loader image

2016

Ca urmare a contestației depuse la data de 16.12.2016, pentru postul de îngrijitor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță următoarele.

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar, poz. 1 de la Căminul T11 – Direcția Servicii Studențești. Interviul va avea loc miercuri, 21.12.2016, ora 10.00, la Direcția Servicii Studențești.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor pe durată nedeterminată la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare debutant, poziția 7, pe durată nedeterminată, la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, la Secretariatul Rectoratului.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de manipulant bunuri, la Biroul ROTAPRINT – Direcția Generală Administrativă.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de tehnician tr. IA, la Facultatea de Construcții și Instalații.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șef birou, poz. 1 la Biroul State-Salarii – Direcția Resurse Umane.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6 la Biroul State-Salarii – Direcția Resurse Umane.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de inginer debutant, poz. 2 la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de inginer debutant, poz. 2 la Facultatea de Construcții și Instalații.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă determinată de inginer gr. II, poz. 1 la Facultatea de Construcții și Instalații.

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. II, poz. 7, din cadrul Biroului Personal – Direcția Resurse Umane.

Rezultate finale la concursul pentru ocupare a postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 6 de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, de portar la Facultatea de Mecanică.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va relua procedura de concurs pentru postul vacant de consilier juridic gr. II, poz. 6, din cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă, la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Rezultate finale în urma contestației la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de portar/paznic de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 6 de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial – Dept. Mașini-Unelte și Scule. Interviul va avea loc joi, 06.12.2016, ora 08.30, la Departamentul MUS, Facultatea CMMI.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 20 decembrie 2016 concursul de promovare pe post de inginer II a salariatei Custură Adina Elena, angajată pe post de inginer debutant la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de portar/paznic de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic gr. II, poz. 6, din cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu tr. II, poz. 7 de la Biroul Tehnic – Direcția Servicii Studențești. Proba practică va avea loc miercuri, 23.11.2016, ora 10.00, la Direcția Servicii Studențești.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi contractual vacante de îngrijitoare la Direcția Servicii Studențești.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de portar la Direcția Servicii Studențești.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii superioare gr. II, poz. 7 la Biroul Personal – Direcția Resurse Umane.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 25 noiembrie 2016 concursul de promovare pe post de operator calculator tr. III a salariatelor Moroșan Cornelia și Ciurdea Georgiana – Elena, angajate pe post de operator calculator debutant la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale.

anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 25 noiembrie 2016 concursul de promovare pe post de administrator patrimoniu studii medii tr. I a salariaților Iojan Andrei și Bucsai Viorica, angajați pe post de administrator patrimoniu studii medii tr. II la Biroul Întreținere Service.

anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 25 noiembrie 2016 concursul de promovare pe post de administrator patrimoniu studii superioare gr. III a salariatului Anton Dumitru, angajat pe post de administrator patrimoniu studii medii tr. I la Biroul Întreținere Service.

anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de manipulant bunuri la cantina studențească – DSS.

anunț

cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de bucătar IV la cantina studențească – DSS.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de casier la cantina studențească – DSS.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de lăcătuș mecanic la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar universitate studii superioare, gradul II, poz. 8 la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 21 noiembrie 2016 concursul de promovare pe post de inginer I al salariatului Postolache Ioan, angajat în funcția de inginer II, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

anunț

tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi contractual vacante de portar și un post contractual vacant de paznic la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

anunț

tematică și bibliografie

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2 de la Facultatea de Mecanică – Departamentul IMMR. Interviul va avea loc miercuri, 02.11.2016, ora 09.00, la Facultatea de Mecanică.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de secretar universitate gradul I la Rectoratul Universității.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. III poz. 8 de la Biroul State Salarii – DRU.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar st. sup. poz. 4 de la Biroul Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date – DRU.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de administrator patrimoniu gradul II la Direcția Servicii Studențești.

anunț        tematică și bibliografie       cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 1 de la Direcția Servicii Studențești. Interviul va avea loc miercuri, 26.10.2016, ora 12.00, la Direcția Servicii Studențești.

borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar st. sup. poz. 4 de la Biroul Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date, DRU. Interviul va avea loc joi, 27.10.2016, ora 11.00, la Direcția Resurse Umane.

borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. III poz. 8 de la Biroul State-Salarii, DRU. Interviul va avea loc joi, 27.10.2016, ora 11.00, la Direcția Resurse Umane.

borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7 și poz. 3 de la Direcția Servicii Studențești.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 2 de la Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Mecanică.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

anunț       tematică și bibliografie        cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de portar (un post) și paznic (un post) la Facultatea de Construcții și Instalații.

anunț         tematică și bibliografie       cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. III poz. 8 de la Biroul State-Salarii – DRU. Proba practică va avea loc luni, 24.10.2016, ora 10.00, în Direcția Resurse Umane.

