loader image

Mai 2022

Servicii de transport extern pentru proiect ROSE-RCM TUIASI – 26.05.2022

Materiale întreținere – 26.05.2022

TV și suport mobil – ETTI – 26.05.2022

Căști de siguranță – ARH – 26.05.2022

Servicii de consultanță – selecția consultanților individuali – 26.05.2022

Piese mobilier Linguatek – 25.05.2022

Sticlărie de laborator, contract PCE56 – FICPM – 25.05.2022

Materiale de laborator , contract 19592 – FICPM – 25.05.2022

Microscop portabil, contract 19592 – FICPM – 25.05.2022

Dodecil sulfat de sodiu, contract 1959 – FICPM – 25.05.2022

Centrifugă, contract 19592 – FICPM – 25.05.2022

Reabilitare spații interioare amfiteatru M1 – MC – 25.05.2022

Selecție consultanți individuali tutori – ROSE – AG120 – 2022 – 25.05.2022

Materiale Birotica ROSE ACADEMICA – 24.05.2022

Multiplicare și achiziție materiale diseminare – ROSE AG120 – 24.05.2022

Lucrări de reparații curente uși acces – SIM – 24.05.2022

Lucrări de reparații curente la atelierul de legătorie manuală, hol, cameră mașini de tipar, Corp C – parter, Tipografia Rotaprint – 23.05.2022

Produse tratație fond special – 23.05.2022

Cheltuieli de masă/catering pentru participanți, pentru ROSE-EDFS – 23.05.2022

Achiziționare materiale, reactivi necesari pentru desfășurarea atelierelor de lucru, pentru ROSE-EDFS – 23.05.2022

„Balanță de precizie, contract 19592” – FICPM – 23.05.2022

„Etuvă 65 litri, contract 19592” – FICPM – 23.05.2022

„Cuptor de calcinare, contract 19592” – FICPM – 23.05.2022

„Materiale de laborator, contract PD61” – FICPM – 23.05.2022

„Reactivi de laborator, contract PD61” – FICPM – 23.05.2022

Aparat aer conditionat Proiect POCU STAR – 20.05.2022

Scule de mana pentru reparatii curente si intretinere – 20.05.2022

Servicii de consultanță individuală – experți activități social culturale – ROSE – AG120 – 2022 – 20.05.2022

Mobilier de laborator – Proiect POC/163/1/3 – HGIM – 20.05.2022

Materiale de laborator, contract 269PED – FICPM – 19.05.2022

Cartușe și tonere, contract 269PED – FICPM – 19.05.2022

Plită circulară, contract 269PED – FICPM – 19.05.2022

Deoarece până la data de 24.05.2022, ora 12.00, nu a fost depusă nicio
ofertă, se prelungește termenul de depunere a ofertelor până pe data de
27.05.2022, ora 10.00.

Servicii de testare a metodelor si echipamentelor AQ628 – FICPM – 19.05.2022

Cartușe HPLC și cartușe extracție, contract 58PCE – FICPM – 19.05.2022

Filament pentru SEM, contract 58PCE – FICPM – 19.05.2022

Alimente pentru cantină (produse de panificație și carne de pasăre) – 19.05.2022

Consultanți individuali – profesori supraveghetori Proiect ROSE ACADEMICA – 19.05.2022

Erată – Data limită de depunere a documentelor – 26.05.2022 ora 24.00.

Aparat de aer condiționat – MC – 19.05.2022

Videoproiectoare – MC – 19.05.2022

Materiale pentru rețea internet – ETTI – 19.05.2022 – anulat

Elaborare Ghid de bune practici Proiect DAS – CI – 19.05.2022

Kitul participantului și mapa profesorului însoțitor pentru ROSE – EDFS – 18.05.2022

Erată: cantitatea care se va oferta pentru Lotul 2 „Mapă profesor însoțitor” este
de 8 seturi.

