loader image

2017

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare, gradul I, poz. I în statul de funcţii, cu atribuţii de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă. (20.12.2017)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare gr. III, poz.9, la Biroul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.12.2017)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.2 la Biroul de Management și Monitorizare Proiect din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (18.12.2017)

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare  pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, al d-nei Țiglă Geanina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.II la Biroul de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (18.12.2017)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.3, pe durată nedeterminată, la administrația Facultății de Mecanică. (18.12.2017)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de magaziner debutant, poziția 3 din cadrulFacultății de Știința și Ingineria Materialelor, compartimentul administrativ. (18.12.2017)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare gr. III, poz.9, la Biroul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.12.2017)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examenul de promovare pe postul de tehnician tr.I, al domnului Vartic Mihai, angajat în funcția de tehnician tr.II la Departamentul de Ingineria Instalațiilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (15.12.2017)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.III – cu atribuții șef tură pază a domnului Corneliu Malagic, angajat în funcția de administrator patrimonii studii mediii debutant. (15.12.2017)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de frezor poz.3, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (15.12.2017)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III al doamnei Boicu Mihaela, angajată în funcția de administrator studii superioare debutant la Serviciul Administartiv Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (14.12.2017)

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași organizează examenul de promovare pe post de administrator patrimoniu studii superioare gradul al III-lea, al doamnei Cătălina Șindilaru, angajată în funcție de administrator patrimoniu studii superioare debutant în cadrul Compartimentului Administrativ al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (14.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de electrician tr. IV, poz.1 la Biroul Tehnic, din cadrul Direcţiei Servicii Studenţeşti. (13.12.2017)

anunţ

cerere

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 2, din statul de funcții al Direcției de Management și Monitorizare Proiecte – Biroul de Management și Monitorizare Proiecte. (13.12.2017)

borderou

♦ Rezultat final pentru ocuparea postului vacant de rectificator tr. I, poz. 5 la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial – Departamentul Tehnologia Construcțiilor. (13.12.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de rectificator tr. I, poz. 5 la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial – Departamentul Tehnologia Construcțiilor. (08.12.2017)

borderou

♦ Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator tr. IV, poz. 2 la Direcția Servicii Studențești – Căminul T15. (08.12.2017)

borderou

♦ Selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare gr. III, poz. 9, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești – Biroul Social. (07.12.2017)

proces verbal

♦ Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare gr. II, poz. 5 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (07.12.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de instalator tr. IV, poz. 2 la Direcția Servicii Studențești – Căminul T15. (05.12.2017)

borderou

♦ Selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 2, din statul de funcții al Direcției de Management și Monitorizare Proiecte – Biroul de Management și Monitorizare Proiecte. (05.12.2017)

proces verbal

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare gr.II, poz.5 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (04.12.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 18.12.2017, de la ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gradul I al doamnei Dascălu Angelica, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gradul II la Serviciul de Contabilitate din cadrul Direcției Economice. (04.12.2017)

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial. (04.12.2017)

borderou

♦ Selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de rectificator tr.I, poz.5, din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (29.11.2017)

proces verbal

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare gr.II, poz.5 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (29.11.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial. (28.11.2017)

borderou

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare, gr. II, poz. 4, în statul de funcții de la Biroul Tehnic, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.11.2017)

proces verbal

♦ Rezultat final privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitorpoz.2 și poz.8 la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial.

borderou

♦ Proces verbal încheiat în urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.I, poz.6, din statul de funcții al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

proces verbal

♦ Proces verbal în urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.IV, poz. 2, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești – Căminul T15

proces verbal

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitorpoz.4 la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial. (23.11.2017)

borderou

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar facultate studii superioare gr.II, poz.5, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (23.11.2017)

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durata nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de referent studii superioare gradul III, poz. 9, la Biroul Social al Direcției Servicii Studențești. (21.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 2 și poz. 8, la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial. (21.11.2017)

borderou

♦ Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4 la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (16.11.2017)

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șef birou, poz. 2, în statul de funcții de al Biroului de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (16.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial. (16.11.2017)

proces verbal

♦ Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 2 și poz. 8 la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial. (14.11.2017)

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de rectificator poz. 5, în statul de funcții de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial – Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (14.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de electrician tr. I, poz. 1, poz. 4 și poz. 5 la Serviciul Tehnic – Atelier Centrale Termice Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (13.11.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.I la Serviciul Tehnic – Atelier Centrale Termice Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (10.11.2017)

borderou

♦ Rezultate finale pentru ocuparea unui post vacant de fochist tr.II, poz.25 la Serviciul Tehnic – Atelier Centrale Termice – Utilități. (10.11.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare, gr. II, poz. 4, în statul de funcții de la Biroul Tehnic, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.11.2017)

anunț

tematică

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de instalator sanitar, tr.IV, poz. 2, din statul de funcții de la căminul T15, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.11.2017)

anunț

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, poz. 6, la cantina studențească, din campusul „Tudor Vladimirescu.” (09.11.2017)