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar st. sup. poz. 4 de la Biroul Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date – DRU. Proba practică va avea loc luni, 24.10.2016, ora 10.00, în Direcția Resurse Umane.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 7 de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 2 de la Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. Interviul va avea loc la 24.10.2016, ora 15.00, în Sala de Ședințe a Senatului.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de portar, poz. 1, cămin T11, din cadrul Direcției Servicii Studențești.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de îngrjitor poz. 7, cămin T7-8 și îngrijitor poz. 3, cămin T19, din cadrul Direcției Servicii Studențești.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 28 octombrie 2016 concursul de promovare pe post de inginer de sistem al salariatului Gheorghiță Butnaru, angajat în funcția de operator calculator, la Biroul Întreținere-Service.

anunț          tematică și bibliografie

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 2 de la Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic gradul II, poziția 6, la Biroul de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

anunț          tematică și bibliografie        cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 26 octombrie 2016 concursul de promovare pe post de inginer gradul I al salariatului Mihai Afrasinei, angajat în funcția de inginer gradul II, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

anunț          tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de instalator III, la Direcția Servicii Studențești.

anunț           cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractual vacante pe perioadă nedeterminată de electrician I, la Direcția Servicii Studențești.

anunț        cerere

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 8, din cadrul Biroului State-Salarii – Direcția Resurse Umane.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 25 octombrie 2016 concursul de promovare pe post de inginer gradul II al salariatei Nicoleta Ursu, angajată în funcția de inginer debutant, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

anunț        tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 25 octombrie 2016 concursul de promovare pe post de inginer gradul II al salariatului Sebastian George Maxineasa, angajat în funcția de inginer debutant, la Facultatea de Construcții și Instalații.

anunț         tematică și bibliografie

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de admnistrator patrimoniu SSD gr. I, poz. 7 de la Biroul Rotaprint.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de inginer debutant, la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică – Facultatea de Mecanică.

anunț         tematică și bibliografie         cerere

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare, poz. 4, din cadrul Biroului Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date – Direcția Resurse Umane.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 2, din cadrul DEAC.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de portar, la Direcția Servicii Studențești.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de îngrijitoare, la Direcția Servicii Studențești.

anunț            cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de admnistrator patrimoniu st. sup. gr. I, poz. 10 de la Serviciul Contabilitate, Direcția Economică.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii superioare gr. III poz. 8, la Biroul State – Salarii – Direcția Resurse Umane.

anunț            bibliografie            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată de administrator financiar studii superioare poz. 4, la Biroul Organizare – Normare – Gestiune Baze de date – Direcția Resurse Umane.

anunț            bibliografie            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. gr. I poz. 10 de la Serviciul Contabilitate – Direcția Economică.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr. IV, poz. 9, din cadrul Direcției Servicii Studențești – Cantina.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de inginer IA, la Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității – DEAC.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate st. sup. gr. II cu funcția de conducere de secretar șef facultate de la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. Interviul va avea loc joi, 22.09.2016, ora 12.00, la sediul facultății.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr. III, poz. 3, din cadrul Direcției Servicii Studențești – Cantina.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr. I, poz. 11, din cadrul Direcției Servicii Studențești – Biroul Tehnic.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 30 septembrie 2016 concursul de promovare pe post de inginer gradul I al salariatului Andone Gabriel, angajată în funcția de inginer II, la Facultatea de Construcții și Instalații.

anunț            tematică și bibliografie

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. gr. I, poz. 10, din cadrul Serviciului Contabilitate – Direcția Economică.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

erată: proba scrisă va avea loc la data de 7 octombrie 2016

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer debutant, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – Departamentul de Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu SSD gr. I pe durată nedeterminată, la Direcția Generală Administrativă – Birou ROTAPRINT.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de magaziner poz. 10 de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Interviul va avea loc joi, 15.09.2016, ora 9.00, la sediul facultății.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar st. sup. gr. I, poz. 3, din cadrul Bibliotecii TUIAȘI.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar st. sup. gr. IA, poz. 2, din cadrul Bibliotecii TUIAȘI.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate st. sup. gr. II, cu funcția de conducere de secretar șef facultate, din cadrul Facultății de Arhitectură „GM Cantacuzino”.

proces verbal

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar universitate studii superioare, gradul IV, poz. 8, la Secretariatul Rectorat.

anunt            tematica si bibliografie            cerere

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de bucatar III, la Cantina Studenteasca – Directia Servicii Studentesti.

anunt            cerere

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post de ospatar debutant, la Cantina Studenteasca – Directia Servicii Studentesti.

anunt            cerere

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului temporar vacant de bibliotecar st. sup. gr. IA, poz. 2, din cadrul Serviciului Relatii cu Publicul – Biblioteca  TUIASI.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de magaziner poz. 10, din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.

proces verbal

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durata nedeterminata de instalator sanitar I, la Directia Servicii Studentesti.

anunt            cerere

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe durata nedeterminata de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, la Directia Economica – Serviciul Contabilitate.

anunt            tematica si bibliografie            cerere

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare gradul I, poz. 3, la Biblioteca TUIASI – Serviciul Organizarea Fondului de Documente – Biroul de Informare Documentare Automatizare – Directia Generala Administrativa.

anunt             tematica si bibliografie            cerere

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de bibliotecar studii superioare gradul IA, poz. 2, la Biblioteca TUIASI – Serviciul Relatii cu Publicul – Directia Generala Administrativa.

anunt            tematica si bibliografie            cerere

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare gradul IA, poz. 2, la Biblioteca TUIASI – Biroul de Informare Documentare Autorizare – Directia Generala Administrativa.

anunt            cerere

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durata nedeterminata de secretar sef, la Facultatea de Arhitectura „GM Cantacuzino”.

anunt            tematica si bibliografie             cerere

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post de magaziner, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, imobil A, Copou.

anunț           tematică și bibliografie            cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de admnistrator financiar st. sup. gr. I, poz. 11 de la Serviciul Contabilitate, Direcția Economică.