Echipament de protecție pentru proiectul ROSE EDIFICIUM – 18.05.2022

Ghid student an I – Proiect ROSE EDIFICIUM – CI – 18.05.2022

Materiale pentru instalații electrice ETTI – 18.05.2022

Service, Operare si Administrare Centrala Telefonica Siemens HiPath 4000 – 17.05.2022

Articole și echipamente pentru baza sportivă – 17.05.2022

Mobilier Proiect POCU STAR – 17.05.2022

Achiziții produse de papetărie/igienă pentru kit implementare elevi și produse pentru ateliere – an IV pentru proiectul ROSE ACADEMICA – Fac CI – 14.05.2022

Achiziția de studenți tutori în proiectul Academica – 14.05.2022 – anulată

Se va repeta procedura.

Reparații curente înlocuire acoperitoare podea – mochetă, decanat CMMI – 13.05.2022

Echipamente de cercetare – PN III / PED 443 / 2020 – 13.05.2022

Apă minerală – protecția muncii – ARH – 13.05.2022

Se prelungește termenul de de depunere a ofertelor până pe data de 17.05.2022 ora 9.00.

Proiectare proiect tehnic de execuție pentru realizarea lucrărilor de reparații curente a rețelei de date din cadrul TUIASI – 13.05.2022

Achiziție dotări – Mobilier pentru laborator și sală de lectură – 13.05.2022

Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana pe data de 29.05.2021, inclusiv

Pachet dispozitiv laborator – 12.05.2022

Placă achiziții date – 11.05.2022

Multimetru – SIM – 11.05.2022

Butyl-methylimidazolium tetrafluoroborate – 11.05.2022

Aparate de măsură – 11.05.2022

Servicii de întreținere, revizie tehnică curentă, reparații accidentale și revizie
generală ascensoare – 11.05.2022

Materiale și piese pentru instalații sanitare și materiale de construcții ETTI – 10.05.2022

Articole de papetărie și birotică ROSE AG367 – 09.05.2022

Videoproiector – FICPM – 09.05.2022 – atribuit

operatorului economic S.C. Show Division S.R.L. comamda nr.16423/18.05.2022, in valoare de 1.721,00 lei, fără TVA.

Filament tungsten, contract 58PCE – FICPM – 09.05.2022 – anulat

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. a) din
Legea 98/2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Proiect tehnic de execuție pentru realizarea lucrărilor de reparații curente a rețelei de date din cadrul TUIASI – 06.05.2022 – anulat

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Filtre seringă PTFE, contract 58PCE – FICPM – 06.05.2022 – atribuit

operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL
comamda nr.16110/17.05.2022, in valoare de 166,00 lei, fără TVA.

Birotică, contract 58PCE – FICPM – 06.05.2022 – atribuit

operatorului economic S.C. Evident Group S.R.L.
comamda nr.16105/17.05.2022, in valoare de 188,05 lei, fără TVA.

Materiale întreținere – 06.05.2022 – atribuit

Contract nr. 91/09.05.2022, atribuit operatorului economic S.C. MCM DESIGN
S.R.L., in valoare de 12.647,32 lei cu TVA 19%.

Materiale și aparatură de laborator – IEEIA – 06.05.2022

Coloană HPLC, contract 58PCE – FICPM – 06.05.2022 – atribuit

operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL
comamda nr.16108/17.05.2022, in valoare de 1.900,00 lei, fără TVA.

Scaun ergonomic – 06.05.2022

Echipamente, componente IT – 06.05.2022

Servicii de închiriere autocare și de masă – vizită de lucru pentru proiectul ROSEEDIFICIUM – 06.05.2022

Server pentru proiect PCE172 – ETTI – 05.05.2022

Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare în caz de efracție, sisteme detecție incendiu și intervenție rapidă – 05.05.2022

Articole și echipamente pentru baza sportivă – 04.05.2022

Materiale întreținere – 02.05.2022 – atribuit

Contract nr. 87/04.05.2022, atribuita operatorului S.C MCM DESIGN S.R.L., in valoare de 10.970,61 lei cu TVA 19%.

Balanță portabilă STX 422 , contract 269PED – 02.05.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL contractul nr.15327/11.05.2022,in valoare de 1.981,78 lei, fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.