loader image

Achiziții proiect ENERGYDAM

Servicii furnizare date hidrologice Proiect ENERGYDAM – 22.03.2023

Servicii de audit Proiect ENERGYDAM – 26.09.2022

Servicii de publicitate (eveniment de lansare proiect, pagină web, eveniment de închidere) proiect ENERGYDAM – 02.06.2022

Erata: Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de 07.06.2022 ora 10.00

Achiziție servicii de publicitate – Eveniment de deschidere și activități kick-off Proiect ENERGYDAM – 27.05.2022

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.