loader image

Mai 2022

Kitul studentului pentru instruire 2021 – 2022, ROSE 215 – 31.05.2022 – atribuit

1) Lot 1 – 90 pachete: 1 buc. șubler mecanic 0-150mm,  1 buc micrometru 0-25mm:
    a) Oferta câștigătoare : S.C. EAST NET SERVICE S.R.L., cu sediul in Iasi, B-dul Alexandru cel Bun, nr.19, bl.b3, sc.B, et.5, ap.20 camera 1 b) Valoare oferta câștigătoare: 13.494,60, TVA inclus c) Perioada valabilitate contract: pana la data de 28.07.2022 2) Lot 2 – 90 tablete:
    a) Oferta câștigătoare :  S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., cu sediul în Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 5 b) Valoare oferta câștigătoare:  53.978,40 , TVA inclus c) Perioada valabilitate contract: pana la data de 28.07.2022

Birotică, papetărie și kit participant -ROSE-AG120-2022 – 31.05.2022 – atribuit

Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana la data de 15.06.2022 ora 12,00.

LOT1- ANULAT.
LOT 2-pentru achiziţia de KIT PARTICIPANT-ROSE AG 120 ofertantul desemnat castigator:
S.C.SHATTER  S.R.L.IAŞI
Adresa: strada Ipsilanti nr.29-31, CP:700029
Metoda de achiziţie aplicată: Cerere de oferte
Livrarea:20.07.2022
Obiectul contractului: KIT PARTICIPANT-ROSE AG 120
Valoarea comenzii: 7.444,05 lei cu TVA

Servicii de transport rutier persoane -ROSE-AG120 – 31.05.2022 – atribuit

Prelungirea termenului de depunere a ofertelor pană pe data de 20.06.2022 ora 13,00

LOT 1 – TRANSPORT RUTIER CU AUTOCARUL IN AFARA JUD. IASI:
S.C. TRANSPOLOSAM  S.R.L.IAŞI
Adresa: Str. Hlincea , nr.25, bl.1054,sc.B,etj.2,ap.7 jud. Iaşi
Metoda de achiziţie aplicată: Cerere de oferte
Livrarea: 24.07.2022
Obiectul contractului: TRANSPORT RUTIER CU AUTOCARUL IN AFARA JUD. IASI -ROSE AG 120
Valoarea contractului Lot 1 : 11.001,55 lei cu TVA
LOT 2 – TRANSPORT RUTIER CU AUTOBUZUL IN  JUD. IASI:
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC  S.A.IAŞI
Adresa: Str. Silvestru, nr.5, C20, etaj 2, camera 3
Metoda de achiziţie aplicată: Cerere de oferte
Livrarea: 23.07.2022
Obiectul contractului: TRANSPORT RUTIER CU AUTOBUZUL IN JUD. IASI -ROSE AG 120
Valoarea contractului Lot 2 : 994,00 lei cu TVA

Servicii organizare cros TUIASI și spectacol – FDI-2022-0004 – 31.05.2022

Erată: Referitor la scena descrisă în caietul de sarcini, ținând cont de condițiile meteo prognozate pentru data de 07.06.2022, aceasta nu va trebui să fie prevăzută cu acoperiș.

Reparații mese laborator – 31.05.2022 – atribuit

Atribuita catre S.C. TDH MOB DESIGN S.R.L. Iasi cu suma de 113.411,76 lei
inclusiv TVA

Scanner A4 portabil proiect ECOLANES – Facultatea de Construcții și Instalații – 30.05.2022 – atribuit

Atribuit SC FORTE SYSTEMS SRL – 825.00 lei fara TVA

Dulap rack – SIM – 30.05.2022 – atribuit

Atribuit – SC Chemical Lab Suppliers  SRL, comanda nr.   19006/06.06.2022, valoare  1399 lei fara TVA

Servicii de închiriere autocare și de masă – vizită de lucru pentru proiectul ROSE – EDIFICIUM – 30.05.2022 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Achiziție Servicii de închiriere autocare și de masă – vizită de lucru 2022
Castigator: SC PRIMA TOURS SRL IASI Contract nr. 20432/15.06.2022
Valoare contract: 15.498,00 lei fără TVA
Durata contractului: maxim 10 august 2022