anunț

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță că în data de 23.11.2017, de la ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul desecretar cu studii superioare gradul III al domnișoarei Chelmu Paula Andreea, angajată pe funcția de secretar studii superioare debutant în cadrul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru posturile vacante de electrician tr.I, poz.1, poz.4 și poz.5 la Serviciul Tehnic – Atelier Centrale Termice Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (08.11.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.I la Serviciul Tehnic – Atelier Centrale Termice Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (08.11.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de frezor tr.I, poz. 7 de la Departamentul Inginerie Mecanică, Mecatronică și Roboticăde la Facultatea de Mecanică. (07.11.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (07.11.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar facultate studii superioare gr.IIpoz.5, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (07.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de electrician tr.I, poz.6, în statul de funcții al Departamentului de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (06.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de frezor, tr.Ipoz.7, de la Departamentul Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică la Facultateaa de Mecanică. (03.11.2017)

borderou

♦ Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de electrician tr.Ipoz. 1poz. 4 și poz. 5 la Serviciul Tehnic – Ateliere Centrale Termice Utilitățidin cadrul Direcției Generale Administrative. (03.11.2017)

proces verbal

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant, poz. 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare – Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată. (02.11.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației(02.11.2017)

borderou

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de fochist tr.II, poz.25 la Serviciul Tehnic – Atelier Centrale Termice – Utilități(02.11.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.1 la Serviciul Tehnic – Atelier Centrale Termice – Utilități(02.11.2017)

proces verbal

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant, poz. 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare – Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată. (01.11.2017)

borderou

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de director, poz. 1 la Direcția Servicii Studențești(01.11.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, poz. 4la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (01.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar facultate studii superioare debutant, poz. 3 la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial. (01.11.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de director, poz. 1 la Direcția Servicii Studențești(30.10.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant, poz. 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare – Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată. (30.10.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de frezor, poz. 7 la Facultatea de Mecanică – Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică. (30.10.2017)

proces verbal

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. I, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial – Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (30.10.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitorla Administrația Facultății de Textile – Pielărie și Management Industrial(27.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației(26.10.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant, poz. 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare – Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată(25.10.2017)

proces verbal

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. I, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial – Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (24.10.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de director, poz. 1 la Direcția Servicii Studențești(23.10.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de frezor, poz. 3, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial –Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. (17.10.2017)

proces verbal

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9 din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (17.10.2017)

borderou

♦ Rezultatul final al examenului organizat în data de 13.10.2017 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu – Direcția Generală Administrativă. (16.10.2017)

centralizator

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea unui post vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.1 la Serviciul Tehnic – Atelier Centrale Termice – Utilități(16.10.2017)anunțtematică și bibliografiecerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea unui post vacant de instalator tr.I, poz.13 la Serviciul Tehnic – Atelier Întreținere(16.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea unui post vacant de fochist tr.II, poz.25 la Serviciul Tehnic – Atelier Centrale Termice – Utilități(16.10.2017)anunțtematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizeză concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de electrician tr.I, poz.1, poz.4, și poz.5 laServiciul Tehnic – Atelier Electric(16.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de frezor, poz. 7 la Facultatea de Mecanică – Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică. (12.10.2017)  

anunţ

bibliografie

cerere

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9 din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (11.10.2017)

borderou

♦  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, poz. 4 la Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, imobil A, Copou. (10.10.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

♦ În data de 23 octombrie 2017, ora 10.00 va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gradul III al domnişoarei Paval Diana Alexandra, angajată pe funcţia de secretar studii superioare debutant în cadrul Rectoratului. (10.10.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de director al Direcției Servicii Studențești, poz. 1, la Direcția Servicii Studențești. (06.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Automatică și Calculatoare – Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată. (05.10.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9 din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (04.10.2017)

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de rectificator, poz. 5, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial – Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de frezor, poz. 3, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial – Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ În data de 13 octombrie 2017, ora 9.00, la sediul Serviciul Administrativ Patrimoniu va avea loc examenul de promovare din funcţia de administrator patrimoniu SSD debutant în cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu în funcţia de administrator patrimoniu SSD grad III, a salariatului Zacornea Viorel. (28.09.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

♦ În data de 10 octombrie 2017, ora 10.00, la sediul Serviciului Sisteme de Comunicaţii Digitale din nodul de comunicaţii Data Center, va avea loc examenul de promovare din funcţia de operator calculator tr. III, în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicaţii Digitale, în funcţia superioară de analist studii superioare, gradul II, a salariatei Ciurdea Georgiana-Elena. (28.09.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de paznic și șapte posturi de portar din statul de funcții al Direcției Generale Administrative, urmare a contestaţiei depuse de candidatul Beacă George. (27.09.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de paznic și șapte posturi de portar din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (21.09.2017)

borderou

♦ Rezultatele contestației depuse în urma probei scrise pentru ocuparea posturilor de portar/paznic la Serviciul de Pază din cadrul Direcției Generale Administrative. (20.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea a trei posturi vacante de paznic și șapte posturi de portar din statul de funcții al Direcției General Administrativ – Serviciului Pază. (19.09.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bucătarpoz. 12, la Căminul T17 din cadrul Direcției Servicii Studențești.

borderou

♦ Rezultate probă practică privind ocuparea postului de bucătarpoz. 12, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (13.09.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de fochistpoz. 9, la Atelierul de Întreținere din cadrul Direcției Servicii Studențești.

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar, poz. 3, la Căminul T1 – T2 din cadrul Direcției Servicii Studențești.