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. I, poz. 11 de la Serviciul Contabilitate, Direcția Economică. Interviul va avea loc vineri, 29.07.2016, ora 10.00, la Biroul Personal.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 10 de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

Rezultate finale la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator studii medii debutant poz. 7 de la BSCI și administrator patrimoniu studii medii debutant poz. 17 la Biroul Tehnic – DSS.

borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7 și poz. 1 de la Direcția Servicii Studențești. Interviul va avea loc luni, 25.07.2016, ora 10.00, la Direcția Servicii Studențești.

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic poz. 10 și portar poz. 4 de la Direcția Servicii Studențești. Interviul va avea loc luni, 25.07.2016, ora 10.00, la Direcția Servicii Studențești.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. I poz. 11, din cadrul Serviciului Contabilitate – Direcția Economică.

proces verbal

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 10 de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. Interviul va avea loc vineri, 22.07.2016, ora 12.00, la sediul facultății.

borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. I de la Biroul de Management al Programelor cu Finanțare Externă. Interviul va avea loc joi, 21.07.2016, ora 09.00, la Prorectoratul Cercetare.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant poz. 6 de la Rectorat.

borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu studii medii debutant de la Direcția Servicii Studențești. Interviul va avea loc joi, 21.07.2016, ora 10.00, la Nodul de Comunicații „Data Center” al Universității.

borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului de operator calculator. Interviul va avea loc joi, 21.07.2016, ora 10.00, la Nodul de Comunicații „Data Center” al Universității.

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. I din cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă. Proba practică pe calculator va avea loc miercuri, 20.07.2016, ora 09.00, la sediul Prorectorat Cercetare.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 18 de la Biroul Rotaprint.

borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar univ. studii superioare debutant poz. 6 din cadrul Rectoratului. Interviul va avea loc marți, 19.07.2016, ora 14.00, la Biroul Personal.

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 18 din cadrul Biroului Rotaprint. Interviul va avea loc marți, 19.07.2016, ora 12.00, la sediul DGA, Corp T.

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu studii medii debutant din cadrul Direcției Servicii Studențești. Proba practică va avea loc luni, 18.07.2016, ora 10.00, la Nodul de Comunicații „Data Center” al Universității.

ERATA: in borderou se va citi proba practică va avea loc în data de 18.07.2016, în loc de 18.06.2016

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de operator calculator din cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare. Proba practică va avea loc luni, 18.07.2016, ora 10.00, la Nodul de Comunicații „Data Center” al Universității.

ERATA: in borderou se va citi proba practică va avea loc în data de 18.07.2016, în loc de 18.06.2016

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar univ. studii superioare debutant poz. 6 din cadrul Rectoratului. Proba practică, pe calculator, va avea loc luni, 18.07.2016, ora 8.30, la Biroul Personal.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II poz. 2 de la Departamentul de Electrotehnică – IEEIA.

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II poz. 2 din cadrul Departamentului de Electrotehnică, IEEIA. Interviul va avea loc joi, 14.07.2016, ora 9.30, la sediul facultății.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 10, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. I poz. 4, din cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

proces verbal

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. III, poz. 4 din cadrul Biroului State-Salarii – Direcția Resurse Umane.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. I, poz. 1 de la Serviciul Financiar – Direcția Economică, sursa de finanțare venituri proprii.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de secretar univ. st. sup. debutant, poz. 6, din cadrul Rectoratului.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii deb., poz. 17, din cadrul Biroului Tehnic – DSS.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de operator calculator st. medii debutant, poz. 7, din cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 20 iulie 2016 concursul de promovare pe post de administrator financiar gradul III, studii superioare a salariatei Ana Elena Nistor, angajată în funcția de administrator financiar treapta I, la Biroul Financiar Contabilitate – Direcția Servicii Studențești.

anunț            tematică și bibliografie

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. deb. de la Biroul Personal – DRU.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 2, din cadrul Departamentului Electrotehnică – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași admite contestația formulată de doamna Cujbă Ionela-Mădălina privind proba practică a concursului pentru ocuparea postului de administrator financiar st. sup. debutant la Biroul Personal – Direcția Resurse Umane. Interviul va avea loc miercuri, 06.07.2016, ora 11.00, la Direcția Resurse Umane.

răspuns contestație

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe durată nedeterminată de administrator financiar studii superioare gr. I, la Direcția Economică – Serviciul Contabilitate.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. deb. din cadrul Biroului Personal – DRU. Interviul va avea loc miercuri, 06.07.2016, ora 11.00, la Direcția Resurse Umane.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. III, poz. 4, din cadrul Biroului State-Salarii – Direcția Resurse Umane.