Mobilier și accesorii pentru laboratoare – 27.05.2022

Invitație de participare „Kit elev, personalizat pentru ROSE-RCM TUIASI” nr.17614/27.05.2022 – 27.05.2022 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Achiziție kit elev personalizat ROSE RCM TUIASI, 2022
Castigator: SC UNIQUE PROMO SRL București
Contract nr. 20571/15.06.2022
Valoare contract: 14.293,00 lei fără TVA
Durata contractului: procesele se livrează până maximum pe data de 27.06.2022

Servicii de consultanță – SCI – Consultanți individuali – Profesori însoțitori – 27.05.2022

Achiziție servicii de consultanță – SCI – Consultanți individuali – Studenți tutori – 27.05.2022

Servicii de transport extern pentru proiect ROSE-RCM TUIASI – 26.05.2022 – anulat

Se anuleaza achizitia deorece ofertele depuse au fost neconforme.
Procedura de achizitie se va relua.

Materiale întreținere – 26.05.2022 – atribuit

Comanda nr. 105/02.06.2022, atribuita operatorului economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., in valoare de 7.074,55 lei cu TVA 19%.

TV și suport mobil – ETTI – 26.05.2022 – atribuit

Atribuit SC METIX TEHNO SRL, valoare comanda 5222,68 lei fara TVA

Căști de siguranță – ARH – 26.05.2022 – atribuit

Atribuit contractul societății S.C. RENANIA TRADE S.R.L. Târgu Mureș
cu suma ofertată de 3377,29 lei fără TVA.

Servicii de consultanță – selecția consultanților individuali – 26.05.2022 – atribuit

Piese mobilier Linguatek – 25.05.2022 – atribuit

ERATĂ: Se prelungește termenul de depunere al ofertelor până în data de
07.06.2022, ora 12.00.

Atribuit – SC Metix Tehno SRL, comanda nr. 20152/14.06.2022, valoare  6755 lei fara TVA

Sticlărie de laborator, contract PCE56 – FICPM – 25.05.2022 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL comanda 19373/08.06.2022,in valoare de 3.533,00 lei, fără TVA.

Materiale de laborator, contract 19592 – FICPM – 25.05.2022 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Solantis Laboratory SRL comanda 19363/08.06.2022, în valoare de 393,00 lei, fără TVA.

Microscop portabil, contract 19592 – FICPM – 25.05.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Solantis Laboratory SRL comanda 20219/14.06.2022, în valoare de 4.600,00 lei, fără TVA.

Dodecil sulfat de sodiu, contract 1959 – FICPM – 25.05.2022 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL comanda 19359/08.06.2022,in valoare de 400,00 lei, fără TVA.

Centrifugă, contract 19592 – FICPM – 25.05.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL, comanda 20036/10.06.2022, in valoare de 780,00 lei, fără TVA.

Reabilitare spații interioare amfiteatru M1 – MC – 25.05.2022

Selecție consultanți individuali tutori – ROSE – AG120 – 2022 – 25.05.2022 – atribuit

1. Consultant individual- profesor ELEFTERIU CRINA AURELIA
Adresa: Str. Moldovei nr.4, bl. Moldova, sc.E, etj.8, apt.31, Paşcani
Contract civil de consultanţă nr.21897/22.06.2022
Metoda de achiziţie aplicată: Selecţie consultanţi individuali
Durata contractului: 10.07.2022-24.07.2022
Obiectul contractului servicii consultanţă individuală tutori-profesori, proiect ROSE AG 120
Valoarea contractului:4.243,50 lei

2. Consultant individual- profesor GURZUN DANIELA
Adresa:Strada Grădiniţei nr.46,Bl.N4, ap.12, Paşcani
Contract civil de consultanţă nr.21896/22.06.2022
Metoda de achiziţie aplicată: Selecţie consultanţi individuali
Durata contractului: 10.07.2022-24.07.2022
Obiectul contractului servicii consultanţă individuală tutori-profesori, proiect ROSE AG 120
Valoarea contractului:4.243,50 lei