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7poz. 8poz. 9poz. 10 și poz. 11 din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

borderou

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului de operator calculator studii medii poz.6, din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (14.09.2017)

borderou

♦ Rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante de analist studii medii debutantpoz.4 și poz.5 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (14.09.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul de ocupare a postului vacant de inginer sistem gr.II din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (14.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea posturilor vacante de analist studii medii debutantpoz.4 și poz.5 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (14.09.2017)

borderou

♦ În data de 27.09.2017, ora 09.00, la sediul Departamentului Automatică și Informatică Aplicată va avea loc examenul de promovare din funcția detehnician debutant în cadrul Departamentului Automatică și Informatică Aplicată, în superioară de inginer grad II, a salariatului Mihalache George. (13.09.2017)

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului de bucătarpoz. 12, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (13.09.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță amânarea din motive obiective a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de portar / paznic din structura Serviciului de Pază din cadrul Direcției Generale Administrative pentru data de 18.09.2017, ora 10.00. (13.09.2017)

anunț

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea a trei posturi vacante de paznic și șapte posturi de portar din statul de funcții al Direcției General Administrativ – Serviciului Pază. (13.09.2017)

proces verbal

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de operator calculatorBiroul Asistență Tehnică IT&C. Interviul va avea loc pe 14.09.2017, de la ora 11.00.(13.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitarpoz.3, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (12.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 10 și poz. 11 din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu. (12.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de fochistpoz.9, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea posturilor vacante de analist studii medii debutantpoz.4 și poz.5 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (12.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului de operator calculator studii medii poz.6, din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (12.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică privind concursul de ocupare a postului vacant de inginer sistem gr.II din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (12.09.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant Șef Biroupoz.1, la Biroul Personal din cadrul Direcției Resurse Umane. (12.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou, poz. 1, la Biroul Personal din cadrul Direcției Resurse Umane. (11.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru examenul de promovare pe postul de analist st. sup. gr. II, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (07.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer sistem gr. II, poz. 2, din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (07.09.2017)

borderou

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de analist studii medii debutant, la Biroul Informatizare – Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (06.09.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de operator calculator studii medii poz. 6, la Biroul Asistență Tehnică IT&C din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (04.09.2017)

proces verbal

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de Director General Adjunct Administrativ, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative, poz. 2. (01.09.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de Director General Adjunct Administrativ, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative, poz. 2. (30.08.2017)

borderou

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou, poz. 1, la Biroul Personal din cadrul Direcției Resurse Umane. (28.08.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de Director General Adjunct Administrativ, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative, poz. 2. (28.08.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de bucătarpoz. 12, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (22.08.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de fochistpoz.9, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.08.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 10 și poz. 11 din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu. (22.08.2017)

proces verbal 

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitarpoz.3, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (22.08.2017)

proces verbal

♦ În data de 04.09.2017, la ora 10.00, la sediul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din nodul de comunicații Data Center va avea loc examenul de promovare din funcția de operator calculator în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale, în funcția superioară de analist studii superioare gradul II, a salariatei Moroșanu Cornelia-Mihaela. (22.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer sistem gr.II din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C din cadrulServiciului Sisteme de Comunicații Digitale.

proces verbal

♦ Referitor la concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.1, din cadrul Biroului Personal, care va avea loc pe 08.09.2017, vă comunicăm căselecția dosarelor de concurs se amână pentru data de 28.08.2017. (21.07.2017)

anunț amânare

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de operator calculator debutant, poz. 6, din cadrul Biroului Asistență Tehnică IT&C. (17.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante, pe durată nedeterminată, de analist studii medii, poz. 4 și 5, din cadrul Biroului Informatizare. (17.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi din cadrul Direcției Generale Administrative – Serviciul de Pază, conform H.G. nr. 286/20111 completată cu H.G. nr. 1027/2014:    (03.08.2017)

– paznicpoz. 2, la Facultatea de Automatică și Calculatoare;

– portarpoz. 2, la Facultatea de Arhitectură;

– paznicpoz. 2, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului;

– portarpoz. 14 și poz. 15, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial;

– paznicpoz. 6, la Facultatea de Construcții și Instalații;

– portarpoz. 6poz. 7poz. 8 și poz. 9 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informațiilor

anunț

tematică și bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de îngrijitor, la Direcția Servicii Studențești. (03..08.2017)

anunț

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator sanitar la atelierul de întreținere, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.08.2017)

anunț

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de fochist la atelierul de întreținere, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.08.2017)

anunț

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de bucătar, în cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată conform HG nr. 286/2011 completată cu HG 1027/2014, de Director General Adjunct Administrativ, din statul de funcții al Direcției Generale Administrativepoz. 2. (03.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG 1027/2014, de Inginer de sistem gradul IIpoziția 2 din statul de funcții al Biroului Asistență Tehnică IT&C. (03.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG 1027/2014, de Inginer de sistem gradul IApoziția 4 din statul de funcții al Biroului de Asistență Tehnică IT&C. (03.08.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Șef Biroupoz. 1, la Biroul Personal din cadrul Direcției Resurse Umane. (03.08.2017)

anunț

bibliografie

cerere

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de director poz. 1 din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (27.07.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de director poz. 1, din statul de funcții al Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (25.07.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de operator calculator studii medii, debutant, poziția 10, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (18.07.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului de director, poz. 1în cadrul Direcţiei de Management şi Monitorizare Proiecte. (17.07.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de operator calculator studii medii, debutant, poziția 10, din statul de funcții alServiciului Sisteme de Comunicații Digitale.

