Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Studenti Senatori TUIASI

Facultatea de Arhitectură

Costin LAZĂ
costinlazar88@yahoo.com
0743/799.064
 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

0732/ 004.793


Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Alexandra ZAHARIA 
alexandra_zaharia21@yahoo.com
0743/685.369
 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Alexandru BANDAR 
alexu_smiley@yahoo.com
0761/360.018
 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Catalin HĂISAN 
haisy_88@yahoo.com
0748/232.556
 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Ana Maria PASĂRE 

0745/946.299
 

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Ionuţ PISTA 
ionutpista@yahoo.com
0756/874.433
 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Cătălin TOPCEA 
s_top_c@yahoo.com
0746/249.822
 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Cosmin ANDRONACHI 
andronachi_cosmin@yahoo.com
0766/562.618

 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Anca Teona SOLOMON 
teona.solomon@gmail.com
0747/827.415
 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Loredana POPOIU 
popoiu_loredana@yahoo.com
0743/865.807
 

Facultatea de Mecanică

Andrei DONŢU 
d_ady90@yahoo.com
0758/555.362
 

Facultatea de Mecanică

Daniel Alexandru IACOB 
danny_050989@yahoo.com
0743/822.809
 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Vlad BĂLAN 
balan_vlad_mihai@yahoo.com
0741/422.403
 

Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

Andreea BĂRBIERU 
0745/966.932
 

Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

Cristian MATENCIUC 
cristian.matenciuc@yahoo.com
0752/266.388
.