3. Consultant individual- profesor GAVRIL RODICA
Adresa:Strada Octav Onicescu nr.36,Sc.A, et.3, ap.55, judeţul Botoşani
Contract civil de consultanţă nr.21895/22.06.2022
Metoda de achiziţie aplicată: Selecţie consultanţi individuali
Durata contractului: 10.07.2022-24.07.2022
Obiectul contractului servicii consultanţă individuală tutori-profesori, proiect ROSE AG 120
Valoarea contractului:4.243,50 lei

4. Consultant individual- profesor RADEŞ MARICICA
Adresa:Strada Petru Maior nr.2, judeţul Botoşani
Contract civil de consultanţă nr.21894/22.06.2022
Metoda de achiziţie aplicată: Selecţie consultanţi individuali
Durata contractului: 10.07.2019-24.07.2022
Obiectul contractului servicii consultanţă individuală tutori-profesori, proiect ROSE AG 120 Valoarea contractului:4.243,50 lei

Materiale Birotica ROSE ACADEMICA – 24.05.2022 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Achiziție Servicii Materiale Birotica ROSE ACADEMICA Castigator: SC SMART CHOICE SRL IASI
Contract nr. 19833/10.06.2022
Valoare contract: 3941,00 lei fără TVA
Durata contractului: maxim 10 august 2022

Multiplicare și achiziție materiale diseminare – ROSE AG120 – 24.05.2022 – atribuit

S.C . STEF S.R.L. IAŞI
Adresa: Str. Ralet Dimitrie nr.9, IASI
Metoda de achiziţie aplicată: Cumpărare directă
Livrarea: 30.06.2022
Obiectul contractului: Multiplicare si Achizitie materiale diseminare ROSE AG 120
Valoarea comenzii: 2.142,00 lei cu TVA

Lucrări de reparații curente uși acces – SIM – 24.05.2022 – atribuit

Atribuit – SC Montagial Construct SRL – ct. nr.  valoare – 29.106,00 lei fara TVA.

Lucrări de reparații curente la atelierul de legătorie manuală, hol, cameră mașini de tipar, Corp C – parter, Tipografia Rotaprint – 23.05.2022

Produse tratație fond special – 23.05.2022 – atribuit

Comanda nr. 100/24.05.2022, atribuita operatorului economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., in valoare de 4.253,06 lei cu TVA 19%.

Cheltuieli de masă/catering pentru participanți, pentru ROSE-EDFS – 23.05.2022 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Asigurare masă în regim de catering, pentru 68 persoane (50 elevi – grup țintă, 10 studenți tutori și 8 profesori însoțitori), în perioada (03.07.2022 – 17.07.2022), 14 zile
Câștigător: SC YAYA FESTIV EVENTS SRL Schitu Duca
Contract nr. 20973/17.06.2022
Valoare contract: 56.664,00 lei fara TVA
Durata contractului:(03.07.2022 – 17.07.2022),14 zile

Achiziționare materiale, reactivi necesari pentru desfășurarea atelierelor de lucru, pentru ROSE-EDFS – 23.05.2022 – atribuit

Se prelungește termenul de depunere a ofertelor pana pe data de 07.06.2022, inclusiv.

Materiale și reactivi de laborator necesari pentru desfășurarea
atelierelor de lucru pentru ROSE- EDFS”
 Metoda de achizitie aplicata: Cerere de oferte
Obiectul contractului: ”Materiale și reactivi de laborator necesari pentru
desfășurarea atelierelor de lucru, pentru ROSE- EDFS
Castigator: SC SOLAGEN LABORATORY SRL PANTELIMON
Contract nr. 23294/29.06.2022
Valoare contract: 5.442,30 lei fara TVA
Durata contractului:produsele se livreaza maxim 30 zile

„Balanță de precizie, contract 19592” – FICPM – 23.05.2022 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL comanda 19358/08.06.2022,in valoare de 2.600,00 lei, fără TVA.

„Etuvă 65 litri, contract 19592” – FICPM – 23.05.2022 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Solantis Laboratory SRL comanda 19360/08.06.2022,in valoare de 4.954,95 lei, fără TVA.

„Cuptor de calcinare, contract 19592” – FICPM – 23.05.2022 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Solantis Laboratory SRL comanda 19357/08.06.2022,in valoare de 7.000,00 lei, fără TVA.