proces verbal

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I – cu atribuții de coordonare, poz. 1 din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (06.07.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 2 din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (06.07.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postulurilor vacante de îngrijitor, poz. 6, poz. 4 și poz. 2 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.07.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I – cu atribuții de coordonare, poz. 1 din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (04.07.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postulurilor vacante de îngrijitor poz. 6, poz. 4 și poz. 2 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.07.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 2 din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (04.07.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Director, poz. 1în cadrul Direcţiei de Management şi Monitorizare Proiecte. (30.06.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

cerere

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutantpoz.3 la Biroul de Statisticădin cadrul Direcției Generale Administrative. (29.06.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I – cu atribuții de coordonare,poz.1 din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (29.06.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist gr.IA, poz. 1, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. (29.06.2017)

borderou

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutantpoz.3, la Biroul de Statisticădin cadrul Direcției Generale Administrative. (27.06.2017)

borderou

♦ Rezultat contestaţie pentru ocuparea postului administrator patrimoniu studii superioare gradul I, poz. 1, în statul de funcţii, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență(27.06.2017)

răspuns

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist gr.IA, poz. 1, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. (26.06.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de operator calculator debutant, poziţia 10 din statul de funcţii al Serviciului de Sisteme de Comunicaţii Digitale. (26.06.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

♦ Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 3, la Biroul de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative.(22.06.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza în data de 05.07.2017, de la ora 09.00, examenul de promovare pe post de inginer gr. II al d-lui Cojocaru Denis, angajat pe funcția de inginer debutant în cadrul Departamentului Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică.(22.06.2017)

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii debutant cu atribuții de șef tură pază poz. 3, poz. 4, la Serviciul de Pază. (22.06.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului vacant de analist gr.IA. poz. 1, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. (21.06.2017)

borderou

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.I, cu atribuții de conducere, din statul de funcții al Serviciului de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (21.06.2017)

proces verbal

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii debutant cu atribuții de șef tură pază poz. 3, poz. 4, la Serviciul de Pază. (20.06.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. debutant, poz. 3, la Biroul de Statistică – Direcția Generală Administrativă. (20.06.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.9 din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (19.06.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. debutant, poz. 3, la Biroul de Statistică – Direcția Generală Administrativă. (14.06.2017)

proces verbal

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9, la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Interviul va avea loc vineri, 16.06.2017, ora 12.30, la Facultatea de Automatică și Calculatoare. (13.06.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anunță reprogramarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant cu atribuții de șef tură pază, poz. 3 și poz. 4, la Direcția Generală Administrativă – Serviciul de Pază, pentru data de 20.06.2017, ora 09.00. Concursul se va desfășura în Sala de Consiliu, Corp T, etaj I, Direcția Generală Administrativă.(09.06.2017)

anunț

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Departamentul Mașini Unelte Scule. Interviul va avea loc luni, 12.06.2017, ora 13.00, la Facultatea de Mașini și Management Industrial. (08.06.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii debutant cu atribuții de șef tură pază poz. 3, poz. 4, la Serviciul de Pază. (08.06.2017)

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului(06.06.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de îngrijitoare la Direcția Servicii Studențești(06.06.2017)

anunț

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I, poz. 1, în statul de funcţii, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență(06.06.2017)

anunț

tematică

bibliografie

cerere

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de inginer sistem debutant, poz. 3 la Departamentul Mecanica Structurilor – Facultatea de Construcții și Instalații. (06.06.2017)

borderou

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Arhitectură „GM Cantacuzino”.  (31.05.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA, la Dep. MUS – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (31.05.2017)

proces verbal

♦ Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 2 la DPPD.  (29.05.2017)borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, poz. 3 la Facultatea de Construcții și Instalații, Departamentul de Mecanica Construcțiilor. Interviul va avea loc miercuri, 31.05.2017, ora 11.30, la Facultatea de Construcții și Instalații. (29.05.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Arhitectură „GM Cantacuzino”. Interviul va avea loc miercuri, 31.05.2017, ora 12.30, la Facultatea de Arhitectură „GM Cantacuzino”. (29.05.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de analist grad I Astudii superioare, poz. 1, în statul de funcţii al Departamentului de Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (26.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează pe data de 7 iunie 2017, ora 9.00, examenul de promvoare pe post de inginer gr. I al doamnei Chichirău Eugenia, angajată pe funcţia de inginer gr. II în cadrul Departamentului de Administraţie, Facultatea de Mecanică. (25.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul al III-lea, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (25.05.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de secretar studii superioare debutantpoz. 2 la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino.” (24.05.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată deadministrator patrimoniu debutant, la Direcţia Generală Administrativă – Biroul de Statistică. (24.05.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează pe data de 15 iunie 2017, ora 9.00, la sediul Departamentului de Ingineria Instalaţiilor din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii, examenul de promovare din funcţia de tehnician, tr. III, în funcţia de inginer, gr. II, a salariatei Creţu Elena.(23.05.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant – cu atribuţii de şef tură pază poziţiile 3 şi 4 pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă. (22.05.2017)