proces verbal

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier de orientare privind cariera gr. II, poz. 18, din cadrul Rectoratului TUIAȘI

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator st. medii debutant poz. 2 si poz. 3 de la Biroul de Sisteme de Comunicatii si Informatizare

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. deb. din cadrul Biroului Personal – DRU. Proba practică va avea loc vineri, 1.07.2016, ora 10.00, la Direcția Resurse Umane.

borderou

Rezultate proba practica la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier de orientare privind cariera. Interviul va avea loc miercuri, 29.06.2016, ora 14.00, la Rectorat.

borderou

Rezultate proba practica la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator la  Biroul Sisteme de Comunicatii si Informatizare. Interviul va avea loc joi, 30.06.2016, ora 11.00, la Nodul de Comunicatii Data Center al Universitatii.

borderou

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor contractual vacante pe perioada nedeterminata de de portar si paznic, la Directia Servicii Studentesti.

anunt            tematica si bibliografie           cerere

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de de ingrijitoare, la Directia Servicii Studentesti.

anunt            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de bucătar II, la căminul T17, din cadrul Direcției Servicii Studențești.

anunț            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 14 iulie 2016 concursul de promovare pe post de inginer gradul III al salariatului Luțcanu Marian, angajată în funcția de tehnician II, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

anunț            tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, la Biroul de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier de orientare privind cariera. Proba practică va avea loc luni, 27.06.2016, ora 13.00, la Rectorat.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 9, din cadrul Rectoratului.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 7 iulie 2016 concursul de promovare pe post de inginer gradul I a salariatei Perdevară Mihaela, angajată în funcția de inginer II, la Facultatea de Textile –  Pielărie și Management Industrial.

anunț            tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, la Direcția Generală Administrativă – Birou ROTAPRINT.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. gr. I, din cadrul Colectivului Organizare-Salarizare-Normare – DRU.

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor de operator calculator, din cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare. Proba practică va avea loc în data de 27.06.2016, ora 10.00, la Nodul de Comunicații „Data Center” al Universității.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu debutant studii medii, la Biroul Tehnic al Direcției Servicii Studențești.

anunț            tematică și bibliografie           cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de operator calculator debutant, la Biroul Sisteme de Comunicații și Informatizare.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. debutant, poz. 3, din cadrul Direcției Resurse Umane – Biroul Personal.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 3, la Secretariatul Rectorat.

anunț            tematică și bibliografie             cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 2, din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar univ. studii superioare gr. III, din cadrul Biroului de Relații Internaționale.

borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. gr. I, din cadrul Colectivului Organizare-Salarizare-Normare – DRU. Interviul va avea loc în data de 21.06.2016, ora 10.00, la Direcția Resurse Umane.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de consilier de orientare privind cariera gr. II, poz. 18, din cadrul Rectoratului TUIAȘI.

proces verbal

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 2, din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. Interviul va avea loc joi, 16.06.2016, ora 10.00, la sediul facultății.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer II, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 9, din cadrul Rectoratului TUIAȘI.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii superioare, la Compartimentul Organizare-Salarizare-Normare din cadrul Direcției Resurse Umane.

anunț            bibliografie             cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, la Biroul State-Salarii din cadrul Direcției Resurse Umane.

anunț            bibliografie            cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare gr. III, din cadrul Biroului de Relații Internaționale. Interviul va avea loc vineri, 17.06.2016, ora 11.00, la Biroul de Relații Internaționale.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de operator calculator st. medii debutant poz. 2 și poz. 3, din cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 30 iunie 2016 concursul de promovare pe post de administrator patrimoniu gr. I studii superioare – Administrator Șef Facultate a salariatei ing. Corban Gina, angajată în funcția de administrator patrimoniu gr. II studii superioare – Administrator Șef Facultate, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

anunț            tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 1, la Direcția Economică – Serviciul Financiar.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 5, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Interviul va avea loc marți, 14.06.2016, ora 13.00, la sediul facultății.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 2, din cadrul Direcției Resurse Umane.

proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare gr. III, poz. 5, din cadrul Biroului de Relații Internaționale.

proces verbal

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. Interviul va avea loc vineri, 10.06.2016, ora 12.00.

borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 2, din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”.

proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 21 iunie 2016 concursul de promovare pe post de inginer de sistem a domnului Muscalu Marcel, angajat în funcția de operator calculator, la Biroul Sisteme de Comunicații și Informatizare.

anunț            tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii superioare debutant, la Biroul Personal – Direcția Resurse Umane.

anunț            bibliografie            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar universitate studii superioare debutant, poziția 9, la Secretariatul Rectoratului.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier de orientare privind cariera, gradul II, poz. 18, la Secretariatul Rectoratului.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate proba practică la concursul pentru ocupare a posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr. I poz. 3, poz. 6 și poz. 17, din cadrul Serviciului Tehnic. Interviul va avea loc luni, 30.05.2016, ora 9.00, la Serviciul Tehnic.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de operator calculator debutant, la Biroul Sisteme de Comunicații și Informatizare.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, la Direcția Resurse Umane.