„Materiale de laborator, contract PD61” – FICPM – 23.05.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL comanda 19377/08.06.2022,in valoare de 630,00 lei, fără TVA.

„Reactivi de laborator, contract PD61” – FICPM – 23.05.2022 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Redox Life Tech SRL comanda 19510/08.06.2022,in valoare de 9.013,92 lei, fără TVA.

Aparat aer conditionat Proiect POCU STAR – 20.05.2022

Scule de mana pentru reparatii curente si intretinere – 20.05.2022

Servicii de consultanță individuală – experți activități social culturale – ROSE – AG120 – 2022 – 20.05.2022 – atribuit

1. Consultant individual- expert activităţi culturale- student ZABRIAN (PANȚIRUdupă căsătorie) VICTORIA
Adresa: Bd-ul. Chimiei nr.4, Bl.C2, ap.103, jud. Iași
Contract civil de consultanţă nr.20234/14.06.2022
Metoda de achiziţie aplicată: Selecţie consultanţi individuali
Durata contractului: 10.07.2022-24.07.2022
Obiectul contractului servicii consultanţă individuală expert activităţi social-culturale, proiect ROSE AG 120
Valoarea contractului:1.089 lei

2. Consultant individual- expert activităţi culturale- student ARCANA CERASELA-MARIETA
Adresa: sat Rotunda,com. Doljești, Mun. Roman, Jud.Neamț
Contract civil de consultanţă nr.20235/14.06.2022
Metoda de achiziţie aplicată: Selecţie consultanţi individuali
Durata contractului: 10.07.2022-24.07.2022
Obiectul contractului servicii consultanţă individuală expert activităţi social-culturale, proiect ROSE AG 120
Valoarea contractului:1.089 lei

3. Consultant individual- expert activităţi culturale- student BERNAD VLAD
Adresa: Str. Mihai Viteazu nr.27, bl.C5, sc.C, et.8, ap.75, Piatra Neamț
Contract civil de consultanţă nr.20243/14.06.2022
Metoda de achiziţie aplicată: Selecţie consultanţi individuali
Durata contractului: 10.07.2022-24.07.2022
Obiectul contractului servicii consultanţă individuală expert activităţi social-culturale, proiect ROSE AG 120
Valoarea contractului:1.089 lei

4. Consultant individual- expert activităţi culturale- student TĂLMACIU DIANA-ALEXANDRA
Adresa: comuna Berezeni, mun. Huși, jud. Vaslui
Contract civil de consultanţă nr.20237/14.06.2022
Metoda de achiziţie aplicată: Selecţie consultanţi individuali
Durata contractului: 10.07.2022-24.07.2022
Obiectul contractului servicii consultanţă individuală expert activităţi social-culturale, proiect ROSE AG 120
Valoarea contractului:1.089 lei

Mobilier de laborator – Proiect POC/163/1/3 – HGIM – 20.05.2022

Materiale de laborator, contract 269PED – FICPM – 19.05.2022 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL Pantelimon comanda 19368/08.06.2022,in valoare de 1.868,00 lei, fără TVA.

Cartușe și tonere, contract 269PED – FICPM – 19.05.2022 – anulat

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Plită circulară, contract 269PED – FICPM – 19.05.2022 – atribuit

Deoarece până la data de 24.05.2022, ora 12.00, nu a fost depusă nicio
ofertă, se prelungește termenul de depunere a ofertelor până pe data de
27.05.2022, ora 10.00.

Atribuit operatorului economic SC Amex Import Export SRL comanda 19375/08.06.2022,in valoare de 761,86 lei, fără TVA.

Servicii de testare a metodelor si echipamentelor AQ628 – FICPM – 19.05.2022 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL comanda 18721/03.06.2022,in valoare de 2.924,48 lei, fără TVA.

Cartușe HPLC și cartușe extracție, contract 58PCE – FICPM – 19.05.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC MUSO SRL comanda nr.18102/31.05.2022, in valoare de 1.744,00 lei, fără TVA.

Filament pentru SEM, contract 58PCE – FICPM – 19.05.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. Shimadzu Handelsgesellschaft mbH S.R.L. comanda nr.17578/27.05.2022, in valoare de 1.440,00 lei, fără TVA.

