loader image

Masterat / Taxe și finanțare

Taxe de înscriere la concursul de admitere

FacultateCuantum (lei)
Automatică și Calculatoare150
Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”100
Construcții și Instalații100
Construcții de Mașini și Management Industrial100
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației100
Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată100
Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului100
Mecanică100
Știința și Ingineria Materialelor100
Design Industrial și Managementul Afacerilor100

Taxe de școlarizare

FacultateCuantum (lei / an)
Automatică și Calculatoare4.200
Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”3.000
Construcții și Instalații3.100
Construcții de Mașini și Management Industrial2.700
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației4.500
Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată3.000
Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului3.000
Mecanică• 2.700 (domeniul Ingineria autovehiculelor)
• 2.200 (domeniile Inginerie mecanică și Mecatronică și robotică)
Știința și Ingineria Materialelor3.000
Design Industrial și Managementul Afacerilor2.400

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.