loader image

Ianuarie 2021

Materiale costuri operationale ROSE AG 367 – 29.01.2021

Mobilier pentru laboratorul A0-10 – 28.01.2021

Mentenanță și suport tehnic pentru sistemul de automatizare vânzări și management al cantinei studențești – 27.01.2021 – atribuit

Contractul nr. 2978 din 10.02.2021 a fost atribuit operatorului economic
S.C. VEC IMPEX S.R.L., cu o valoare de 9000 lei fără TVA.

Piese de schimb control acces și alarmă – DSS – 27.01.2021 – atribuit

Comanda nr. 27 din 11.02.2021 a fost atribuită operatorului economic S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., cu o valoare de 460 lei fără TVA.

Materiale necesare pentru desfasurarea lucrarilor de reparatii curente imobil EN – 25.01.2021

Administrare pagină web – 21.01.2021

Serviciu de constatare și reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu Iași – 20.01.2021

Servicii de mentenanță pentru gestionare școlaritate UMS – Facultatea de Construcții și Instalații – 19.01.2021 – atribuit

S.C. RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS SRL IASI – 21.492,00 RON fara TVA

Decizie de anulare a procedurii de achiziție pentru „Achiziție echipamente dotare laborator” – 18.01.2021

Servicii de purificare apă potabilă – 14.01.2021 – atribuit

Atribuit SC LA FANTANA, contract nr 11/22.01.2021, valoare 1208 lei (fara TVA)

Cremoane pentru ferestre din lemn – ETTI – 14.01.2021 – atribuit

Atribuit SC URVAS COM SRL, comanda nr 07/20.01.2021, valoare 1547 lei (fara TVA)

Table – Facultatea de Mecanică – 14.01.2021

Servicii de analiză medicală – COVID 19 – Diagnostic molecular RT – PCR, screening și confirmare – 07.01.2021 – atribuit

S-a atribuit prin contract nr. 1220/20.01.2021- cu Institutul Regional de Oncologie Iasi, cu valoarea de 22.000 lei fara TVA.

ERATĂ:

Se inlocuieste paragraful:
“Recoltarea se va face la sediul beneficiarului daca numărul de persoane depășește 30 persoane, in caz contrar va fi la sediul prestatorului. “

Cu
“Recoltarea se va face la sediul beneficiarului daca numărul de persoane depășește 15 persoane, in caz contrar va fi la sediul prestatorului.”

ERATĂ: Se prelungește termen de postare ofertă pentru atribuirea contractului de prestări servicii: pana pe data de 13.01.2021.
Se modifică următorul paragraful din caietul de sarcini: Recoltarea probelor se va face la solicitarea beneficiarului în intervalul orar 7.30 – 14.30, de luni până vineri și în intervalul ora 7 – 9 sâmbăta și duminica.
În Recoltarea probelor se va face la solicitarea beneficiarului în intervalul orar 7.00-14.00, de luni până vineri.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.