preloder

AntreprenorIng – Prezentare proiect și informații de interes

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de responsabil grup țintă cadre didactice și a posturilor vacante de Expert grup țintă studenți din cadrul proiectului POCU 379/6/21/123975 – „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng” (20.09.2019)

Rezultate obținute în urma analizei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante de responsabil grup țintă cadre didactice și expert grup țintă studenți, din cadrul proiectului POCU 379/6/21/123975 – „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng” (20.09.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs în cadrul proiectului POCU 379/6/21/123975 – Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – Antreprenoring pentru ocuparea următoarelor posturi (mai multe detalii în documentele de mai jos):

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.