Alimente pentru cantină (produse de panificație și carne de pasăre) – 19.05.2022

Consultanți individuali – profesori supraveghetori Proiect ROSE ACADEMICA – 19.05.2022 – atribuit

Erată – Data limită de depunere a documentelor – 26.05.2022 ora 24.00.

Erată 2 – Data limită de depunere a documentelor – 30.05.2022 ora 24.00.

Aparat de aer condiționat – MC – 19.05.2022

Videoproiectoare – MC – 19.05.2022

Materiale pentru rețea internet – ETTI – 19.05.2022 – anulat

Elaborare Ghid de bune practici Proiect DAS – CI – 19.05.2022 – atribuit

Atribuita – SC DANKE CONSULTING SRL – Iasi, 12.200,00 lei fara TVA

Kitul participantului și mapa profesorului însoțitor pentru ROSE – EDFS – 18.05.2022 – atribuit

Erată: cantitatea care se va oferta pentru Lotul 2 „Mapă profesor însoțitor” este
de 8 seturi.

Lot 1 „Kit elev, pentru ROSE- EDFS”
Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Kit elev participant
Castigator: SC SHATTER SRL IASI
Contract nr. 19512/08.06.2022
Valoare contract: 10.790,00 lei fără TVA
Durata contractului: produsele se livrează până pe data de 30.06.2022

Lot 2 „Mapa profesorului însoțitor, pentru ROSE- EDFS”
Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: mapa profesorului însoțitor
Castigator: SC SHATTER SRL IASI
Contract nr. 19513/08.06.2022
Valoare contract: 775,04 lei fără TVA
Durata contractului: produsele se livrează până pe data de 30.06.2022

Echipament de protecție pentru proiectul ROSE EDIFICIUM – 18.05.2022

Ghid student an I – Proiect ROSE EDIFICIUM – CI – 18.05.2022 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Achiziție Ghid student an I ROSE EDIFICIUM
Castigator: SC Delta Print Line SRL IASI
Contract nr. 17894/31.05.2022
Valoare contract: 2520,00 lei fără TVA
Durata contractului: maxim 30 iulie 2022

Materiale pentru instalații electrice ETTI – 18.05.2022 – atribuit

Atribuit SC ELEMATIS TECH SRL, valoare contract 6070,91 lei fara TVA

Service, Operare si Administrare Centrala Telefonica Siemens HiPath 4000 – 17.05.2022 – atribuit

Contract nr. 97/19.05.2022, atribuit operatorului economic S.C. Enterprise Business Systems S.R.L., in valoare de 18.421,20 lei cu TVA 19%.

Articole și echipamente pentru baza sportivă – 17.05.2022

Mobilier Proiect POCU STAR – 17.05.2022

Achiziții produse de papetărie/igienă pentru kit implementare elevi și produse pentru ateliere – an IV pentru proiectul ROSE ACADEMICA – Fac CI – 14.05.2022 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Achiziție produse de papetărie/igienă pentru kit implementare elevi și produse pentru ateliere – an IV ROSE ACADEMICA Castigator: SC SHATTER SRL IASI
Contract nr. 18737/03.06.2022
Valoare contract: 20.095,85,00 lei fără TVA
Durata contractului: maxim 03 august 2022

Achiziția de studenți tutori în proiectul Academica – 14.05.2022 – anulată

Se va repeta procedura.

Reparații curente înlocuire acoperitoare podea – mochetă, decanat CMMI – 13.05.2022

Echipamente de cercetare – PN III / PED 443 / 2020 – 13.05.2022

Apă minerală – protecția muncii – ARH – 13.05.2022

Se prelungește termenul de de depunere a ofertelor până pe data de 17.05.2022 ora 9.00.

Proiectare proiect tehnic de execuție pentru realizarea lucrărilor de reparații curente a rețelei de date din cadrul TUIASI – 13.05.2022 – atribuit

Contract nr. 18925 din 06.06.2022, atribuit operatorului economic S.C.
Întreprinderea de servicii și Utilități S.R.L., cu o valoare de 29104 lei
fără TVA.

