preloder

Posturile didactice: pachet de informații

Candidați


Desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs (11.08.2020)


Anunț privind suspendarea desfășurării concursurilor pe posturile didactice

Ca urmare a prevederilor art.27 (3) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: „Pe durata stării de alertă, ȋn instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante”, se suspendă desfășurarea concursurilor pentru posturile didactice scoase la concurs ȋn sem.II, an universitar 2019/2020.


Calendarul desfășurării concursurilor pe posturi didactice (23.04.2020)


Calendarul desfășurării concursurilor pe posturi didactice – semestrul al doilea (16.04.2020)Candidați

Calendarul desfășurării concursurilor pe posturi didactice (28.11.2019)TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.