loader image

Senatul Universității

Membrii Senatului – legislatura 2020 – 2024

Prof. univ. dr. ing. Iulian Aurelian CIOCOIU
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informațiilor

Președinte Senat

Prof. univ. dr. ing. Alexandru SĂLCEANU
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Vicepreședinte Senat

Șef lucrări dr. ing. Daniel TOMA
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretar Senat

Prof. univ. dr. ing. Maricel ADAM
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. Alexandru Archip
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Manuela Lăcrămioara AVĂDANEI
Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Președinte C3

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe BĂDĂRĂU
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
Facultatea de Construcții și Instalații

Secretar C6

Prof. univ. dr. ing. Costică BEJINARIU
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Secretar C7

Prof. univ. dr. ing. Mirela BLAGA
Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Radu Gabriel BOZOMITU
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

Lect. univ. dr. Creola Smaranda BUJU
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Adrian BURLACU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Secretar C3

Prof. univ. dr. ing. Petru CAȘCAVAL
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Președinte C1

Conf. univ. dr. ing. Petru CERCEL
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Corina CERNĂTESCU
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Romeo Cristian CIOBANU
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Șef lucări dr. ing. Oana Elena COLȚ
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Ciprian Romeo COMȘA
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Cristian Gheorghe CROITORU
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Președinte C6

Prof. univ. dr. ing. Silvia CURTEANU
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Ioan DOROFTEI
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. Ioana Sorina ENȚUC
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Cătălin Daniel GĂLĂȚANU
Facultatea de Construcții și Instalații

Președinte C4

Prof. univ. dr. ing. Maria GAVRILESCU
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Conf. univ. dr. arh. Tudor GRĂDINARU
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Cristian Gyözö HABA
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Nicolae HURDUC
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Președinte C2

Conf. univ. dr. ing. Cristiana ISTRATE
Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor

Secretar C2

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Dorin LUCACHE
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Secretar C5

Conf. univ. dr. ing. Stelian Sergiu MAIER
Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor

Președinte C5

Prof. univ. dr. ing. Ioan MĂMĂLIGĂ
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. Petre Daniel Mătăsaru
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţie

Membru Senat

Conf. univ. dr. art. plast. Maria Adriana MICU
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Secretar C1

Prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU
Facultatea de Mecanică

Președinte C7

Prof. univ. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCU
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Vasile Lucian Pavel
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Aristotel POPESCU
Facultatea de Mecanică

Secretar C4

Conf. univ. dr. ing. Mihai POSTOLACHE
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Edward RAKOSI
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Lect. univ. dr. mat. Marcel Romică Roman
Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. George ȚĂRANU
Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Irina TIȚA
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. Ionuț Ovidiu TOMA
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Student George ACHIȚEI
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Student Adriana Mariana ASOLTANEI
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Birou Senat

Student Tiberiu Marian BACIU
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Membru Senat

Student Caius Laurenţiu BĂLAN
Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor

Membru Senat

Student Cristiana BIȘOC
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

Student Ioan Marian BUCUR
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

Student Tudor Alexandru COBUZ
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Membru Senat

Student Marian GĂBUREANU
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Student Bogdan Alexandru GHILESCHI
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Membru Senat

Student Elena Adelina GRIGORAȘ
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Student Andrei POPA
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Membru Senat

Student Robert Florin SUMĂNARU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

Student Stelian Ioan TUDORIU
Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

Student Sergiu VRABIE
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Comisii de specialitate ale Senatului

C1 – Comisia pentru programe de studii, evaluarea și asigurarea calității (PDF)

C2 – Comisia pentru cercetare – dezvoltare, antreprenoriat și parteneriat public privat (PDF)

C3 – Comisia de relații internationale, imagine universitară și titluri onorifice (PDF)

C4 – Comisia pentru activități studențești și servicii sociale (PDF)

C5 – Comisia pentru strategie instituțională, infrastructură și management financiar (PDF)

C6 – Comisia de informatizare și comunicații digitale (PDF)

C7 – Comisia pentru Cartă, etică, regulamente și incompatibilități (PDF)


Hotărâri ale Senatului

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.