Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Relația cu Studenții

Prorectoratul Relația cu Studenții

 

Prezentare

 

Misiunea Prorectoratului Relația cu studenții este de a asigura serviciile sociale pentru cei peste 16.000 de cursanţi ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIAŞI), de a reglementa activităţile din Campusul „Tudor Vladimirescu” şi de a sprijini acţiunile pe care studenţii le desfăşoară în amfiteatre şi în afara lor.

 

În acest sens, Prorectoratul Relația cu studenții îndeplineşte următoarele atribuţii:

- coordonează activităţile Direcţiei de Servicii Studenţeşti;

- sprijină acţiunile şi iniţiativele Comisiei Sociale a studenţilor de la TUIAŞI;

- elaborează, în colaborare cu reprezentanţii studenţilor în Senat şi în Comisia Socială  Codul Drepturilor şi Obligaţiilor Studenţilor; supune acest Cod aprobării Consiliului de Administraţie şi Senatului şi asigură, ulterior, respectarea prevederilor acestuia;

- elaborează Regulamentul de acordare a burselor sociale, de studii, de merit, de performanţă, sociale şi ocazionale pentru studenţi;

- susţine organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale şi sportive ale studenţilor.

 

Cezar Oprisan.jpg

Prof. univ. dr. ing. Cezar OPRIȘAN
Prorector relația cu studenții

 

Contact

 

 Prorector -  Prof. univ. dr. ing. Cezar OPRIȘAN

 

Adresa: Strada Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 67, Corp T, Parter, Cam. B 05, 700050, Iaşi, România

E-mail: pro_stud@tuiasi.ro

Tel.: +40 232 278 688 int. 1514;

Fax :+40 232 262 328

 

Secretar – Dr. ing. Cornelia MURARIU

 

E-mail: pro_stud@tuiasi.ro

Tel.: +40 232 278 688 int. 2495;

Fax :+40 232 262 328

 

.