loader image

Posturile didactice: pachet de informații

Calendarul concursurilor didactice semestrul al II-lea, an universitar 2024 – 2025 – 30.04.2024


Calendarul concursurilor didactice semestrul I, an universitar 2023/2024 – 29.11.2023

Concursuri didactice – an universitar 2022 – 2023, semestrul al II-lea – 25.04.2023Concursuri didactice – an universitar 2022 – 2023, semestrul I – 25.11.2022


Concursuri didactice – an universitar 2021 – 2022, semestrul al II-lea – 28.04.2022

Decizie privind titularizarea cadrelor didactice care au promovat concursul pe posturile didactice scoase la concurs în semestrul II în anul universtiar 2021 – 2022

Modificarea comisiei pentru postul de șef lucrări poz. 14 (SIM)


Dosare candidați (20.06.2022):Concursuri didactice – an universitar 2021 – 2022, semestrul I – 03.12.2021


Concursuri didactice – an universitar 2020 – 2021, semestrul al II-lea

Decizie privind titularizarea cadrelor didactice care au promovat concursul pe posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II în anul universitar 2020 – 2021. (22.07.2021)

Informații privind desfășurarea concursurilor pe posturi didactice – 07.05.2021


Concursuri didactice – an universitar 2020 – 2021, semestrul I

Dosarele de concurs ale candidaților înscriși

Informații privind desfășurarea concursurilor pe posturi didactice – semestrul I, an universitar 2020/2021


Candidați


Desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs (11.08.2020)


Anunț privind suspendarea desfășurării concursurilor pe posturile didactice

Ca urmare a prevederilor art.27 (3) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: „Pe durata stării de alertă, ȋn instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante”, se suspendă desfășurarea concursurilor pentru posturile didactice scoase la concurs ȋn sem.II, an universitar 2019/2020.


Calendarul desfășurării concursurilor pe posturi didactice (23.04.2020)


Calendarul desfășurării concursurilor pe posturi didactice – semestrul al doilea (16.04.2020)Candidați

Calendarul desfășurării concursurilor pe posturi didactice (28.11.2019)TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.