loader image

Cercetare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) este clasificată ca universitate de cercetare avansată și educație, conform Ordinului Ministrului MECTS nr.5262/2011 și acreditată ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național, conform Deciziei ANCS nr.9708 din 29.07.2009.

TUIASI a primit calificativul de instituție cu grad ridicat de încredere, acordat de Consiliul ARACIS în anul 2009 și derulează programe de studii de licență, master, cercetare doctorală/ postdoctorală și contracte de cercetare științifică în cadrul a 14 domenii de cercetare, din care 10 domenii au fost clasificate la categoria A, conform prevederilor Legii 1/2011 și HG.789/2011.

Prorectoratul de Cercetare Științifică și Inovare coordonează activitatea de cercetare științifică, dezvoltare, transfer tehnologic și inovare, realizată în cadrul contractelor de cercetare naționale și internaționale.

Diseminarea rezultatelor cercetării științifice se realizează prin intermediul  sectiunilor Buletinului Institutului Politehnic din Iași, precum și prin publicarea  cărților și monografiilor prin Editura Politehnium.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.