preloder

Senatul Universității

Membrii Senatului – legislatura 2016 – 2020

Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Președinte Senat

Prof. univ. dr. ing. Ion BOGDAN
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Vicepreședinte Senat

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe BĂDĂRĂU
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Secretar Senat

Prof. univ. dr. ing. Maricel ADAM
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Președinte C2

Prof. univ. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Costică BEJINARIU
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Secretar C7

Prof. univ. dr. ing. Gabriela BIALI
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Mirela BLAGA
Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Secretar C6

Prof. univ. dr. ing. Constantin BOFU
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Președinte C4

Prof. univ. dr. ing. Nicolae BOȚU
Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Petru CAŞCAVAL
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Corina CERNĂTESCU
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Secretar C5

Prof. univ. dr. ing. Romeo Cristian CIOBANU
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Iulian Aurelian CIOCOIU
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Cristian Gheorghe CROITORU
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Președinte C6

Prof. univ. dr. ing. Silvia CURTEANU Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Ioan DOROFTEI
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Șef lucări dr. ing. Ioana Sorina ENȚUC
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Cătălin Daniel GĂLĂȚANU
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Secretar C4

Prof. univ. dr. ing. Maria GAVRILESCU
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Secretar C2

Prof. univ. dr. ing. Ion GIURMA
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Rodica HARPA
Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Cristiana ISTRATE
Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Stelian Sergiu MAIER
Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Președinte C5

Prof. univ. dr. ing. Ioan MĂMĂLIGĂ
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Conf. univ. dr. ar. plast. Maria Adriana MICU
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCU
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Dumitru OLARU
Facultatea de Mecanică

Președinte C1

Prof. univ. dr. ing. Doru Adrian PĂNESCU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Adrian Traian PLEȘCA
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Secretar C3

Prof. univ. dr. ing. Aristotel POPESCU
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Mihai POSTOLACHE
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Membru Senat

Prof. univ. dr. fiz. Irina RADINSCHI
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Lect. univ. dr. mat. Marcel Romică ROMAN
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Președinte C3

Prof. univ. dr. ing. Alexandru SĂLCEANU
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Constantin SĂRMĂŞANU CHIHAI
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Costică SAVA
Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Luminița SCRIPCARIU
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Elena ȘERBAN
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Adriana SÎRBU
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

Prof. univ. dr. ing. Carmen TEODOSIU
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Conf. univ. dr. ing. Irina TIȚA
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

Șef lucrări dr. ing. Ionuț Ovidiu TOMA
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

Student Alexandru ABABEI
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Student George Marian BABEI
Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

Student Andreea Simona BRADAN
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Membru Senat

Student Sergiu BREABĂN
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Membru Senat

Student Sebastian Marian DAVID
Facultatea de Mecanică

Membru Senat

Student Marian GĂBUREANU
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Membru Senat

Student Iuliana HUMĂ
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Membru Senat

Student Alexandru Ionuț IRIMIA
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Membru Senat

Student Elena Alice MĂTĂȘEL
Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

Student Adi Cătălin POPA
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Membru Senat

Student Nicoleta POROȘNIUC
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Membru Senat

Student Robert Florin SUMĂNARU
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Membru Senat

Student Georgiana TĂRĂBOANȚĂ
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

Student Marius Cosmin TULUCEANU
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Membru Senat

Student Mihaela Cosmina ZAZU
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Membru Senat

Comisii de specialitate ale Senatului

C1 – Comisia pentru programe de studii, evaluarea și asigurarea calității (PDF)

C2 – Comisia pentru cercetare – dezvoltare, antreprenoriat și parteneriat public privat (PDF)

C3 – Comisia de relații internationale, imagine universitară și titluri onorifice (PDF)

C4 – Comisia pentru activități studențești și servicii sociale (PDF)

C5 – Comisia pentru strategie instituțională, infrastructură și management financiar (PDF)

C6 – Comisia de informatizare și comunicații digitale (PDF)

C7 – Comisia pentru Cartă, etică, regulamente și incompatibilități (PDF)


Hotărâri ale Senatului

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.