loader image

Certificate of appreciation for TUIASI professor from Mersin University in Turkey

Professor Cornelia-Livia Bejan from the Faculty of Civil Engineering and Building Services at TUIASI has received a Certificate of Appreciation from Mersin University, Turkey, for her talks during an Erasmus mobility in 21 – 28 September 2018.

TUIASI Logo
"Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.