anunț            bibliografie            cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar universitate studii superioare gradul III, la Biroul de Relații Internaționale.

anunț            tematică și bibliografie            cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician st. med. tr. IA, poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. Interviul va avea loc miercuri, 25.05.2016, ora 8.30.

borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor gr. I, din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de inginer gr. I, la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” – Departamentul „Urbanism”.

anunț            tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 30 mai 2016 concursul de promovare pe post de administrator financiar studii superioare gradul I a doamnei Diaconu Alina Cătălina, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gradul II, în cadrul Serviciului Financiar, Direcția Economică.

anunț            tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 30 mai 2016 concursul de promovare pe post de administrator patrimoniu studii superioare gradul III a doamnei Costea Marusia, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gradul II, la cantina studențească din cadrul Direcției Servicii Studențești.

anunț            tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de electrician, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

anunț            bibliografie            cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor gr. I, din cadrul Compartimentului Audit Public Intern. Interviul va avea loc vineri, 20.05.2016, ora 10.00, în Sala de Consiliu, DGA.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 1, din cadrul Departamentului de Inginerie Chimică, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de manipulant bunuri, la cantina studențească din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de casier debutant, la cantina studențească din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de bucătar II, la cantina studențească din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț            Cerere

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 1, din cadrul Departamentului de Inginerie Chimică, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. Interviul va avea loc joi, 12.05.2016, ora 12.30.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de lăcătuș mecanic treapta I, la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Departamentul Amenajări și Construcții Hidrotehnice.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 7, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de instalator sanitar treapta I, la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Tehnic.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 7, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Interviul va avea loc vineri, 06.05.2016.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I poz. 4, din cadrul Departamentului Inginerie Chimică – Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. Proba practică va avea loc miercuri, 11.05.2016, ora 08.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de auditor gr. I, poz. 4, din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de lăcătuș mecanic treapta I, la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Tehnic.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 2, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 1, din cadrul Dept. Inginerie Chimică – Facultatea ICPM.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 12 mai 2016 concursul de promovare pe post de administrator patrimoniu gradul I, studii superioare de scurtă durată a domnului Franț Danil, angajat în funcția de administrator patrimoniu gradul II, studii superioare de scurtă durată în cadrul Biroului Tehnic – Direcția Servicii Studențești.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate st. sup. gr. IV, poz. 8, din cadrul Rectoratului.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 12 mai 2016 concursul de promovare pe post de administrator patrimoniu studii medii gradul III a doamnei Adina IONESCU, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant, în cadrul Biroului Întreținere Service al CMI.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 2, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Interviul va avea loc miercuri, 27.04.2016, ora 12.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. I, din cadrul Serviciul Contabilitate – Direcția Economică.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. I, din cadrul Serviciului Contabilitate – Direcția Economică. Interviul va avea loc vineri, 22.04.2016, ora 12.00, la sediul DGA.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. II – Șef Birou Financiar-Contabilitate, din cadrul Direcției Servicii Studențești. Proba practică va avea loc joi, 21.04.2016, ora 10.00.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 2, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gr. I, la Compartimentul Audit Public Intern.

Anunț            Bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu studii superioare gradul I, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate st. sup. gr. IV, poz. 8, din cadrul Rectoratului. Proba practică (calculator) va avea loc luni, 18.04.2016, ora 13.30, la Rectorat.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de inginer gradul I, pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. I, poz. 6, din cadrul Serviciului Contabilitate Direcția Economică.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 26 aprilie 2016 concursul de promovare pe post de administrator financiar grad I studii superioare a doamnei Mihaela Daniela SERBENIUC, angajată în funcția de administrator financiar grad II studii superioare, în cadrul Compartimentului Administrativ al Facultății de Automatică și Calculatoare.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului temporar vacant de secretar univ. st. sup. gr. IV, poz. 8, din cadrul Rectoratului.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar st. sup. debutant, poz. 13, din cadrul Bibliotecii TUIAȘI – Serviciul Organizarea Fondului de Documente, Schimb Intern și Internațional.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. II – șef birou, din cadrul Direcției Servicii Studențești – Financiar Contabilitate.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de îngrijitor, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Anunț            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe durată nedeterminată de administrator financiar studii superioare gr. I, la Direcția Economică – Serviciul Contabilitate.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic poz. 14, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 10, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de strungar tr. I, poz. 7, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 10, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar tr. I, din cadrul Serviciului Financiar – Direcția Economică.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 4, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic poz. 14, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Interviul va avea loc joi, 31.03.2016, ora 09.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitori poz. 10, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Interviul va avea loc joi, 31.03.2016, ora 09.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar tr. I, din cadrul Serviciului Financiar – Direcția Economică. Interviul va avea loc marți29.03.2016, ora 13.00, la sediul DGA.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate st. sup. gr. III, din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 16, din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 4, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului – Departamentul Polimeri Naturali și Sintetici. Interviul va avea loc marți29.03.2016, ora 09.00, la sediul facultății.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar grad II, poz. 1, șef Birou Financiar Contabilitate, la Direcția Servicii Studențești.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 4, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Borderou

Rezultate proba scrisă și proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 4, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Interviul va avea loc vineri25.03.2016, ora 9.00, la sediul facultății.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 8 aprilie 2016 concursul de promovare pe post de secretar universitate, studii superioare, gradul I a doamnei Doina Mirela TIRON, angajată în funcția de secretar universitate, studii superioare, gradul II, în cadrul Biroului Relații Internaționale și Imagine Universitară.

Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 8 aprilie 2016 concursul de promovare pe post de secretar universitate, studii superioare, gradul II a doamnei Ana Maria Șoican, angajată în funcția de secretar universitate, studii superioare, gradul III, în cadrul Biroului Relații Internaționale și Imagine Universitară.

Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 6 aprilie 2016 concursul de promovare pe post de administrator patrimoniu tr. III studii medii a domnului Vieru Amarioarei Dumitru Gianini, angajat în funcția de administrator patrimoniu debutant studii medii în cadrul Compartimentului Administrativ al Facultății de Automatică și Calculatoare.

Anunț            Tematică

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de secretar universitate studii superioare, gradul IV, poz. 8, la Secretariatul Rectorat.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de paznic poz. 14, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 10, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Proces verbal

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 9, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 4 aprilie 2016 concursul de promovare pe post de administrator financiar studii superioare gradul I a doamnei Sanducu Anita, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gradul II în cadrul Direcției Resurse Umane – Colectiv Organizare, Salarizare – Normare.

Anunț            Bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 4 aprilie 2016 concursul de promovare pe post de administrator financiar gradul II a doamnei Pricop Mihaela Laura, angajată în funcția de administrator financiar gradul III în cadrul Direcției Resurse Umane – Colectiv Organizare, Salarizare – Normare.

Anunț            Bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 5 aprilie 2016 concursul de promovare pe post de administrator financiar studii superioare gradul I a domnului Pojoga Gheorghe Cătălin, angajat în funcția de administrator financiar studii superioare gradul II în cadrul Serviciulu Financiar, Direcția Economică.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de strungar tr. I, poz. 7, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Interviul va avea loc marți22.03.2016, ora 14.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 10, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Interviul va avea loc marți22.03.2016, ora 14.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. III, poz. I, din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 9, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. Interviul va avea loc vineri, 18.03.2016, ora 12.00 la sediul facultății.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate st. sup., gr. III, poz. 3, din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

Proces verbal

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar st. sup. gr. II, poz. 15, din cadrul Bibliotecii TUIAȘI. Interviul va avea loc vineri, 18.03.2016, ora 08.00 la Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar st. sup. gr. II, poz. 4, din cadrul Bibliotecii TUIAȘI. Interviul va avea loc vineri, 18.03.2016, ora 08.00 la Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar st. sup. debutant, poz. 13, din cadrul Bibliotecii TUIAȘI. Interviul va avea loc vineri, 18.03.2016, ora 08.00 la Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. II, poz. 2 din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. III, poz. I, din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. Interviul va avea loc joi17.03.2016, ora 12.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 12 din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. II poz. 2, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. Interviul va avea loc marți15.03.2016, ora 08.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 12, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu. Interviul va avea loc luni, 14.03.2016, ora 12.00.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 4, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de strungar tr. I, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Proces verbal

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar st. sup. gr. II, din cadrul Serviciul Relații cu Publicul – Biblioteca TUIAȘI. Interviul va avea loc luni, 14.03.2016, ora 13.00, la sediul Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. II, poz. 2, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. Interviul va avea loc luni, 14.03.2016, ora 11.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 5 din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic, la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de portar, din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. Interviul va avea loc joi, 10.03.2016, ora 10.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. gr. III din cadrul Biroului de Statistică – Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic poz. 19, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Interviul va avea loc joi, 10.03.2016, ora 09.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 20 din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 5, din cadrul Facultății de Arhitectură „GM Cantacuzino”. Interviul va avea loc miercuri, 09.03.2016, ora 12.00, la sediul facultății.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de inginer debutant, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de portar poz. 20, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Interviul va avea loc vineri, 04.03.2016, ora 12.30, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului temporar vacant de secretar univ. st. sup. gr. III, poz. 8, din cadrul Rectoratului.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii medii tr. I, la Direcția Economică – Serviciul Financiar.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar facultate studii superioare gr. III, la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de portar, la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic poz. 15, poz. 16 și poz. 17 din cadrul Facultății de Mecanică.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de paznic poz. 15, poz. 16 și poz. 17, din cadrul Facultății de Mecanică. Interviul va avea loc marți, 01.03.2016, ora 10.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic poz. 13 și portar poz. 16 din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu gr. III, din cadrul Biroului de Statistică – Direcția Generală Administrativă. Proba practică va avea loc miercuri, 02.03.2016, ora 08.30, la Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator st. medii debutant din cadrul Biroului de Sisteme de Comunicații și Informatizare.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de paznic poz. 13 și portar poz. 16, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. Interviul va avea loc vineri, 26.02.2016, ora 12.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de portar, poz. 20, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată neterminată de inginer debutant, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de strungar treapta I, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Anunț            Bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de lăcătuș mecanic treapta I, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Anunț            Anunț întreg            Bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de secretar universitate studii superioare, gradul III, poz. 8, la Secretariatul Rectorat.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de magaziner, din cadrul Direcției Servicii Studențești – T20. Interviul va avea loc joi, 25.02.2016, ora 13.00, la Direcția Servicii Studențești.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz. 14, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. Interviul va avea loc miercuri, 24.02.2016, ora 10.00, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de portar la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare gr. II la Biblioteca TUIAȘI – Serviciul „Relații cu Publicul” .