anunţ

tematică

bibliografie

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.2 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (22.05.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer sistem debutant – studii superioare, poziţia 3, la Departamentul Mecanica Structurilor de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. (22.05.2017)

proces-verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează pe data de 8 iunie 2017, ora 10.00 examenul de promovare pe postul de secretar facultate studii superioare grad I a doamnei ing. Elena Caras, angajată pe postul de secretar facultate studii superioare grad II, în cadrul secretariatului Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată. (22.05.2017)

anunţ 

tematică şi bibliografie

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de portar la Serviciul de Pază din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (19.05.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de portar, poz. 22 și poz. 38 la Serviciu de Pază din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.05.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.2 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (18.05.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul al III-lea, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (18.05.2017)

proces-verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor, poz. 9 la Departamentul Administrativ din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare. (18.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de portar la Serviciul de Pază din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”. (17.05.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 22 și poz. 38 Serviciul de Pază, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (17.05.2017)

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 9 şi poz. 10 din cadrul Facultăţii de Textile Pielărie şi Management Industrial. (17.05.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de secretar studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino.” (17.05.2017)

proces-verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” organizează pe data de 31 mai 2017, ora 10.00, examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gradul III, al doamnei Samoil Raluca Ioana, angajată pe funcţia de secretar studii superioare debutant în cadrul Rectoratului. (17.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie 

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (12.05.2017)

proces-verbal

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor la Administrația Facultăţii de Textile – Pielărie și Management Industrial.(12.05.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de tehnician tr. I A, poziţia 3, laFacultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Departamentul de Maşini-Unelte şi Scule. (12.05.2017)

anunţ

tematică

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anunţă suspendarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I, poz. 1 în statul de funcții, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență.(12.05.2017)

anunţ

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 22 și poz. 38 Serviciul de Pază, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (11.05.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de paznic poz. 13, portar poz. 4, paznic poz. 3 și poz. 4, paznic poz.4, din statul de funcții al Serviciului de Pază, Facultatea TPMI, Facultatea HGIM. (11.05.2017)

proces verbal

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.II, poz.2 de la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.(10.05.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului vacant de chimist gr. specialist, poz.5 de la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (10.05.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.II, poz.2 de la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.(09.05.2017)

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a postului vacant de chimist gr. specialist, poz.5 de la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.  (09.05.2017)

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7, din statul de funcții al Direcției Resurse Umane – Biroul Personal. (08.05.2017)

borderou

răspuns sesizare

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 4, din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – Departamentul Electrotehnică. (08.05.2017)

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor, poz. 9 şi poz. 10. (05.05.2017)

borderou

♦ Rezultat contestaţii la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7, din statul de funcții al Direcției Resurse Umane – Biroul Personal. (04.05.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer sistem debutant – studii superioare,poziţia 3, la Departamentul Mecanica Structurilor de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. (04.05.2017)

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul al III-lea, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (03.05.2017)

anunț

tematică

bibliografie

cerere

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant studii superioare pe perioadă nedeterminată de chimist, grad specialist, poz. 5 la Departamentul Ingineria și Managementul Mediului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (03.05.2017)

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant studii superioare pe perioadă nedeterminată de inginer, gradul II, poz. 2 la Departamentul Ingineria și Managementul Mediului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (03.05.2017)

proces verbal

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7, din statul de funcții al Direcției Resurse Umane – Biroul Personal. (03.05.2017)

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de secretar studii superioare debutant, poz. 2 la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (27.04.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 7, poz. 8 din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Interviul va avea loc marți, 02.05.2017, ora 09.00, la Facultatea CMMI. (27.04.2017)

borderou

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 4, din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – Departamentul Electrotehnică. (26.04.2017)

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (25.04.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant studii superioare pe perioadă nedeterminată de inginer, gradul II, poz. 2 la Departamentul Ingineria și Managementul Mediului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (24.04.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant studii superioare pe perioadă nedeterminată de chimist, grad specialist, poz. 5 la Departamentul Ingineria și Managementul Mediului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (24.04.2017)

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7, din statul de funcții al Direcției Resurse Umane – Biroul Personal.

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– 2 posturi paznic, poz. 3 și 4, la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial

– 1 post paznic, poz. 13, la Serviciul de Pază

– 1 post portar, poz. 4, la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

– 1 post paznic la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de portar, poz. 22 și poz. 38 în cadrul Direcției Servicii Studențești – Serviciul de Pază.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gradul I, poz. 1 în statul de funcții, cu atribuții de coordonare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor la Administrația Facultăţii de Textile – Pielărie și Management Industrial.

anunț

cerere

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic gr.II poz.6, din cadrul Biroului de Management al Proiectului cu Finanțare Externă.

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.3, la Biroul Tehnic din cadrulDirecției Servicii Studențești.borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.2, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer debutant, la Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică.

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu studii superioare gradul II, poziția 3, în cadrul Direcției Servicii Studențești – Biroul Tehnic.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea unui post de inginer IA,în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale (UAAI).

