preloder

Masterat / Taxe și finanțare

Taxe de înscriere la concursul de admitere

 • Automatică şi Calculatoare
  • toate formele de învățământ – 200lei
 • Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”
  • toate formele de învățământ – 100lei
 • Construcţii şi Instalaţii
  • toate formele de învățământ – 100lei
 • Construcţii de Maşini şi Management Industrial
  • toate formele de învățământ – 100lei
 • Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
  • toate formele de învățământ – 100lei
 • Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
  • toate formele de învățământ – 100lei
 • Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
  • toate formele de învățământ – 100lei
 • Mecanică
  • toate formele de învățământ – 100lei
 • Ştiinta şi Ingineria Materialelor
  • toate formele de învățământ – 100lei
 • Textile – Pielărie şi Management Industrial
  • studii universitare de licenţă – 100lei
  • studii universitare de master – 100lei
 • Arhitectură „G.M.Cantacuzino”
  • învățământ integrat licenţă şi master (6 ani) – 300lei

Taxe de școlarizare

 • Automatică şi Calculatoare
  • Licenţă şi master
  • Taxa şcolarizare începând cu a doua repetare – 3000lei
 • Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”
  • Licenţă și Master cu frecvenţă redusă – 2500lei
  • Licenţă și Master cu frecvenţă – 3000lei
 • Construcţii şi Instalaţii
  • Licență. IF – 2400lei
  • Master – 2900lei
 • Construcţii de Maşini şi Management Industrial
  • Licență și Master – 2700lei
 • Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
  • Licență și Master – 3500lei
 • Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
  • Licență și Master – 2500lei
 • Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
  • Inginerie Civilă (Licență și Master) – 2000lei
  • Ingineria Mediului – 2000lei
  • Inginerie geodezică – 2500lei
 • Mecanică
  • Ingineria autovehiculelor
   • Licență – 2500lei
   • Master – 2700lei
  • Inginerie Mecanică (Licență și Master) – 2200lei
  • Mecatronică și robotică (Licență și Master) – 2200lei
 • Ştiinta şi Ingineria Materialelor
  • Licență și Master – 2000lei
 • Textile – Pielărie şi Management Industrial
  • Licență și Master – 2000lei
 • Arhitectură „G.M.Cantacuzino”
  • Program integrat licență și master – 4000lei

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.