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare gr. II la Biblioteca TUIAȘI – Serviciul Organizarea Fondului de Documente, Schimb Intern și Internațional.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar studii superioare debutant la Biblioteca TUIAȘI – Serviciul Organizarea Fondului de Documente, Schimb Intern și Internațional.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de bibliotecar studii superioare gr. II la Biblioteca TUIAȘI – Serviciul „Relații cu Publicul”.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer gr. III la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator st. medii debutant, din cadrul Biroului de Sisteme de Comunicații și Informatizare. Interviul va avea loc marți23.02.2016, ora 10.00, la Prorectoratul cu Informatizarea.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. gr. III, poz. 5, din cadrul Biroului de Statistică – Direcția generală administrativă.

Proces verbal

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar st. sup. jumătate de normă din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de paznic poz. 15, poz. 16 și poz. 17, din cadrul Facultății de Mecanică.

Proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de paznic poz. 13 și portar poz. 16, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de magaziner, din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Proces verbal

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de operator calculator st. medii debutant, poz. 7, poz. 4 și poz. 6, din cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare. Proba practică va avea loc joi, 18.02.2016, ora 10.00, la Nodul de Comunicații Data Center.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar st. sup. gr. IV, jumătate de normă, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Interviul va avea loc joi18.02.2016, ora 10.00.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de tehnician treapta II la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Anunț            Tematică și bibliografie          Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată de îngrijitor la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de îngrijitor la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de portar la Facultatea de Construcții și Instalații.

Anunț            Bibliografie            Cerere

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de auditor gr. I, din cadrul Compartimentului de Audit Public Intern.

Proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz. 14, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3, din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial.

Proces verbal

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar st. sup. gr. IV, jumătate de normă, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Proba practică va avea loc luni, 15.02.2016, ora 10.00, la Facultatea de Automatică și Calculatoare, laborator C4-2, et. 4.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de operator calculator st. medii debutant, poz. 7, poz. 4 și poz. 6, din cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de paznic (portar) la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, imobil A, Copou.

Anunț            Bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de portar la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Anunț            Bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de portar la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. III din cadrul Biroului State Salarii – DRU.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de administrator patrimoniu gradul III la Direcția Generală Administrativă – Biroul de Statistică.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. III, din cadrul Biroului State Salarii – DRU. Interviul va avea loc luni8.02.2016, ora 09.00, la Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu gr. I din cadrul Biroului de Statistică – Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor gr. II din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar fac. st. sup. gr. II, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. Interviul va avea loc luni8.02.2016, ora 12.00, la secretariatul facultății.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de secretar st. sup. gr. IV 1/2 normă, poz. 5, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar st. sup. gr. III, din cadrul Biroului State Salarii – DRU. Proba practică va avea loc joi, 4.02.2016, ora 12.00, la Direcția Resurse Umane.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate st. sup. gr. II, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. Proba practică va avea loc miercuri, 3.02.2016, ora 12.00, la Secretariatul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu gr. I, din cadrul Biroului de Statistică – Direcția Generală Administrativă. Interviul va avea loc marți2.02.2016, ora 12.00, la Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor gr. II, din cadrul Compartimentului Audit Public Intern. Interviul va avea loc miercuri, 3.02.2016, ora 10.00, la Prorectoratul pentru Strategii Universitare.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr. I, din cadrul căminului T7-8 – Direcția Servicii Studențești.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de paznic la Facultatea de Mecanică.

Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de instalator sanitar la Direcția Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de pază la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de magaziner la Direcția Servicii Studențești.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de portar (minim – vechime în muncă) vacant la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de inginer IA la Departamentul Inginerie și Management – Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu gr. I, din cadrul Biroului de Statistică – Direcția Generală Administrativă. Proba practică va avea loc joi, 28.01.2015, ora 12.00, la Direcția Generală Administrativă.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu tr. I, din cadrul Biroului Social – Direcția Servicii Studențești.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr. III, poz. 3, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Proces verbal

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu tr. II, din cadrul Biroului Social – Direcția Servicii Studențești. Proba practică va avea loc marți, 26.01.2015, ora 10.00, la Direcția Servicii Studențești.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar, din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Borderou

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 7, din cadrul Biroului State – Salarii din cadrul Direcției Resurse Umane.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gr. I, poz. 4 la Compartimentul Audit Public Intern.

Anunț            Bibliografie            Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de operator calculator debutant la Biroul Sisteme de Comunicații și Informatizare.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de operator calculator debutant la Biroul Sisteme de Comunicații și Informatizare.

