Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Tur Virtual Universitatea Tehnica


Dacă nu puteţi vizualiza imaginile 360x360 TUIAŞI, vă rugăm să instalaţi plug-inul Flash.

Rectorat + Campus

 

 

Facultatea de Arhitectură G.M. Cantacuzino

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Facultatea de Mecanică

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial

.