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutantpoz. II, din statul de funcții al Facultății de Știința și Ingineria Mediului.

borderou

răspuns contestaţie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent studii superioare debutant, poz. 7 la Biroul Personal din cadrul Direcţiei Resurse Umane.

anunţ

bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante contractuale de îngrijitor, la Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

anunţ

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IApoz. 4, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Departamentul de Energetică.

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutantpoz. II, din statul de funcții alFacultății de Știința și Ingineria Mediului.

proces verbal

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de consultant juridic gr.II, poz.6, din cadrul Biroului de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

borderou

amânare Interviul a fost amânat pentru data de 11.04.2017, ora 9.00.

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post de inginer IA,în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale (UAAI).

proces verbal

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz.4 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Departamentul de Energetică.borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza miercuri, 5 aprilie, de la ora 12.00, în Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, imobil ETH, etaj 2, examenul de promovare pe postul de inginer studii superioare gradul IA, a salariatului ing. Timofte Adrian-Iulian, angajat în funcția de inginer studii superioare gradul I, în cadrul Departamentului de Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice.

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic gradul II, poziția 6,în cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza vineri, 31 martie, de la ora 10.00, examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gradul al III-lea, a d-rei Nastasă Oana Roxana, angajată în funcția de administrator financhiar studii superioare debutant în cadrul Direcției Resurse Umane, Biroul Personal.

anunț

bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va organiza miercuri, 5 aprilie, de la ora 09.00, la sediul Facultății de Mecanică, examenul de promovare pe postul de inginer gr. I la Departamentul Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de tehnician st. medii tr. III, poz. 2, dept. IMAR din statul de funcții al Facultății de Mecanică.

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea unui post de tehnician IA, Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

proces verbal

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare gr. III, poz. 8 la Rectorat.

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 6 și poz. 21 la Direcția Servicii Studențești – Cantină.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare gr. III, poz. 8 la Rectorat. Proba practică va avea loc luni, 20.03.2017, ora 11.00, la Rectorat.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gradul II, poziția 3,în cadrul Direcției Servicii Studențești – Biroul Tehnic.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 3 la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 6 și poz. 21, de la Direcția Servicii Studențești – Cantină. Interviul va avea loc vineri, 17.03.2017, ora 12.00, la Direcția Servicii Studențești.

borderou

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician st. medii tr. III, poz. 2, dept. IMAR din statul de funcții al Facultății de Mecanică.

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu debutant,în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer IA,în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale (UAAI).

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate st. sup. gr. III, poz. 8 din statul de funcții al Rectoratului Universității.

proces verbal

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 3 la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic gradul II, poziția 6,în cadrul Biroului de Management al Programelor cu Finanțare Externă.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician IA, Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 9 și poz.10 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu, studii superioare, gr.III, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

proces verbal

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician, tr.I, poz. 2 din cadrul Direcției Servicii Studențești – cămin T14.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 9 și poz.10 la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de strungar, tr.I, poz. 2, de la Departamentul de MecanicăTeoretică – Facultatea CMMI.

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 7 și poz. 8 la cămin T3-T4 și îngrijitor, poz. 4la cămin T20 din cadrul DSS.

borderou

♦ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehnician III, studii medii, pe perioadă nedeterminată, poz. 2 din statul de funcţii al Facultăţii de Mecanică- Departamentul Inginerie Mecanică şi Autovechicule Rutiere, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014.

anunţ

tematică şi bibliografie

cerere

♦ Rezultate finale pentru ocuparea a două posturi contractual vacantede bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI.

borderou

♦ Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului temporar vacantde bibliotecar st. sup. gr.II, poz. 9, la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou♦ Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului vacantde bibliotecar st. sup. debutant, poz. 5, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente – Biroul Informare-Documentare-Informatizare din cadrul Bibliotecii TUIAȘI.  borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.IA, poz.3, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou 

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea unui post de îngrijitor, în cadrul Direcţiei Servicii Studenţești.

proces-verbal

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea posturilor vacantede portar poz. 1 – căm. T1-T2, paznic poz. 10 – căm. T9, portar poz. 8 – căm. T15, portar poz. 14, portar poz. 17 – căm. T17, la Direcţia Servicii Studenţești.

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacantde electrician tr. I, poz. 2, la Direcția Servicii Studenţeşti.

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului temporar vacantde bibliotecar st. sup. gr.II, poz. 9, la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru ocuparea a două posturi contractual vacantede bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI.

borderou

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului vacantde bibliotecar st. sup. debutant, poz. 5, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente – Biroul Informare-Documentare-Informatizare din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.IA, poz.3, la Departamentul de Energetică din cadrulFacultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar universitate studii superioare, gradul IIIpoz.8, din cadrul Secretariatului Rectorat, cu dublă competență: evidența studenților străini și asigurarea calității în învățământul superior.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de auditor gr.I, poz.3 și auditor gr.II, poz.2la Compartimentul Audit Public Intern.

anunț

tematică

bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor, la cantina studențească, din cadrulDirecția Servicii Studențești.

anunț

cerere

♦ Rezultate probă practică pentru concursul de angajare pe postul de operator calculator, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale,din data de 17.02.2017. 

borderou

♦ Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului vacant de secretar universitate studii superioare gr.I, cu atribuții de șef de birou, poz. 1,din cadrul Biroului de  Relații Internaționale.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de bibliotecar st. sup. debutant poz. 13 și poz. 16 la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a postului temporar vacantde bibliotecar st. sup. gr.II, poz. 9, la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocupare a postului vacantde bibliotecar st. sup. debutant, poz. 5, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente – Biroul Informare-Documentare-Informatizare din cadrul Bibliotecii TUIAȘI

borderou

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacantde electrician tr. I, poz. 2, la Direcția Servicii Studențești.