Anunț            Tematică și bibliografie              Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 3 februarie 2016, ora 10.00, concursul de promovare pe post de îngrijitor – treapta de salarizare I a doamnei Prisecaru Simona, angajată în funcția de îngrijitor – treapta de salarizare II în cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 3 februarie 2016, ora 10.00, concursul de promovare pe post de îngrijitor – treapta de salarizare I a doamnei Polcovnicu Iulia, angajată în funcția de îngrijitor – treapta de salarizare II în cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 3 februarie 2016, ora 10.00, concursul de promovare pe post de îngrijitor – treapta de salarizare I a domnului Pincu Mihai, angajat în funcția de îngrijitor – treapta de salarizare II în cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 3 februarie 2016, ora 10.00, concursul de promovare pe post de îngrijitor – treapta de salarizare I a doamnei Pavel Constanța, angajată în funcția de îngrijitor – treapta de salarizare II în cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 3 februarie 2016, ora 10.00, concursul de promovare pe post de portar – treapta de salarizare I a domnului Lungu Marinică, angajat în funcția de portar – treapta de salarizare II în cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 3 februarie 2016, ora 10.00, concursul de promovare pe post de portar – treapta de salarizare I a domnului Bărnușcă Ion, angajat în funcția de portar – treapta de salarizare II în cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

Anunț

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar tr. I din cadrul Serviciului Contabilitate – Direcția Economică.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar univ. studii superioare debutant din cadrul Rectoratului.

Borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 2 februarie 2016, ora 11.00, concursul de promovare pe post de inginer III a salariatului ing. Țaran Rareș-George, angajat în funcția de inginer debutant în cadrul Departamentului de Mecanica Structurilor de la Facultatea de Construcții și Instalații.

Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 2 februarie 2016, ora 10.00, concursul de promovare pe post de tehnician III cu studii medii a salariatei ing. Crețu Elena, angajată în funcția de tehnician cu studii medii, debutant, în cadrul Departamentului de Ingineria Instalațiilor de la Facultatea de Construcții și Instalații.

Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar facultate studii superioare, gradul IV, cu jumătate de normă la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere înscriere concurs

Rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar univ. studii superioare debutant, din cadrul Rectoratului, din data de 13.01.2016.

Borderou

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii medii tr. IA, din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial.

Borderou

Rezultate contestație la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de secretar st. sup. debutant, din cadrul Rectoratului, depusă de Sîrbu Mariana-Elena.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. gr. I, poz. 1, din cadrul Biroului de Statistică – Direcția Generală Administrativă.

Proces verbal

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de auditor gr. II, poz. 1, din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

Proces verbal

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar studii medii tr. IA, din cadrul Facultății de Textile – Pielărie și Management Industrial. Interviul va avea loc joi, 14.01.2015, ora 12.00, la sediul facultății.

Borderou

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, din cadrul Rectoratului. Proba practică pe calculator va avea loc miercuri, 13.01.2015, ora 14.00, la Rectorat.

Borderou

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii tr. II, poz. 4, din cadrul Biroului Social – Direcția Servicii Studențești.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de administrator financiar studii medii (TR I – vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani) la Direcția Economică – Serviciul Financiar.

Anunț            Bibliografie            Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 7 la Biroul State-Salarii din cadrul Direcției Resurse Umane.

Anunț            Bibliografie            Cerere înscriere concurs

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate st. sup. debutant, poz. 3, din cadrul Rectoratului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Proces verbal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar facultate cu studii superioare de lungă durată gradul II la Decanatul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția mediului.

Anunț            Tematică            Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de administrator patrimoniu gradul I la Direcția Generală Administrativă – Biroul de Statistică.

Anunț            Tematică și bibliografie            Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gr. II la Compartimentul Audit Public Intern.

Anunț            Bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gr. I la Compartimentul Audit Public Intern.

Anunț            Bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de tâmplar la Direcția Servicii Studențești.

Anunț         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar la Direcția Servicii Studențești.

Anunț            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de îngrijitoare la Direcția Servicii Studențești.

Anunț         Cerere înscriere concurs

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de subinginer gr. I, poz. 1, de la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” – Departamentul de Arhitectură.

Borderou rezultate

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași respinge contestația formulată de doamna Fronea Liliana privind proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de inginer debutant la Departamentul de Construcții Civile și Industriale de la Facultatea de Construcții și Instalații, desfășurat în data de 16.12.2015, în baza motivelor specificate în documentul atașat.

Răspuns contestație

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu treapta II la Direcția Servicii Studențești.

Anunț            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de subinginer gr. I, poz. 1, din cadrul Departamentului de Arhitectură de la Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”.

Proces verbal selecție dosare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 3 la Secretariatul Rectorat.

Anunț            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar studii medii treapta I la Direcția Economică – Serviciul Contabilitate.

Anunț            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 18 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de inginer gr. III a salariatului Chirilă Gheorghe, angajat în funcția de tehnician tr. I, în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere de la Facultatea de Mecanică.

Anunț            Bibliografie

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 8, din cadrul Departamentului Construcții Civile și Industriale de la Facultatea de Construcții și Instalații.

Proces verbal selecție dosare

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant, poz. 6, din cadrul Departamentului Automatică și Informatică Aplicată de la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Proces verbal selecție dosare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar facultate tr. I A la Decanatul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial.

Anunț            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.