loader image

Audiențe

Audienţe Rectorat

Audienţele se pot stabili pentru zilele următoare, în intervalul orar respectiv:

Marţi:12.00 – 14.00
Joi:11.00 – 13.00

Adresa: Secretariat RECTORAT, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 67, corp T, et. 1, camera B107

Tel: +40 232 212 322

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.