loader image

AntreprenorIng – Prezentare proiect și informații de interes

Listă cadre didactice selecționate – 06.07.2020


Anunț – etapa a II-a – privind selecția cadrelor didactice care fac parte din grupul țintă al proiectului Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng în vederea participării la schimb de experiență / cursuri organizate de universități /organizații de furnizare cursuri din Uniunea Europeană.


Anunț privind selecția cadrelor didactice care fac parte din grupul țintă al proiectului Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng în vederea participării la schimb de experiență/cursuri organizate de universitati/organizatii de furnizare cursuri din Uniunea Europeană.


Listă cadre didactice selectate în grupul țintă, etapa III


Anunț privind declanșarea procesului de selecție a grupului țintă cadre didactice, etapa a III-a – 24.02.2020 – 27.02.2020.

Ȋn cadrul proiectului POCU/379/6/21/123975 cu titlul: Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng, ȋncepe procesul de selecție a grupului țintă cadre didactice. Ȋncepȃnd cu 24.02.2020 a fost declanșată cea de-a treia etapa a procesului de selecție a grupului țintă cadre didactice pe locurile rămase neocupate.


Cadre didactice selectate în grupul țintă – etapa a doua

Anunț privind declanșarea procesului de selecție a grupului țintă cadre didactice – Etapa a II-a – 10.02.2020 – 14.02.2020. Ȋn cadrul proiectului POCU/379/6/21/123975 cu titlul: Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng, ȋncepe procesul de selecție a grupului țintă cadre didactice. Ȋncepȃnd cu 10.02.2020 a fost declanșată cea de-a doua etapa a procesului de selecție a grupului țintă cadre didactice pe următoarele locuri rămase neocupate.

Cadre didactice selectate în grupul țintă al proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng”

Anunț privind declanșarea procesului de selecție a grupului țintă cadre didactice. Ȋn cadrul proiectului POCU/379/6/21/123975 cu titlul: Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng, ȋncepe procesul de selecție a grupului țintă cadre didactice. Grupul-ţintă cadre didactice este constituit prin selectarea pe baza metodologiei de recrutare, dintre cadrele didactice angajate pe perioada nedeterminata ale celor 11 facultati ale universităţii.


Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de responsabil grup țintă cadre didactice și a posturilor vacante de Expert grup țintă studenți din cadrul proiectului POCU 379/6/21/123975 – „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng” (20.09.2019)

Rezultate obținute în urma analizei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante de responsabil grup țintă cadre didactice și expert grup țintă studenți, din cadrul proiectului POCU 379/6/21/123975 – „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng” (20.09.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs în cadrul proiectului POCU 379/6/21/123975 – Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – Antreprenoring pentru ocuparea următoarelor posturi (mai multe detalii în documentele de mai jos):

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.