preloder

Ianuarie 2021

Materiale necesare pentru desfasurarea lucrarilor de reparatii curente imobil EN – 25.01.2021

Administrare pagină web – 21.01.2021

Serviciu de constatare și reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu Iași – 20.01.2021

Servicii de mentenanță pentru gestionare școlaritate UMS – Facultatea de Construcții și Instalații – 19.01.2021

Decizie de anulare a procedurii de achiziție pentru „Achiziție echipamente dotare laborator” – 18.01.2021

Servicii de purificare apă potabilă – 14.01.2021

Cremoane pentru ferestre din lemn – ETTI – 14.01.2021

Table – Facultatea de Mecanică – 14.01.2021

Servicii de analiză medicală – COVID 19 – Diagnostic molecular RT – PCR, screening și confirmare – 07.01.2021

ERATĂ:

Se inlocuieste paragraful:
“Recoltarea se va face la sediul beneficiarului daca numărul de persoane depășește 30 persoane, in caz contrar va fi la sediul prestatorului. “

Cu
“Recoltarea se va face la sediul beneficiarului daca numărul de persoane depășește 15 persoane, in caz contrar va fi la sediul prestatorului.”

ERATĂ: Se prelungește termen de postare ofertă pentru atribuirea contractului de prestări servicii: pana pe data de 13.01.2021.
Se modifică următorul paragraful din caietul de sarcini: Recoltarea probelor se va face la solicitarea beneficiarului în intervalul orar 7.30 – 14.30, de luni până vineri și în intervalul ora 7 – 9 sâmbăta și duminica.
În Recoltarea probelor se va face la solicitarea beneficiarului în intervalul orar 7.00-14.00, de luni până vineri.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.