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacantede îngrijitor poz. 7 și poz. 8 – cămin T3-4, îngrijitor poz. 4 – căm. T20, la Direcția Servicii Studențești.

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacantede portar poz. 1 – căm. T1-T2, paznic poz. 10 – căm. T9, portar poz. 8 – căm. T15, portar poz. 14, portar poz. 17 – căm. T17, la Direcția Servicii Studențești.

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 27 februarie 2017 examenul de promovare în funcția de administrator patrimoniu treapta III a salariatului Emanuel Năstase, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant la Direcția Servicii Studențești.

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate st. sup. gr. I – cu atribuții de șef birou,de la Biroul de Relații Internaționale. Interviul va avea loc luni, 20.02.2017, ora 11.00, la Prorectoratul Relații Internaționale.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă și probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 9,de la Biroul Rotaprint – DGA.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 28 februarie 2017 examenul de promovare în funcția de inginer gr. I a salariatei Bosînceanu Maria, angajată în funcția de inginer gr. II la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial.

anunț

tematică și bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 28 februarie 2017 examenul de promovare în funcția de inginer gr. I a salariatului Popescu Constantin, angajat în funcția de inginer gr. II la Departamentul de Mecanica Fluidelor, Mașini și Acționări Hidraulice și Pneumatice – FCMMI.

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de operator calculator,de la Biroul Sisteme de Comunicații și Informatizare.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 27 februarie 2017 examenul de promovare din funcția de operator calculator debutant, prin trecerea în gradul profesional superior, a salariaților Perju Alexandru – Mihai și Potîngă Ștefan, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale.

anunț

tematică și bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 27 februarie 2017 examenul de promovare pe post de secretar studii superioare grad II a salariatei Scripcariu Ana-Maria, angajată pe post de secretar studii superioare grad III la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor – secretariatul facultății.

anunț

tematică și bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III, poz. 3, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacantde bibliotecar studii superioare gradul II, poz. 9, la Biblioteca TUIASI – Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

proces-verbal

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacantde bibliotecar studii superioare debutant, poz. 5, la Biblioteca TUIASI – Serviciul Organizarea Fondului de Documente – Birou Informare-Documentare-Informatizare, din cadrul DGA.

proces-verbal

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea a două posturi contractual vacantede bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI – Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

proces-verbal

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 16,de la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

♦ Rezultate finale privind ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare de scurtă duratăpoz. 8, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii medii debutant – cu atribuții șef tură pază, poz. 16, poz. 17 și poz. 18 din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu – DGA.

borderou

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată,de secretar universitate, studii superioare, gr. I, cu atribuții de Șef Birou Relații Internaționale, la Biroul de Relații Internaționale.

proces verbal

♦ Răspuns contestație nr. 2173/06.02.2017 cuprinzând rezultatele la proba scrisă pentru postul vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant – cu atribuții șef tură pază, ca urmare a recorectării  lucrării scrise a domnului Diaconu Viorel, candidat la concursul din data de 02.02.2017.răspuns

♦ Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii medii debutant – cu atribuții șef tură pază, poz. 16, poz. 17 și poz. 18 din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu – DGA.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 16,de la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

♦ Rezultat selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, din statul de funcții al Biroului Rotaprint.proces verbal

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III – cu atribuții șef serviciu pază, poz. 15, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu – DGA.borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, din cadrul Rectoratului.borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului.borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr.IA – Director bibliotecăpoz. 1, din cadrul Bibliotecii TUAȘI.

borderou

♦ Rezultat selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de operator calculator debutant, poz. 8, poz. 9 și poz. 10din statul de funcții al BSCI.

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

anunț 

tematică și bibliografie

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare de scurtă duratăpoz. 8, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III – cu atribuţii de şef serviciu pazăpoziţia 15, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă. 

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind ocuparea de trei posturi vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant- cu atribuţii de şef tură pază poziţiile 16, 17 şi 18 pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.borderou

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, din cadrul Rectoratului

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 13, de la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de portar, poz. 17, poz.18, poz.19 la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

borderou

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 13, de la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

♦ Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului.

borderou 

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de strungar, studii medii, tr.I, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.anunț

bibliografie

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de electrician I, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Direcția Servicii Studențești.anunț

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, din cadrulRectoratului

borderou

♦ Rezultatele selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr. I A, Director Bibliotecă, poz.1, din statul de funcții al Bibliotecii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de îngrijitoare, la Direcția Servicii Studențești.

anunț

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi contractual vacante de portar, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Direcția Servicii Studențești.

anunț

tematică și bibliografie

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de portar, poz. 17, poz.18, poz.19 la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 13, de la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului.

borderou

♦ Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitorpoz. 3, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu – DGA.

borderou

♦ Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutantpoz. 7, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu – DGA.

