionare şi enciclopedii tehnico-ştiinţifice, colecţii de istorie a ştiinţei, teze de doctorat, cursuri, îndrumare, manuale, culegeri de probleme, programe de calcul şi manuale de utilizare a acestora, volume de lucrări ale unor manifestări ştiinţifice, bibliografii, cataloage, pliante, periodice, finanţate prin contracte de cercetare, sponsorizare, similare sau cu finanţare din Venituri Proprii, finanţarea de bază, fonduri personale.

De la înfiinţare, Editura Politehnium a fost coordonată de prof. dr. ing. Mihail Voicu.

Începând cu data de 22.02.2013, conform Deciziei Rectorului TUIaşi nr.428/22.02.2013, coordonarea activităţii Editurii Politehnium a fost preluată de către dna prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu.

Mai multe informaţii privind organizarea centrului se găsesc la adresa

http://www.tuiasi.ro/biblioteca/publicatii/biblioteca-editura-politehnium

 

Lista cărților publicate:   2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013

 

► Instrucţiuni privind publicarea în Editura Politehnium

 

Ultima actualizare: 6 februarie 2014

.