loader image

Senatul Universității

Membrii Senatului – legislatura 2020 – 2024

Prof. univ. dr. ing. Iulian Aurelian CIOCOIU
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informațiilor

Președinte Senat

Prof. univ. dr. ing. Alexandru SĂLCEANU
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Vicepreședinte Senat

Șef lucrări dr. ing. Daniel TOMA
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretar Senat

Prof. univ. dr. ing. Maricel ADAM
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. Alexandru Archip
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Președinte C6

Conf. univ. dr. ing. Manuela Lăcrămioara AVĂDANEI
Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor

Secretar C5

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe BĂDĂRĂU
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
Facultatea de Construcții și Instalații

Secretar C6

Prof. univ. dr. ing. Costică BEJINARIU
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Secretar C7

Prof. univ. dr. ing. Mirela BLAGA
Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor

Președinte C3

Prof. univ. dr. ing. Radu Gabriel BOZOMITU
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

Lect. univ. dr. Creola Smaranda BUJU
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Adrian BURLACU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Secretar C3

Prof. univ. dr. ing. Petru CAȘCAVAL
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Președinte C1

Conf. univ. dr. ing. Petru CERCEL
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Corina CERNĂTESCU
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Romeo Cristian CIOBANU
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Șef lucări dr. ing. Oana Elena COLȚ
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Ciprian Romeo COMȘA
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Silvia CURTEANU
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Ioan DOROFTEI
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. Ioana Sorina ENȚUC
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Cătălin Daniel GĂLĂȚANU
Facultatea de Construcții și Instalații

Președinte C4

Prof. univ. dr. ing. Maria GAVRILESCU
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Conf. univ. dr. arh. Tudor GRĂDINARU
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Cristian Gyözö HABA
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Mihăiță Horodincă
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Nicolae HURDUC
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Președinte C2

Conf. univ. dr. ing. Cristiana ISTRATE
Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor

Secretar C2

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Dorin LUCACHE
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Președinte C5

Prof. univ. dr. ing. Ioan MĂMĂLIGĂ
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. Petre Daniel Mătăsaru
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţie

Membru Senat

Conf. univ. dr. art. plast. Maria Adriana MICU
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Secretar C1

Prof. univ. dr. ing. Aura MIHAI
Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU
Facultatea de Mecanică

Președinte C7

Prof. univ. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCU
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Vasile Lucian Pavel
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Membru Senat

Șef lucrări univ. dr. ing. Manuela Cristina Perju
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Aristotel POPESCU
Facultatea de Mecanică

Secretar C4

Conf. univ. dr. ing. Mihai POSTOLACHE
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

Conf. univ. dr. mat. Marcel Romică Roman
Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Adrian Constantin Sachelarie
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. George ȚĂRANU
Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Irina TIȚA
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Ionuț Ovidiu TOMA
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Student Adelina Daniela AGOP
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Membru Senat

Student Tiberiu AMĂRIUȚĂ
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Membru Senat

Student Ioana ANANIA
Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

Student Adriana Mariana ASOLTANEI
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Birou Senat

Student Mihai Adrian Bosoi
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Student Constantin Vlăduţ COSMAN
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Membru Senat

Student Ștefania GALL
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Membru Senat

Student Bogdan Alexandru GHILESCHI
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Membru Senat

Student Mihai Răzvan Grecu
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Membru Senat

Student Laurențiu Robert Manu
Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Membru Senat

Student Tudor Ioan Mihăilă
Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

Student Andreea Maria Păuleț
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Membru Senat

Student Ilinca – Daniela Săhlean
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Membru Senat

Student Lamara Stratu
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Comisii de specialitate ale Senatului

C1 – Comisia pentru programe de studii, evaluarea și asigurarea calității
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Petru CAȘCAVAL

C2 – Comisia pentru cercetare – dezvoltare, antreprenoriat și parteneriat public privat
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Nicolae HURDUC

C3 – Comisia de relații internaționale, imagine universitară și titluri onorifice
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Mirela BLAGA

C4 – Comisia pentru activități studențești și servicii sociale
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Cătălin Daniel GĂLĂȚANU

C5 – Comisia pentru strategie instituțională, infrastructură și management financiar
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Dumitru Dorin LUCACHE

C6 – Comisia de informatizare și comunicații digitale
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Alexandru ARCHIP

C7 – Comisia pentru Cartă, etică, regulamente și incompatibilități
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU


Hotărâri ale Senatului

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.