loader image

Achiziții proiect ENERGYDAM

Servicii conexe realizare proiect pilot – Servicii de proprietate intelectuala Proiect ENERGYDAM – 13.03.2024

Servicii conexe realizare proiect pilot – traducere Proiect ENERGYDAM – 22.11.2023

Erată: Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până la data de 04.12.2023 ora 12.00. Perioada de realizare a prestației se prelungește până la data de 20.12.2023.

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Amenajare centrala hidroelectrica la barajul priza Pascani de pe raul Siret” Proiect ENERGYDAM – 03.11.2023

Servicii de proiectare a racordarii la reteaua electrica pentru obiectivul „Amenajare centrala hidroelectrica la barajul priza Pascani de pe raul Siret” Proiect ENERGYDAM – 03.11.2023

Servicii de întocmire a analizei cost beneficiu pentru obiectivul Amenajare centrala hidroelectrica la barajul priza Pascani de pe raul Siret” Proiect ENERGYDAM – 03.11.2023

Achiziție laptop proiect ENERGYDAM – 31.05.2023

Achiziție materiale și consumabile proiect ENERGYDAM – 31.05.2023

Servicii închiriere microbuz Proiect ENERGYDAM – 11.04.2023

Servicii furnizare date hidrologice Proiect ENERGYDAM – 22.03.2023

Erata: Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de 30.03.2023 ora 14.00

Servicii de audit Proiect ENERGYDAM – 26.09.2022

Servicii de publicitate (eveniment de lansare proiect, pagină web, eveniment de închidere) proiect ENERGYDAM – 02.06.2022

Erata: Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de 07.06.2022 ora 10.00

Achiziție servicii de publicitate – Eveniment de deschidere și activități kick-off Proiect ENERGYDAM – 27.05.2022

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.