loader image

Primul trimestru 2016

Lista achizițiilor cu o valoare mai mare de 5000 euro, aferente primului trimestru al anului 2016

Lista achizițiilor 2016

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.