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare de scurtă duratăpoz. 8, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu.

proces verbal 

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii medii debutant- cu atribuţii de şef tură pază, poziţia 16, pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

proces verbal

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III – cu atribuţii de şef serviciu pazăpoziţia 15, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă. 

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician 1A, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. anunțtematică și bibliografie

♦ Rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu – DGA.

borderou

♦ Rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, din cadrulServiciului Administrativ Patrimoniu – DGA.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacantde bibliotecar studii superioare gradul II, poz. 9, la Biblioteca TUIASI – Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractual vacantede bibliotecar studii superioare debutant, poz. 13 și 16, la Biblioteca TUIASI – Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul DGA.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacantde bibliotecar studii superioare debutant, poz. 5, la Biblioteca TUIASI – Serviciul Organizarea Fondului de Documente – Birou Informare-Documentare-Informatizare, din cadrul DGA.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 11, la Rectorat.

proces verbal

♦ Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, la Departamentul State-Salarii din cadrul DRU.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată,de secretar universitate, studii superioare, gr. I, cu atribuții de Șef Birou Relații Internaționale, la Biroul de Relații Internaționale.

anunț

bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță anularea probei scrise din data de 19.01.2017 pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz.16, de la Biroul Rotaprint și reprogramarea acesteia în ziua de 03.02.2017, ora 10.00.

anunț

♦ Reprogramarea concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, din cadrul Rectoratului, pentru data de 27.01.2017, ora 09.00.

anunț

♦ Rezultatele finale privind ocuparea posturilor vacante de tehnician tr.IA, poz.2 și poz.5, la Departamentul Beton, Materiale, Tehnologie și Management din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

borderou

♦ Rezultatele probei practice privind ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, din statul de funcții al Biroului State-Salarii, din cadrul Direcției Resurse Umane.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 9, pe durată nedeterminată la Biroul Rotaprint.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de operator calculator debutantpozițiile 8, 9, 10 în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații.

anunț

tematică și bibliografie 

cerere

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.1,, din cadrul Biroului State-Salarii – DRU.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar universitate studii superioare, gradul III, poziția 8, la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

anunţ test limbă engleză

♦ Rezultatele probei scrise privind ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, din statul de funcții al Biroului State-Salarii, din cadrul Direcției Resurse Umane.

borderou

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 14, la Secretariatul Rectoratului.

proces verbal

♦ Rezultatele probei practice privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou, poz.1,, din cadrul Biroului State-Salarii – DRU.

borderou

♦ Rezultatele probei scrise privind ocuparea posturilor vacante de tehnician tr.IA, poz.2 și poz.5, la Departamentul Beton, Materiale, Tehnologie și Management din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

borderou

♦ Rezultate finale privind ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, din cadrul Direcției Resurse Umane – Biroul State-Salarii.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere, de director bibliotecă, poziția 1 (bibliotecar studii superioare, gradul IA), din cadrul Bibliotecii TUIAȘI.

anunț

bibliografie

tematică

cerere

♦ Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de manipulant bunuri, la Biroul ROTAPRINT – Direcția Generală Administrativă.

proces verbal

♦ Rezultate finale privind concursul pentru ocupare a trei posturi vacante de portar, poz. 21, poz. 22, poz. 23 la Facultatea de Mecanică.

borderou

♦ Rezultate probă scrisă pentru concursul de ocuparea a postului vacant de inginer debutant poz. 2, din statul de funcții a Facultății de Construcții și Instalații – Departamentul Căi de Comunicații și Fundații.

borderou

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea de trei posturi vacante de administrator patrimoniu cu studii medii debutant- cu atribuţii de şef tură pază poziţiile 16, 17 şi 18 pe durată nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

anunţ

bibliografie

tematică

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu SSD debutant, poziţia 9, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.

anunţ

bibliografie

tematică

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu studii superioare grad III – cu atribuţii de şef serviciu pază, poziţia 15, pe perioadă nedeterminată la Direcţia Generală Administrativă.

anunţ

bibliografie

tematică

cerere ♦ Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediuluiborderou

♦ Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. III, poz. 6, din statul de funcții alBiroului State-Salarii, din cadrul Direcției Resurse Umane.

proces verbal

 Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocupare a trei posturi vacante de portar, poz. 21, poz. 22, poz. 23 la Facultatea de Mecanică.

borderou

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA poz.2 și poz.5, din statul de funcții al Departamentului Beton Materiale, Tehnologie, Management, de la Facultatea de Construcții și Instalații.

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar universitate studii superioare, gradul III, poziția 8, la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

anunţ test limbă engleză

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, din cadrul Direcției Resurse Umane – Biroul State-Salarii.

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de secretar universitate studii superioare debutant, poziția 11, la Secretariatul Rectoratului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de administrator patrimoniu cu studii medii, debutant, la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Tehnic.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

proces verbal

♦ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de portar, poz. 17, poz. 18, poz. 19, la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

anunț

tematică și bibliografie

cerere

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de portar poz. 21, poz. 22, poz. 23, din cadrul Facultății de Mecanică.

proces verbal

♦ Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant poz. 2, din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

proces verbal

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.