loader image

Home

News


Events

65% of patents in Romania in the last ten years

704 student patents

13,184

Enrolled Students

7,660

Beds in campus

683

University Teachers

4,060

Scholarships

TUIASI Logo
"Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.