logo_home_2
logoLib
română english

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

HomeStiriUniversitățile tehnice membre ARUT atrag atenția asupra metodei de clasificare…

Universitățile tehnice membre ARUT atrag atenția asupra metodei de clasificare propuse de Ministerul Educației Naționale și cer o finanțare mai mare pentru activitatea de cercetare

O delegație condusă de prof. univ. dr. Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a participat la lucrările Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT), care reunește cele mai importante universități tehnice din România. Întâlnirea a avut loc în perioada 4 - 6 mai, gazdă fiind Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca.

 

Printre subiectele care au fost discutate s-au regăsit teme de actualitate cu privire la cercetarea în universitățile tehnice, modul de implementare a noilor standarde ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), poziționarea universităților tehnice față de criteriile și metodologiile care ar urma să fie luate în calcul în eventualitatea unei noi clasificări a universităților, cum trebuie reglementat învățământul superior tehnic în perspectiva elaborării noii Legi a Educației Naționale, dar și aspecte cu privire la internaționalizarea Alianței.

 

�ntâlnire ARUT 1.JPG

 

„Un reper important în lista subiectelor abordate l-a constituit analiza corespondenței reale dintre durata și competențele pe care le oferă ciclurile universitare de licență și masterat în domeniul ingineresc cu așteptările mediului economic. În acest sens, s-a luat în discuție posibilitatea realizării unui modul integrat licență + masterat, similar învățământului medical și de arhitectură. Poziția universității noastre a fost aceeași ca în discuțiile anterioare: o astfel de decizie nu trebuie să se fundamenteze doar pe un efect imediat, acela al posibilei creșteri a atractivității studiilor de masterat, ci și pe impactul financiar și social. Nu trebuie să neglijăm faptul că universitățile tehnice sunt poziționate în regiuni diferite, în care, cu excepția domeniului IT&C, interesul în domeniile inginerești variază destul de consistent, cu toate efectele derivate”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

 

La întâlnire au participat și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ai ARACIS, unul dintre cele mai importante subiecte abordate fiind corelarea ofertei actuale a învățământului cu piața muncii. Reprezentanții ARUT invocă „Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 - 2020”, care precizează la articolul 71 că „România are în prezent cea mai mare proporție de absolvenți de științe socio-economice din UE”.

 

O clasificare controversată

 

Rectorii și prorectorii universităților membre ale ARUT au luat decizia de a contesta în mod public intenția Ministerului Educației Naționale de a realiza o clasificare a universităților impunând o entitate privată - U-multirank, ca fiind structura care să ajute la realizarea acestui clasament. Aceștia spun că entitatea respectivă este extrem de controversată, ridică mari semne de întrebare, punctând că unele dintre marile universități ale Europei au refuzat să participe în indexările realizate de U-multirank și că rețeaua europeană de universități CAESAR și-a exprimat public rezerva față de această platformă.

 

�ntâlnire ARUT 2.JPG

 

„Toate universitățile prezente la întâlnire și-au exprimat nemulțumirea că modelul de evaluare și, implicit, clasificare al universităților românești pe de o parte nu are bază legală, iar pe de altă parte stabilește criteriile de evaluare și ponderea acestora după colectarea datelor de la universități. Acest mod de considerare a etapelor care trebuie parcurse poate genera o abordare profund subiectivă  a evaluării în vederea clasificării. Acest fapt ne îngrijorează cu atât mai mult cu cât în primele cinci locuri din România ale clasamentului SCImago, bazat doar pe rezultatele activității de cercetare cuantificabile fără echivoc, sunt plasate patru universități tehnice, ierarhie care ne dorim să nu fie alterată de modelul de evaluare propus de Minister”, a completat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval. Alianța a solicitat, totodată, ca toate deciziile care privesc o eventuală reclasificare a universităților să fie făcute publice pentru a putea fi dezbătute în întreg mediul academic.

 

Programe comune de promovare în străinătate

 

În rezoluția de după întâlnirea de la Cluj-Napoca, universitățile membre ale ARUT și-au exprimat și temerea față de modul în care Ministerul Cercetării și Inovării dorește să finanțeze activitatea de cercetare științifică din universități, solicitând o abordare care să ia în calcul și rolul în cercetarea științifică românească pe care îl joacă la nivel național instituțiile de învățământ superior. Astfel, universitățile solicită alocarea de fonduri pentru a-și putea menține și dezvolta capacitatea de a contribui la derularea programelor cercetare-dezvoltare și inovare.

 

Universitățile din cadrul ARUT reprezintă cele mai importante centre de cercetare aplicată și inovare din România. Covârșitoarea majoritate a producției științifice aplicate și a brevetelor sunt propuse în universitățile membre. Având în vedere faptul că marile universități  tehnice sunt mult prea puțin reprezentate, membrii ARUT solicită Ministerului Cercetării și Inovării să suplimenteze Consiliile Consultative cu reprezentanți ai universităților ARUT”, se precizează în rezoluția întâlnirii din 4 - 6 mai.

 

�ntâlnire ARUT 3.JPG

 

Totodată, în cadrul aceleiași întâlniri, universitățile au luat decizia de a realiza o serie de programe comune pentru a atrage studenți din alte țări, prin promovarea în străinătate a programelor proprii de studii în domeniul științelor inginerești. „Următoarea întâlnire ARUT va avea loc în luna iulie la TUIASI și va fi dedicată concretizării modalităților de colaborare inter-universitară în cadrul alianței, ocazie cu care suntem deciși cu toții să depășim stadiul de intenții”, a adăugat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

 

În rezoluția amintită anterior, universitățile membre ARUT fac un apel către toate universitățile și formele de asociere ale acestora, îndemnând la echilibru și moderație în mesajele exprimate. „Lansarea unor date discutabile, opinii ca argumente a reprezentativității unor universități în detrimentul altora, nu fac decât să tensioneze mediul academic, afectând implicit imaginea întregului sistem de învățământ superior”, se precizează în rezoluție.

 

Din Alianța Română a Universităților Tehnice fac parte Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.


Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!