Achiziție dotări – Mobilier pentru laborator și sală de lectură – 13.05.2022 – atribuit

Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana pe data de 29.05.2021, inclusiv

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Mobilier pentru laborator și sală de lectură
Câștigător: SC EURODIDACTICA SRL
Contract nr. 20972/17.06.2022
Valoare contract: 6.530,00 lei fără TVA
Durata contractului: produsele se livrează în maximum 30 zile

Pachet dispozitiv laborator – 12.05.2022 – atribuit

Atribuit – SC Metix Tehno SRL, contract nr.16974/25.05.2022  , valoare  20719,00  lei fara TVA

Placă achiziții date – 11.05.2022 – anulat

Multimetru – SIM – 11.05.2022 – atribuit

Atribuit – SC Chemical Lab Suppliers  SRL, comanda nr.  16010/17.05.2022 , valoare  309.99 lei fara TVA  

Butyl-methylimidazolium tetrafluoroborate – 11.05.2022 – atribuit

Atribuit – S.C. MUSO S.R.L., comanda nr.   16214/18.05.2022 , valoare  4300 lei fara TVA   

Aparate de măsură – 11.05.2022 – atribuit

Atribuit – SC Chemical Lab Suppliers  SRL, comanda nr.  16369/19.05.2022, valoare  478.99 lei fara TVA  

Servicii de întreținere, revizie tehnică curentă, reparații accidentale și revizie
generală ascensoare – 11.05.2022 – atribuit

Contract nr. 93/13.05.2022, atribuit operatorului economic S.C. TehnoInstal S.R.L., in valoare de 84.966,00 lei cu TVA 19%.

Materiale și piese pentru instalații sanitare și materiale de construcții ETTI – 10.05.2022

Articole de papetărie și birotică ROSE AG367 – 09.05.2022

Videoproiector – FICPM – 09.05.2022 – atribuit

operatorului economic S.C. Show Division S.R.L. comamda nr.16423/18.05.2022, in valoare de 1.721,00 lei, fără TVA.

Filament tungsten, contract 58PCE – FICPM – 09.05.2022 – anulat

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. a) din
Legea 98/2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Proiect tehnic de execuție pentru realizarea lucrărilor de reparații curente a rețelei de date din cadrul TUIASI – 06.05.2022 – anulat

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Filtre seringă PTFE, contract 58PCE – FICPM – 06.05.2022 – atribuit

operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL
comamda nr.16110/17.05.2022, in valoare de 166,00 lei, fără TVA.

Birotică, contract 58PCE – FICPM – 06.05.2022 – atribuit

operatorului economic S.C. Evident Group S.R.L.
comamda nr.16105/17.05.2022, in valoare de 188,05 lei, fără TVA.

Materiale întreținere – 06.05.2022 – atribuit

Contract nr. 91/09.05.2022, atribuit operatorului economic S.C. MCM DESIGN
S.R.L., in valoare de 12.647,32 lei cu TVA 19%.

Materiale și aparatură de laborator – IEEIA – 06.05.2022

Coloană HPLC, contract 58PCE – FICPM – 06.05.2022 – atribuit

operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL
comamda nr.16108/17.05.2022, in valoare de 1.900,00 lei, fără TVA.

Scaun ergonomic – 06.05.2022 – anulat

Echipamente, componente IT – 06.05.2022 – atribuit

Atribuit – SC Metix Tehno S.R.L – ct. nr. 16721/23.05.2022 – valoare – 30.806,86 lei fara TVA  .

Servicii de închiriere autocare și de masă – vizită de lucru pentru proiectul ROSEEDIFICIUM – 06.05.2022

Server pentru proiect PCE172 – ETTI – 05.05.2022

Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare în caz de efracție, sisteme detecție incendiu și intervenție rapidă – 05.05.2022

Articole și echipamente pentru baza sportivă – 04.05.2022

Materiale întreținere – 02.05.2022 – atribuit

Contract nr. 87/04.05.2022, atribuita operatorului S.C MCM DESIGN S.R.L., in valoare de 10.970,61 lei cu TVA 19%.

Balanță portabilă STX 422 , contract 269PED – 02.05.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL contractul nr.15327/11.05.2022,in valoare de 1.981,78 lei, fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.